Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

advertisement
Ciepło z lokalnych
źródeł gazowych
Ciepło z lokalnych źródeł gazowych
Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej. Korzystanie z lokalnych źródeł
gazowych to również ekologiczny i ekonomiczny sposób
ogrzewania. Proponowany przez Grupę GPEC niski koszt
przyłączenia, pełna odpowiedzialność za sprawność przeprowadzenia inwestycji oraz stabilność cen paliwa wpływają na popularność tego rozwiązania. Dodatkowym atutem
produktu jest krótki czas realizacji inwestycji.
• uzgodnienia branżowe projektu zgodnie z wytycznymi
prawa budowlanego i energetycznego
Budowa kotłowni gazowych przez Grupę GPEC
• serwis oraz pogotowie ciepłownicze 24/7
Kotłownie gazowe budowane na Państwa zlecenie przez
Grupę GPEC w pełni wykorzystują paliwo, przekładając
energię cieplną na efektywność energetyczną instalacji,
zapewniając niższe koszty ogrzewania. Poprawnie zaprojektowana kotłownia pozwala na zabezpieczenie potrzeb
cieplnych, nie generując przy tym zbędnych strat na przesyle.
Oferujemy kompleksowe wykonanie inwestycji, od projektu
pod klucz, oraz elastyczne warunki umowy. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń, automatyki kotłowej w sterowaniu pogodowo-czasowym oraz zdalnego podglądu
pracy źródła, mają Państwo gwarancję niezawodności dostaw ciepła. Nasze specjalistyczne służby posiadają wymagania kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dn. 28.04.2003 (Dz.U. nr 89 poz. 828).
W zakres usługi wchodzi:
• projekt i budowa w pełni wyposażonej kotłowni gazowej
• kompleksowe przeprowadzenie procesu od strony wszystkich wymaganych pozwoleń
• sfinansowanie inwestycji i wyposażenia technologicznego kotłowni
• dystrybucja ciepła do Odbiorców
• eksploatacja źródła ciepła przez cały okres objęty umową
Grupa GPEC posiada wieloletnie doświadczenie w branży
ciepłowniczej poparte sukcesami oraz wiedzę zdobytą
w ramach projektowania i budowy źródeł gazowych.
skontaktuj się z nami na [email protected]
Modernizacja
źródeł cieplnych
Modernizacja źródeł cieplnych
Stan techniczny źródła ciepła ma niezaprzeczalny wpływ
na jego efektywność. Aby móc cieszyć się wygodą użytkowania źródła ciepła – w tym ciepła pochodzącego z gazu
– niezbędne są regularne prace eksploatacyjne prowadzone przez wyspecjalizowane służby, a w razie potrzeby również czynności modernizacyjne. Oferujemy Państwu kompleksową usługę rozbudowy i modernizacji źródeł ciepła
z zastosowaniem nowoczesnych i optymalnych, pod kątem
ekonomicznym i funkcjonalnym, rozwiązań technologicznych.
Co daje modernizacja źródeł ciepła?
• optymalizację kosztów ogrzewania
• możliwość zastąpienia paliwa olejowego, węglowego
czy energii elektrycznej optymalnym ciepłem gazowym
• oszczędności – oferujemy Państwu wiele wariantów
współpracy, w tym dostawy ciepła z kotłowni gazowych,
nie wymagające wkładu finansowego po stronie Odbiorcy
Proponujemy usługi związane z projektowaniem,
budową, rozbudową i modernizacją:
• poprawę komfortu cieplnego
• węzłów cieplnych
• wzrost efektywności energetycznej instalacji
• kotłów gazowych
• zapewnienie niezawodności i bezpieczeństwa dostaw
ciepła z lokalnych źródeł
• lokalnych źródeł ciepła zasilanych olejem, energią elektryczną oraz węglowych
• dbałość o żywotność infrastruktury
Współpracujemy na zasadach partnerstwa, dbając jednocześnie o elastyczność naszej oferty i dostosowanie jej
do Państwa indywidualnych potrzeb, poprzez zapewnienie
bezpieczeństwa i wykorzystanie innowacyjnych technologii.
skontaktuj się z nami na [email protected]
Finansowanie budowy
kotłowni gazowych
Finansowanie budowy kotłowni gazowych
Oferta Grupy GPEC obejmuje dostawy ciepła z nowoczesnych i ekologicznych kotłowni, które budujemy z własnych środków finansowych. Sprzedaż ciepła rozliczamy w oparciu o taryfę zatwierdzaną przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W przypadku podjęcia przez Odbiorcę działań wpływających energooszczędnie oraz naturalnych spadków zapotrzebowania na ciepło, Grupa GPEC zapewnia utrzymanie
dla obiektów stabilnej ceny ciepła opartej o rzeczywiste
koszty związane ze zużyciem.
