MATLAB jest to język programowania oraz interaktywne środowisko

advertisement
MATLAB
MATLAB jest narzędziem do analizy i wizualizacji danych, interaktywnym
środowiskiem programistycznym, środowiskiem tworzenia i rozwijania algorytmów oraz
wysokiego poziomu językiem obliczeń technicznych. Wykorzystując program MATLAB
możemy rozwiązywać techniczne problemy obliczeniowe szybciej niż za pomocą
tradycyjnych języków programowania. MATLAB umożliwia również tworzenie aplikacji z
graficznym interfejsem użytkownika.
Oprogramowanie MATLAB zostało zakupione wraz z dodatkowymi pakietami:
 Statistics Toolbox – zestaw algorytmów i narzędzi do analizowania i modelowania
danych statystycznych,
 Fuzzy Logic Toolbox – graficzne narzędzie do analizowania, projektowania i
symulacji układów bazujących na logice rozmytej,
 Global Optimization Toolbox, Optimization Toolbox – zestaw narzędzi służących do
rozwiązywania problemów optymalizacyjnych,
 Partial Differential Equation Toolbox – zestaw narzędzi do rozwiązywania równań
różniczkowych cząstkowych,
 Curve Fitting Toolbox – narzędzie dopasowujące krzywe do analizowanych danych,
 Simulink – moduł służący do modelowania układów dynamicznych.
Program MATLAB będzie wykorzystywany do tworzenia aplikacji służących
do wspomagania analiz LCA (Life Cycle Assessment), LCC (Life Cycle Costing), MCA
(Multi-Cryteria Analysis) oraz do różnorodnych obliczeń naukowo-technicznych w sektorze
przetwórstwa węgla.
Download