fizyka - magnetyzm i elektryczność

advertisement
fizyka - magnetyzm i elektryczność.doc
(74 KB) Pobierz
Prawo Coulomba wartość siły wzajemnego oddziaływania 2 ładunków punktowych lub równomiernie naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ich ładunków a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości miedzy ich
środkami F=k*Q*q/r2 k-stała proporcjonalności Q-wartość ładunków r-odległość między środkami ładunków Pole elektrostatyczne- obszar przestrzeni w którym na umieszczone ładunki działają siły elektrostatyczne F=k*Q*q/r2 Natężenie pola elektrostatWektor natężenia pola elektrostat w danym pkt jest równy stosunkowi wektora siły działającej na umieszczony w tym pkt ładunek próbny do wartości tego ładunku E=F/q [n/c] Natężenie centralnego pola elektrostat jest wprost proporcjonalna do bezwzględnej
wartości ładunku źródła pola i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości punktu w którym badamy pole do środka źródła pola E=k*Q/r2 ruch ładunków w polu jednorodnym a=q*E/m a-przyspieszenie m- masa ładunku siła elektrodynamiczna określamy
jej kierunek z pomocą regóły lewej dłoni F=B*I*l*sin α B-indukcja magnetyczna I-natęzenie pola l długość czynna ramki Siła lorenaza-działa na poruszający się w polu magnetycznym ładunek, która powoduje zmianę kierunku ruchu tego ładunku.
FL=q*v*B*sinα v-prędkość ładunku Cyklotron promień okręgu r=m*v/q*B okres obiegu T=2Π*m/q*B częstotliwość f=1/T/2 Indukcja elektromagnetyczna- polega na otrzymaniu prądu elektrycznego w skutek zmian pola magnetycznego. Strumień indukcji
pola magnetycznego Φ=B*S*cos α S-pole powierzchni przez którą przenika pole magnetyczne;. Jednostką jest [Wb] weber Siła elektromotoryczna indukcji pozostaje w obwodzie na skutek zmian strumienia indukcji. Prawo indukcji Faradaya-Siła
elektromotoryczna indukowana w obwodzie jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przenikającego przez ten obwód E=∆Φ/∆t 1 prawo Maxwella-Zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza wirowe pole
elektryczne. 2 prawo Maxwella-Zmienne w czasie pole elektryczne wytwarza wirowe pole magnetyczne. Fale elektromagnetyczne nie potrzebują ośrodka aby rozchodzić się w przestrzeni, wystarczy że w jakimś miejscu powstanie zmienne w czasie pole
elektryczne a zaraz powstanie wirowe pole elektryczne które wywoła kolejne pole elektryczne itd, rozchodzi się w różni C=3-108m/s . Długosć fali elektromagnetycznej obliczamy ze wzoru:λ=C/f=C*T; najczęściej mamy do czynienia z elektromagnetycznymi
falami sinusoidalnymi, zakres długości fal elektromagnetycznych fale radiowe,mikrofale, podczerwień, nadfiolet, promieniowanie rentgenowski
Prawo Coulomba wartość siły wzajemnego oddziaływania 2 ładunków punktowych lub równomiernie naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ich ładunków a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości miedzy ich
środkami F=k*Q*q/r2 k-stała proporcjonalności Q-wartość ładunków r-odległość między środkami ładunków Pole elektrostatyczne- obszar przestrzeni w którym na umieszczone ładunki działają siły elektrostatyczne F=k*Q*q/r2 Natężenie pola elektrostatWektor natężenia pola elektrostat w danym pkt jest równy stosunkowi wektora siły działającej na umieszczony w tym pkt ładunek próbny do wartości tego ładunku E=F/q [n/c] Natężenie centralnego pola elektrostat jest wprost proporcjonalna do bezwzględnej
wartości ładunku źródła pola i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości punktu w którym badamy pole do środka źródła pola E=k*Q/r2 ruch ładunków w polu jednorodnym a=q*E/m a-przyspieszenie m- masa ładunku siła elektrodynamiczna określamy
jej kierunek z pomocą regóły lewej dłoni F=B*I*l*sin α B-indukcja magnetyczna I-natęzenie pola l długość czynna ramki Siła lorenaza-działa na poruszający się w polu magnetycznym ładunek, która powoduje zmianę kierunku ruchu tego ładunku.
