Lista ofert, które zostały ocenione negatywnie pod względem

advertisement
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 388/17
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 29 marca 2017 r.
Lista ofert, które zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym w pierwszym otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku
Lista podmiotów, których oferty zostały odrzucone pod względem formalnym w ramach pierwszego otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa
Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku
L.p.
1
2
3
4
5
6
Numer
oferty
Nazwa podmiotu (gmina, powiat)
Nazwa własna zadania
Wartość
wnioskowanego
zadania (cały
budżet)
Wnioskowana
dotacja
Uwagi
3/2017
STOWARZYSZENIE NA RZECZ
INICJATYW TWÓRCZYCH "DZIEJE SIĘ"
(m. Łódź, m. Łódź)
Kreacja...edukacja - warsztaty
plastyczne dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Głownie
14 260,00 zł
12 200,00 zł
brak potwierdzenia złożenia
oferty
8/2017
FUNDACJA EKOOSTOJA
(Gidle, radomszczański)
Konkurs sposobem na edukację
40 462,20 zł
34 250,00 zł
brak potwierdzenia złożenia
oferty
49/2017
FUNDACJA ART-ERIAE
(m. Łódź, m. Łódź)
„ Smardzewickie inspiracje.
Malarstwo Józefa Panfila”
36 630,00 zł
28 000,00 zł
63/2017
"GFG ARS"
(m. Łódź, m. Łódź)
Promowanie sztuki w Łodzi i
województwie łódzkim
71 500,00 zł
64 500,00 zł
88/2017
FUNDACJA "FANTASTYCZNE
INICJATYWY"
(m. Łódź, m. Łódź)
Łódzki Festiwal Fantastyki
Kapitularz 2017
88 500,00 zł
47 000,00 zł
90/2017
FUNDACJA TOLERANCYJNA POLSKA
(m. Łódź, m. Łódź)
Festiwal Jubileuszu 500 lat
Reformacji w Łodzi i regionie
101 600,00 zł
69 600,00 zł
352 952,20 zł
255 550,00 zł
Suma
potwierdzenie złożenia oferty
złożono po terminie, który
upływał w dniu 18.01.2017
koszty obsługi zadania
publicznego przekraczają
10 % dotacji
brak potwierdzenia złożenia
oferty
potwierdzenie złożenia oferty
złożono po terminie, który
upływał w dniu 18.01.2017
Download