wykłady - Katedra Ginekologii i Położnictwa UJ CM

advertisement
WYKŁADY DLA STUDENTÓW VI-go roku
Wydziału Lekarskiego UJ – CM w Krakowie
Rok akademicki 2016/2017
01. 03.2017r. - 01. 06. 2017r.
Wykłady odbywają się w
Sali Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego UJ CM
Kraków, ul. Łazarza 16
w środy i czwartki (zgodnie z harmonogramem),
w godz.: 15:15 - 16:45 (2 godziny wykładowe)
DATA
01.03.2017
ŚRODA
WYKŁADOWCA
TEMAT WYKŁADU
Prof. K. Pityński
Najczęstsze schorzenia ginekologiczne wymagające
nagłej interwencji chirurgicznej.
Prof. K. Rytlewski
Standardy postępowania w ciąży fizjologicznej.
Podstawowe zasady żywienia w ciąży.
Prof. K. Pityński
Ostre schorzenia chirurgiczne współistniejące z ciążą.
Prof. H. Huras
Infekcje perinatalne oraz infekcje narządów płciowych
w ginekologii i położnictwie. Zakażenie połogowe.
Prof. R Jach
Zagadnienia prokreacji.
Prof. R. Lauterbach
Nowe sposoby prezentacji przewlekłej choroby płuc
u noworodków urodzonych przedwcześnie.
Prof. K. Rytlewski
Opieka okołoporodowa i prowadzenie porodu.
Prof. H. Huras
Poród i jego powikłania – część I.
Poród i jego powikłania – część II.
08.03.2017
ŚRODA
15.03.2017
ŚRODA
16.03.2017
CZWARTEK
22.03.2017
ŚRODA
23.03.2017
CZWARTEK
29.03.2017
ŚRODA
30.03.2017
CZWARTEK
05.04.2017
ŚRODA
06.04.2017
CZWARTEK
Doc. A. Ludwin
Wady wrodzone narządu rodnego, diagnostyka,
klasyfikacja, leczenie.
Doc. P. Basta
Onkologia operacyjna oszczędzająca płodność
Monitorowanie ciąży i porodu.
12.04.2017
ŚRODA
Prof. K. Rytlewski
13.04.2017
CZWARTEK
Prof. J. Andres
Analgezja okołoporodowa. Zwalczanie bólu. Przegląd
sposobów znieczulania w położnictwie i ich
uwarunkowania.
Prof. A. Basta
Rak szyjki macicy. Kolposkopia
Doc. P. Basta
Rak piersi
Prof. K. Rytlewski
Patologia ciąży:
Schorzenia serca w ciąży. Konflikt serologiczny.
Prof. H. Huras
Cięcie cesarskie we współczesnym położnictwie.
Prof. R. Jach
Schorzenia endokrynologiczne wikłające ciążę.
Prof. Rytlewski
Ciąża wielopłodowa, przyczyny, przebieg ciąży i porodu.
Prof. R Jach
Endometrioza w obrębie żeńskiego narządu rodnego.
Immunologia nowotworów
Prof. K. Pityński
Laparoskopia diagnostyczna i operacyjna w ginekologii.
Prof. R Jach
Endokrynologia okresów życia kobiet: Pokwitanie,
Menopauza.
Prof. K. Rytlewski
Patologia ciąży:
Nadciśnienie wikłające ciążę. IUGR (Wewnątrzmaciczne
Zahamowanie Wzrostu Płodu).
Doc. A. Ludwin
Endoskopia. Histeroskopia operacyjna.
Prof. A. Basta
Nowotwory gonad
Prof. R. Jach
Patologia cyklu miesiączkowego. Schorzenia
endokrynologiczne w ginekologii.
19.04.2017
ŚRODA
20.04.2017
CZWARTEK
26.04.2017
ŚRODA
27.04.2017
CZWARTEK
04.05.2017
CZWARTEK
10.05.2017
ŚRODA
11.05.2017
CZWARTEK
17.05.2017
ŚRODA
18.05.2017
CZWARTEK
24.05.2017
ŚRODA
25.05.2017
CZWARTEK
31.05.2017
ŚRODA
01.06.2017
CZWARTEK
Koordynator zajęć z ginekologii i położnictwa
Prof. dr hab. med. Krzysztof Rytlewski
WYKŁADY DLA STUDENTÓW VI-go roku
Wydziału Lekarskiego UJ – CM w Krakowie
Rok akademicki 2016/2017
01. 03.2017r. - 01. 06. 2017r.
Wykłady odbywają się w
Sali Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego UJ CM
Kraków, ul. Łazarza 16
w środy i czwartki (zgodnie z harmonogramem),
w godz.: 15:15 - 16:45 (2 godziny wykładowe)
23.03.2017
CZWARTEK
Prof. R. Lauterbach
Nowe sposoby prezentacji przewlekłej choroby płuc
u noworodków urodzonych przedwcześnie.
Koordynator zajęć z ginekologii i położnictwa
Prof. dr hab. med. Krzysztof Rytlewski
WYKŁADY DLA STUDENTÓW VI-go roku
Wydziału Lekarskiego UJ – CM w Krakowie
Rok akademicki 2016/2017
01. 03.2017r. - 01. 06. 2017r.
Wykłady odbywają się w
Sali Centrum Dydaktyczno-Kongresowego Wydziału Lekarskiego UJ CM
Kraków, ul. Łazarza 16
w środy i czwartki (zgodnie z harmonogramem),
w godz.: 15:15 - 16:45 (2 godziny wykładowe)
13.04.2017
CZWARTEK
Prof. J. Andres
Analgezja okołoporodowa. Zwalczanie bólu. Przegląd
sposobów znieczulania w położnictwie i ich
uwarunkowania.
Koordynator zajęć z ginekologii i położnictwa
Prof. dr hab. med. Krzysztof Rytlewski
Download