FL=q*v*B*sinα v-prędkość ładunku Cyklotron promień okręgu r=m*v/q*B okres obiegu T=2Π*m/q*B częstotliwość f=1/T/2 Indukcja elektromagnetyczna- polega na otrzymaniu prądu elektrycznego w skutek zmian pola magnetycznego. Strumień indukcji
pola magnetycznego Φ=B*S*cos α S-pole powierzchni przez którą przenika pole magnetyczne;. Jednostką jest [Wb] weber Siła elektromotoryczna indukcji pozostaje w obwodzie na skutek zmian strumienia indukcji. Prawo indukcji Faradaya-Siła
elektromotoryczna indukowana w obwodzie jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przenikającego przez ten obwód E=∆Φ/∆t 1 prawo Maxwella-Zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza wirowe pole
elektryczne. 2 prawo Maxwella-Zmienne w czasie pole elektryczne wytwarza wirowe pole magnetyczne. Fale elektromagnetyczne nie potrzebują ośrodka aby rozchodzić się w przestrzeni, wystarczy że w jakimś miejscu powstanie zmienne w czasie pole
elektryczne a zaraz powstanie wirowe pole elektryczne które wywoła kolejne pole elektryczne itd, rozchodzi się w różni C=3-108m/s . Długosć fali elektromagnetycznej obliczamy ze wzoru:λ=C/f=C*T; najczęściej mamy do czynienia z elektromagnetycznymi
falami sinusoidalnymi, zakres długości fal elektromagnetycznych fale radiowe,mikrofale, podczerwień, nadfiolet, promieniowanie rentgenowski
Prawo Coulomba wartość siły wzajemnego oddziaływania 2 ładunków punktowych lub równomiernie naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ich ładunków a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości miedzy ich
środkami F=k*Q*q/r2 k-stała proporcjonalności Q-wartość ładunków r-odległość między środkami ładunków Pole elektrostatyczne- obszar przestrzeni w którym na umieszczone ładunki działają siły elektrostatyczne F=k*Q*q/r2 Natężenie pola elektrostatWektor natężenia pola elektrostat w danym pkt jest równy stosunkowi wektora siły działającej na umieszczony w tym pkt ładunek próbny do wartości tego ładunku E=F/q [n/c] Natężenie centralnego pola elektrostat jest wprost proporcjonalna do bezwzględnej
wartości ładunku źródła pola i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości punktu w którym badamy pole do środka źródła pola E=k*Q/r2 ruch ładunków w polu jednorodnym a=q*E/m a-przyspieszenie m- masa ładunku siła elektrodynamiczna określamy
jej kierunek z pomocą regóły lewej dłoni F=B*I*l*sin α B-indukcja magnetyczna I-natęzenie pola l długość czynna ramki Siła lorenaza-działa na poruszający się w polu magnetycznym ładunek, która powoduje zmianę kierunku ruchu tego ładunku.
