17.03 1.04 31.05 23.06 9.06 dokumentacja testy wymagania projekt

advertisement
Promotor : dr inż. Jan Kniat
Krzysztof Nowak
Plan prezentacji
 Cel pracy
 Opis szczegółowy
 Technologie
 Harmonogram prac
 Literatura
 Czynniki ryzyka
Cel pracy
Stworzenie systemu sprzedaży
wspomagającego pracę przedstawiciela
handlowego oraz administratora bazy
produktów.
Opis szczegółowy
Opis szczegółowy
 Klient
 Złożenie zamówienia
 Sprawdzenie aktualnej ceny i stanu magazynowego
 Sprawdzenie informacji o kliencie (np. historia zamówień)
Opis szczegółowy
 Serwer
 Wykonanie zamówienia w bazie danych
 Wyliczenie kosztu zamówienia (uwzględnienie rabatów)
 Wizualizacja bazy danych (elastyczność danych)
Technologie
 Java Micro Edition (klient aplikacji)
 Java Standard Edition (serwer aplikacji)
 Oracle Express Edition
 XML
Harmonogram prac
dokumentacja
testy
wymagania
17.03
projekt
systemu
implementacja
1.04
nauka
31.05
9.06
23.06
Literatura
 Horstmann C., Cornell G., Java 2. Techniki zaawansowane,
Gliwice, Helion 2005
 Rychlicki-Kicior K., J2ME. Praktyczne projekty, Gliwice, Helion
2006
 Java SE API Specification,
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/
 Java ME API Specification,
http://java.sun.com/javame/reference/apis/jsr037/
Czynniki ryzyka
Dziękuję za uwagę!
Download