Diagnostyka choroby zwyrodnieniowej.

advertisement
Diagnostyka choroby zwyrodnieniowej.
Zdiagnozowanie choroby zwyrodnieniowej przez lekarza ortopedę odbywa się na podstawie:
1. Dokładnego wywiadu lekarskiego,
2. Specjalistycznego badania klinicznego (badanie fizykalne),
3. Dla potwierdzenia diagnozy lekarz może skierować pacjenta na badania obrazowe, głównie
zdjęcie rentgenowskie.
4. Inne badania np. badania laboratoryjne, tomografia, rezonans magnetyczny, USG stawu.
Ad.1 Wywiad lekarski odnośnie do choroby zwyrodnieniowej poza pytaniami metrykalnymi pacjenta
powinien dotyczyć:
- pracy wykonywanej przez pacjenta np. praca stojąca lub praca, w której jest często powtarzany jakiś
ruch będzie predysponowała do wystąpienia wcześniej choroby zwyrodnieniowej,
- wagi i wzrostu, celem obliczenia BMI, nadwaga i otyłość będzie czynnikiem zwiększającym możliwość
wystąpienia choroby zwyrodnieniowej stawów,
- przebytych urazów,
- chorób współistniejących i przyjmowanych leków na stałe, np. niektóre choroby metaboliczne jak
cukrzyca, dna moczanowa wpływają znacznie na przyspieszenie wystąpienia zwyrodnień stawowych,
- aktywności fizycznej pacjenta,
- najważniejszymi pytaniami w wywiadzie będą pytania gdzie dokładnie zlokalizowany jest ból stawu,
kiedy on występuje (czy rano czy wieczorem, czy podczas zwiększonej aktywności fizycznej, czy w
spoczynku),
Ad.2 Badanie kliniczne wykonywane jest manualnie przez lekarza specjalistę, lekarz wykonuje testy
stawowe, które dając wyniki pozytywne lub negatywne potwierdzają bądź negują chorobę
zwyrodnieniową.
Lekarz w badaniu klinicznym poza wykonaniem testów może np. oceniać chód, sprawdzać czy ruchy w
stawach są skoordynowane, zborne, może oceniać zakresy ruchów w stawach, oceniona może być tzw.
„gra stawowa” (ocena manualna stawu).
Ad. 3 Głównym badaniem obrazowym potwierdzającym ChZS jest badanie RTG, na obrazie RTG stawu
z zwyrodnieniami widać przeważnie zwężoną szparę stawową oraz liczne osteofity (dodatkowe wyrośla
kostne powstające w wyniku zwiększonego nacisku na staw),
Rycina przedstawia Gonartrozę kolana prawego z zwężeniem szpary stawowej i osteofitami.
Ad.4 Niekiedy lekarz w razie wątpliwości może zlecić dodatkowe badania obrazowe, takie jak MRI
(rezonans magnetyczny), TK (tomografia stawu), USG stawu, czy badania laboratoryjne krwi np. poziom
CRP czy OB.
Niekiedy lekarz kieruje pacjenta na dodatkowe badania laboratoryjne żeby wykluczyć inne choroby
wpływające na wystąpienie ChZS, np. chorobę reumatoidalną, cukrzycę.
Download