FL=q*v*B*sinα v-prędkość ładunku Cyklotron promień okręgu r=m*v/q*B okres obiegu T=2Π*m/q*B częstotliwość f=1/T/2 Indukcja elektromagnetyczna- polega na otrzymaniu prądu elektrycznego w skutek zmian pola magnetycznego. Strumień indukcji
pola magnetycznego Φ=B*S*cos α S-pole powierzchni przez którą przenika pole magnetyczne;. Jednostką jest [Wb] weber Siła elektromotoryczna indukcji pozostaje w obwodzie na skutek zmian strumienia indukcji. Prawo indukcji Faradaya-Siła
elektromotoryczna indukowana w obwodzie jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przenikającego przez ten obwód E=∆Φ/∆t 1 prawo Maxwella-Zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza wirowe pole
elektryczne. 2 prawo Maxwella-Zmienne w czasie pole elektryczne wytwarza wirowe pole magnetyczne. Fale elektromagnetyczne nie potrzebują ośrodka aby rozchodzić się w przestrzeni, wystarczy że w jakimś miejscu powstanie zmienne w czasie pole
elektryczne a zaraz powstanie wirowe pole elektryczne które wywoła kolejne pole elektryczne itd, rozchodzi się w różni C=3-108m/s . Długosć fali elektromagnetycznej obliczamy ze wzoru:λ=C/f=C*T; najczęściej mamy do czynienia z elektromagnetycznymi
falami sinusoidalnymi, zakres długości fal elektromagnetycznych fale radiowe,mikrofale, podczerwień, nadfiolet, promieniowanie rentgenowski
Prawo Coulomba wartość siły wzajemnego oddziaływania 2 ładunków punktowych lub równomiernie naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ich ładunków a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości miedzy ich
środkami F=k*Q*q/r2 k-stała proporcjonalności Q-wartość ładunków r-odległość między środkami ładunków Pole elektrostatyczne- obszar przestrzeni w którym na umieszczone ładunki działają siły elektrostatyczne F=k*Q*q/r2 Natężenie pola elektrostatWektor natężenia pola elektrostat w danym pkt jest równy stosunkowi wektora siły działającej na umieszczony w tym pkt ładunek próbny do wartości tego ładunku E=F/q [n/c] Natężenie centralnego pola elektrostat jest wprost proporcjonalna do bezwzględnej
wartości ładunku źródła pola i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości punktu w którym badamy pole do środka źródła pola E=k*Q/r2 ruch ładunków w polu jednorodnym a=q*E/m a-przyspieszenie m- masa ładunku siła elektrodynamiczna określamy
jej kierunek z pomocą regóły lewej dłoni F=B*I*l*sin α B-indukcja magnetyczna I-natęzenie pola l długość czynna ramki Siła lorenaza-działa na poruszający się w polu magnetycznym ładunek, która powoduje zmianę kierunku ruchu tego ładunku.
FL=q*v*B*sinα v-prędkość ładunku Cyklotron promień okręgu r=m*v/q*B okres obiegu T=2Π*m/q*B częstotliwość f=1/T/2 Indukcja elektromagnetyczna- polega na otrzymaniu prądu elektrycznego w skutek zmian pola magnetycznego. Strumień indukcji
pola magnetycznego Φ=B*S*cos α S-pole powierzchni przez którą przenika pole magnetyczne;. Jednostką jest [Wb] weber Siła elektromotoryczna indukcji pozostaje w obwodzie na skutek zmian strumienia indukcji. Prawo indukcji Faradaya-Siła
elektromotoryczna indukowana w obwodzie jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przenikającego przez ten obwód E=∆Φ/∆t 1 prawo Maxwella-Zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza wirowe pole
elektryczne. 2 prawo Maxwella-Zmienne w czasie pole elektryczne wytwarza wirowe pole magnetyczne. Fale elektromagnetyczne nie potrzebują ośrodka aby rozchodzić się w przestrzeni, wystarczy że w jakimś miejscu powstanie zmienne w czasie pole