Wszelkie czynności eksploatacyjne oraz koszty utrzymania
i zarządzania kotłownią przez cały okres objęty umową są
świadczone na rzecz Odbiorcy nieodpłatnie w ramach
dostawy ciepła przez Grupę GPEC (w tym m.in. cykliczne
roczne przeglądy UDT, kominiarskie, gazex, ppoż., legalizacja urządzeń pomiarowych, czynności eksploatacyjne,
niezbędne modernizacje, remonty oraz wymiana wyeksploatowanych części).
Umowę zawieramy już od 50 kW, do kilku tysięcy kW.
Istotnym aspektem współpracy z koncesjonowanym przedsiębiorstwem ciepłowniczym jest to, że poziomy stawek
i opłat nie opierają się o minimalne wolumeny sprzedaży.
skontaktuj się z nami na [email protected]
Eksploatacja lokalnych
źródeł ciepła gazowego
Eksploatacja lokalnych źródeł ciepła gazowego
Usługa eksploatacji lokalnych źródeł ciepła gwarantuje
Państwu całodobową sprawność źródła ciepła, pewność
dostaw ciepła oraz bezpieczeństwo jego użytkowania.
Dzięki naszej ofercie, mają Państwo możliwość skorzystania z doświadczenia i kwalifikacji pracowników spółki, będącej liderem branży ciepłowniczej na Pomorzu.
• stała kontrola i analiza pracy kotłowni
W ramach współpracy zapewniamy Państwu kompleksową
opiekę nad infrastrukturą grzewczą przez cały rok.
• bieżąca konserwacja urządzeń technologicznych, elektroenergetycznych, urządzeń automatyki oraz aparatury
kontrolno-pomiarowej źródła
Zakres usługi:
• sporządzenie raz w roku analizy spalin oraz przedstawienie opinii kominiarskiej
• cykliczne przeglądy systemu detekcji gazu dwa razy w roku
• zatrzymanie i uruchomienie układu centralnego ogrzewania
• całodobowe zabezpieczenie sprawności źródła lokalnego (kotłowni) i szybkie usuwanie awarii
• przeprowadzanie kompleksowych czynności kontrolnych
i eksploatacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową
i techniczno-ruchową urządzeń oraz warunkami gwarancji udzielonymi przez dostawców urządzeń i wykonawców
• kontrola i weryfikacja wskazań urządzeń pomiarowych
Warto powierzyć instalację kotłowni specjalistom. Pracujemy na komfort i wygodę użytkowania źródła ciepła z paliw
gazowych. Zawsze ciepło!
skontaktuj się z nami na [email protected]
Sposoby zmiany źródeł ciepła
na kotłownie gazowe
Grupy GPEC
Sposoby zmiany źródeł ciepła na kotłownie gazowe Grupy GPEC
W celu zmiany nieefektywnego źródła ciepła na gazowe, zachęcamy Państwa do kontaktu z menedżerem ds. Klientów Grupy GPEC. Wszelkie formalności
oraz prace związane z procesem zmiany przejmujemy od Państwa na siebie.
Nawiązanie współpracy i rozpoczęcie procesu zmiany
źródła ciepła na lokalne źródło gazowe zaczyna się od
poznania Państwa oczekiwań i preferencji. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie wizji lokalnej, w czasie której
eksperci Grupy GPEC badają możliwość zainstalowania
urządzeń kotłowni oraz określają zakres projektowy, w tym
adaptacji pomieszczenia przeznaczonego na kotłownię,
tak by spełniało ono wytyczne ppoż. oraz normy prawa
budowlanego.
Następnym krokiem jest określenie warunków i zakresu
współpracy oraz przygotowanie projektu umowy. Mogą
Państwo liczyć na elastyczne i partnerskie podejście Grupy
GPEC.
Po podpisaniu umowy wykonujemy dokumentację projektową budowy kotłowni dla branży technologicznej, elektrycznej i gazowej wraz z przedmiarami robót i kosztorysami inwestorskimi. W oparciu o wymienioną dokumentację
realizujemy inwestycję oraz rozruch wybudowanej kotłowni
gazowej. Grupa GPEC odpowiada również za uzyskanie
wszelkich wymaganych zezwoleń oraz uzgodnień dla przeprowadzenia prac budowlanych mających na celu rozpoczęcie dostawy ciepła.
Gwarantujemy profesjonalizm i rzetelne wykonanie prac
związanych ze zmianą źródła ciepła. Od momentu odbioru inwestycji rozpoczynamy dostawy ciepła zgodnie z warunkami współpracy.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każdym etapie
współpracy. Zmiana źródła ciepła z Grupą GPEC to
łatwa i prosta procedura.
skontaktuj się z nami na [email protected]
Download