Merkury planeta o żelaznym sercu

advertisement
Merkury
planeta o żelaznym sercu
Katarzyna Borkowiak
Atmosfera
Merkury jest
praktycznie pozbawiony
atmosfery, czego
powodem jest jego mała
masa i słaba siła
przyciągania, która nie
jest w stanie zatrzymać
gazu. Występuje tu
jednak śladowa
atmosfera, która jest
bardzo silnie
rozrzedzona. Jest ona
złożona głównie z helu,
śladowych ilości tlenu,
argonu, azotu i ksenonu.
Merkury
Merkury jest pierwszą
według oddalenia od
Słońca planetą Układu
Słonecznego. Jest on
stosunkowo niewielki,
gdyż jego promień
wynosi zaledwie
2439km, a co za tym
idzie masa jego stanowi
zaledwie 5,6% masy
Ziemi.
Kratery
Rozmieszczenie
kraterów umożliwia
określenie czasu
powstania
poszczególnych rejonów
Merkurego. Strefy z
największą liczbą
kraterów są najstarsze i
mają około 4,1 i 4,2
miliarda lat. Strefy o
małym zagęszczeniu
kraterów (najmłodsze)
mają natomiast od 3,8
do 3,9 miliarda lat.
Wnętrze Merkurego
1. skorupa—100–300 km grubości
2. płaszcz—600 km grubości
3. jądro—1,800 km promień
Mimo zewnętrznego
podobieństwa do
Księżyca, od wewnątrz
Merkury jest podobny
raczej do Ziemi. Jądro
planety jest zbudowane
z żelaza i niklu. Oprócz
tego jądro to, podobnie
jak jądro Ziemi, jest w
stanie ciekłym, gdyż
wskazuje na to
nieoczekiwanie silne pole
magnetyczne planety.
Merkury nie posiada
naturalnych satelitów.
Ciekawostki:
Data odkrycia: starożytność (widoczne gołym okiem)
Pochodzenie nazwy: rzymski posłannik bogów, syn
Jowisza
Średnica: 4880 km
Masa: 3 302 000 000 000 ton
Średnia odległość od Słońca: 57 909 175 km
Okres obrotu wokół osi: 58,6462 dnia
Okres obiegu Słońca: 87,969 dnia
Średnia temperatura: +166,86*C
Liczba księżyców: 0
Merkury został nazwany imieniem szybkiego posłańca
bogów, bo porusza się znacznie szybciej niż inne
planety.
KONIEC
Dziękuję za obejrzenie mojej
prezentacji o planecie
MERKURY.
Download