elektryczne a zaraz powstanie wirowe pole elektryczne które wywoła kolejne pole elektryczne itd, rozchodzi się w różni C=3-108m/s . Długosć fali elektromagnetycznej obliczamy ze wzoru:λ=C/f=C*T; najczęściej mamy do czynienia z elektromagnetycznymi
falami sinusoidalnymi, zakres długości fal elektromagnetycznych fale radiowe,mikrofale, podczerwień, nadfiolet, promieniowanie rentgenowski
Prawo Coulomba wartość siły wzajemnego oddziaływania 2 ładunków punktowych lub równomiernie naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ich ładunków a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości miedzy ich
środkami F=k*Q*q/r2 k-stała proporcjonalności Q-wartość ładunków r-odległość między środkami ładunków Pole elektrostatyczne- obszar przestrzeni w którym na umieszczone ładunki działają siły elektrostatyczne F=k*Q*q/r2 Natężenie pola elektrostatWektor natężenia pola elektrostat w danym pkt jest równy stosunkowi wektora siły działającej na umieszczony w tym pkt ładunek próbny do wartości tego ładunku E=F/q [n/c] Natężenie centralnego pola elektrostat jest wprost proporcjonalna do bezwzględnej
wartości ładunku źródła pola i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości punktu w którym badamy pole do środka źródła pola E=k*Q/r2 ruch ładunków w polu jednorodnym a=q*E/m a-przyspieszenie m- masa ładunku siła elektrodynamiczna określamy
jej kierunek z pomocą regóły lewej dłoni F=B*I*l*sin α B-indukcja magnetyczna I-natęzenie pola l długość czynna ramki Siła lorenaza-działa na poruszający się w polu magnetycznym ładunek, która powoduje zmianę kierunku ruchu tego ładunku.
FL=q*v*B*sinα v-prędkość ładunku Cyklotron promień okręgu r=m*v/q*B okres obiegu T=2Π*m/q*B częstotliwość f=1/T/2 Indukcja elektromagnetyczna- polega na otrzymaniu prądu elektrycznego w skutek zmian pola magnetycznego. Strumień indukcji
pola magnetycznego Φ=B*S*cos α S-pole powierzchni przez którą przenika pole magnetyczne;. Jednostką jest [Wb] weber Siła elektromotoryczna indukcji pozostaje w obwodzie na skutek zmian strumienia indukcji. Prawo indukcji Faradaya-Siła
elektromotoryczna indukowana w obwodzie jest wprost proporcjonalna do szybkości zmian strumienia indukcji pola magnetycznego przenikającego przez ten obwód E=∆Φ/∆t 1 prawo Maxwella-Zmienne w czasie pole magnetyczne wytwarza wirowe pole
elektryczne. 2 prawo Maxwella-Zmienne w czasie pole elektryczne wytwarza wirowe pole magnetyczne. Fale elektromagnetyczne nie potrzebują ośrodka aby rozchodzić się w przestrzeni, wystarczy że w jakimś miejscu powstanie zmienne w czasie pole
elektryczne a zaraz powstanie wirowe pole elektryczne które wywoła kolejne pole elektryczne itd, rozchodzi się w różni C=3-108m/s . Długosć fali elektromagnetycznej obliczamy ze wzoru:λ=C/f=C*T; najczęściej mamy do czynienia z elektromagnetycznymi
falami sinusoidalnymi, zakres długości fal elektromagnetycznych fale radiowe,mikrofale, podczerwień, nadfiolet, promieniowanie rentgenowski
Prawo Coulomba wartość siły wzajemnego oddziaływania 2 ładunków punktowych lub równomiernie naelektryzowanych kulek jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości ich ładunków a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości miedzy ich
środkami F=k*Q*q/r2 k-stała proporcjonalności ...
Plik z chomika:
bobsztal112233
Inne pliki z tego folderu:
urządzenia - rds pll schematy.doc (48877 KB)
mikroprocesory- schematy.doc (30026 KB)
 anal- wzmacniacze schematy.doc (15181 KB)
 anal- wzmacniacze schematy (2).doc (15181 KB)
 cyfrówka- rejestry schematy.doc (10039 KB)


Inne foldery tego chomika:

audi
Dokumenty
 Galeria
 honda civic v gen
Mechanika i budowa maszyn


Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download