Wyniki zbiorów z doświadczeń wewnętrznych Monsanto

advertisement
Wyniki zbiorów z doświadcze ń we wnę trznych Monsanto (Kukurydza 2016)
2016-12-29
Przedstawiamy Państwu nasze najnowsze wyniki plonowania kukurydzy marki DEKALB ® zebrane z wewnętrznych
doświadczeń polowych z całej Polski dla następujących odmian: DKC2931 (odmiana Premium), DKC3142, DKC3050 (odmiana
Premium, NOWOŚĆ), DKC3441 (odmiana Premium) , DKC3350, DKC3568 (NOWOŚĆ), DKC3711, DKC3730, DKC3623
(odmiana Premium), DKC3642, DKC3795, DKC4014, DKC3939 (odmiana Premium), DKC3969 (Nowość), DKC4025.
Poszczególne wyniki mogą się zmieniać w zależności od lokalizacji, rodzaju gleby, zastosowanej agrotechniki oraz przebiegu
warunków pogodowych w danym roku. Dlatego też nie można traktować ich jako pewnego rezultatu, który zostanie osiągnięty w
każdych warunkach glebowych i klimatycznych, mogących w istotny sposób różnić się od warunków mających miejsce
podczas prowadzania przez nas doświadczeń. Zalecamy więc analizę danych z wielu różnych lokalizacji oraz uwzględnieniu –
w miarę możliwości – okresu kilkuletniego.
Wszystkie informacje dotyczące produktów/odmian przedstawione ustnie lub w formie pisemnej przez firmę Monsanto, jej
pracowników lub agentów, w tym informacje z przedstawionych poniżej wykresów, są podawane przez nas w dobrej wierze, ale
nie stanowią one oświadczenia ani gwarancji Monsanto co do wydajności lub przydatności tych produktów/odmian. Cechy te
zależeć mogą bowiem od lokalnych warunków glebowych i klimatycznych oraz innych czynników. Monsanto nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na
piśmie.
Wyniki doświadczeń łanowych Monsnato Polska 2016 dla odmian:
DKC2931 - Pobierz
DKC3142 - Pobierz
DKC3050 - Pobierz
DKC3441 - Pobierz
DKC3350 - Pobierz
DKC3568 - Pobierz
DKC3711 - Pobierz
DKC3730 - Pobierz
DKC3623 - Pobierz
DKC3642 - Pobierz
DKC3795 - Pobierz
DKC4014 - Pobierz
DKC3939 - Pobierz
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
dokument
Wszelkie informacje przekazywane ustnie lub na piśmie przez Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli, w tym dane z niniejszej tabeli, są podawane w dobrej wierze, ale nie
stanowią oświadczenia ani gwarancji Monsanto odnośnie do wydajności lub przydatności produktów, gdyż zależą one od lokalnych warunków klimatycznych i innych czynników.
Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.
1
DKC3969 - Pobierz dokument
DKC4025 - Pobierz dokument
Zapoznaj się również z poniższymi informacjami:
PROMOCJA PREMIUM
Kup minimum
60
worków dowolnej odmiany kukurydzy DEKALB®, a na produkty objęte promocją dostaniesz od nas super
rabat.
Promocja dotyczy odmian Premium:
DKC 2931 (FAO 220-230), DKC 3050 NOWOŚĆ (FAO 230-240), DKC 3441 (FAO 240-250), DKC 3623 (FAO 260), DKC 3939
(FAO 270-280)
PROMOCJA PREMIUM: Rabat na zakup odmian kukurydzy DEKALB® >>
Oficjalne wyniki COBORU - KUKURYDZA 2016
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych (PDO)
oraz wyniki Doświadczeń Rozpoznawczych (CCA) za 2016 rok.
Zapoznaj się z wynikami COBORU 2016 >>
Wszelkie informacje przekazywane ustnie lub na piśmie przez Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli, w tym dane z niniejszej tabeli, są podawane w dobrej wierze, ale nie
stanowią oświadczenia ani gwarancji Monsanto odnośnie do wydajności lub przydatności produktów, gdyż zależą one od lokalnych warunków klimatycznych i innych czynników.
Monsanto nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie informacje. Informacje te nie stanowią części umowy z Monsanto, chyba że określono inaczej na piśmie.
2
Download