Infekcje definiujące AIDS

advertisement
Choroby wskaźnikowe
część 2
Elżbieta Jabłonowska
Klinika Chorób Zakaźnych
i Hepatologii UM w Łodzi
Klasyfikacja zakażeń HIV
kategoria kliniczna C
(choroby wskaźnikowe o etiologii
pierwotniakowej)
• Toksoplazmoza mózgowa
• Kryptosporidioza
• Izosporiaza
Toxoplazmoza mózgu
Wywołana przez reaktywację zakażenia
latentnego T gondii bardzo rzadko
zakażenie pierwotne
Występuje u pacjentów z liczbą limfocytów
CD4<200 komórek/ µL
Zakażenie nie przenosi się z człowieka na
człowieka
Objawy kliniczne
gorączka, bóle głowy
niedowłady połowicze, porażenia nerwów
czaszkowych, drgawki, afazja
zaburzenia świadomości, śpiączka
Bardzo rzadko bez ubytków
neurologicznych z bólem głowy i
zaburzeniami psychicznymi
Diagnostyka
CT, MRI- lokalizacja i charakter zmian
Najczęściej kilka zmian, w istocie szarej
lub jądrach podstawy mózgu
Prawie zawsze w surowicy obecne
przeciwciała any toxo w klasie IgG
(reaktywacja zakażenia dlatego IgG)
PCR z płynu mózgowo-rdzeniowego (jeśli
możliwa PL)
SPECT z Talem-201 (w chłoniaku
zwiększenie wychwytu znacznika, w
toxoplazmozie nie jest ten wychwyt
zwiększony)
Leczenie
Początkowo empiryczne
– Pirymetamina (Daraprim) 200 mg PO
pierwsza dawka, następnie 50-75 mg PO
1xdziennie + sulfadiazyna 1,000 mg (<60 kg)
do 1,500 mg (≥60 kg) PO co 6 godzin + kwas
folinowy 10-20 mg PO 1xdziennie
Leczenie co najmniej 6 tygodni
Leczenie alternatywne
– Pirymetamina jw. + klindamycin 600 mg IV lub PO co
6 h + kwas folinowy 10-20 mg PO 1xdziennie
– TMP-SMX (5 mg/kg TMP i 25 mg/kg SMX) IV lub PO
2xdziennie
– Atovaquone 1,500 mg PO 2xdziennie + sulfadiazyna
1,000-1,500 mg PO co 8h
– Atovaquone 1,500 mg PO 2xdziennie
– Pirymetamina + azytromycyn 900-1,200 mg PO
1xdziennie + kwas folinowy 10-20 mg PO 1xdziennie
– TMP-SMX IV + pirymetamina IV
Leczenie przeciwobrzękowe (sterydy jeśli
klinicznie jest taka potrzeba)
Brak poprawy po 2 tygodniach leczenia rozważyć biopsję mózgu
Cryptosporidioza
Zakażenie poprzez zjedzenie oocyst
znajdujących się w odchodach ludzkich
lub zwierząt
– Przez wodę-oocysty mogą być odporne na
chlorowanie
– Z człowieka na człowieka drogą oralnofekalną
Największe ryzyko gdy liczba CD4 <100
komórek/µL
Cryptosporidioza
Cryptosporidium species
– Infekcja pierwotniakowa
– Zakażenie dotyczy jelita cienkiego (u osób z
chorobami wywołującymi immunosupresję
również jelito grube)
– Może też wywoływać zapalenie dróg
żółciowych, trzustki
Diagnostyka
Badanie kału metodą immunofluorescencji
w poszukiwaniu oocyst
Badanie kału metodą PCR
Leczenie
HAART
Można rozważyć leczenie nitazoksanid lub
paromomycyną ewentualnie makrolid
Leczenie objawowe: np loperamid,
nawadnianie; czasami potrzebne żywienie
pozajelitowe
Dieta bezlaktozowa
Klasyfikacja zakażeń HIV
kategoria kliniczna C
(choroby wskaźnikowe o etiologii wirusowej )
CMV retinitis lub choroba wywołana przez CMV
(poza dotycząca wątroby, śledziony lub węzłów
chłonnych)
owrzodzenia HSV >1 miesiąca lub zapalenie
oskrzeli, płuc lub przełyku w wieku powyżej 1
miesiąca)
HIV encefalopatia
zespół wyniszczenia wywołany wirusem HIV
Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
CMV
Może wywoływać chorobę zlokalizowaną
lub rozsianą
Występuje, gdy liczba limfocytów CD4<50
komórek/µL
Najczęściej jest to reaktywacja zakażenia
latentnego
Obraz kliniczny
Zapalenie siatkówki
Zapalenie jelita grubego, cholangiopatie
Zapalenie przełyku
Zapalenie pęcherzyków płucnych
Układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy)
CMV retinitis leczenie
Retinitis
Zmiany bezpośrednio zagrażające utratą
wzroku (strefa 1. siatkówki) GCV iv. 5
mg/kg m.c 2x/dz. Lub Foskarnet iv. 90mg
2x/dz.przez 3 tyg. -> profilaktyka wtórna
Zmiany obwodowe
j.w. lub walGCV p.o. 900 mg 2x/dz. przez
3 tyg. -> profilaktyka wtórna
HSV choroba wskaźnikowa
Herpes simplex: przewlekłe owrzodzenia
utrzymujące się dłużej niż miesiąc bądź
zapalenie oskrzeli, płuc lub przełyku u
pacjenta w wieku powyżej 1 miesiąca
życia
Zapalenie mózgu obraz kliniczny i
diagnostyka jak u osób niezakażonych
HIV.
Serologia mniej wiarygodna przy niskiej
wartosci CD4, z wyboru PCR z płynu
mózg-rdzeniowego
HSV leczenie
Zapalenie mózgu: acyklowir 10 mg/kg IV
co 8 h przez 21 dni
Przy zmianach skórno-śluzówkowych
bardzo zaawansowanych acyklowir 5
mg/kg IV co 8 h do czasu do czasu
całkowitego wyleczenia
Postępująca wieloogniskowa
leukoencefalopatia (PML):
Wywołana przez JC wirus - szeroko
rozpowszechniony polyoma wirus
Większość dorosłych jest zakażonych
(70% seropozytywnych)
W erze HAART rzadko spotykana choroba
Zaburzenia poznawcze, demencja z
objawami ogniskowymi: niedowidzenie
połowicze,drgawki, ataksja, afazja,
porażenia nerwów czaszkowych,
niedowłady kończyn, zaburzenia czucia
PML-diagnostyka i leczenie
CT : ogniska hypodensyjne, nie
wzmacniające się, dotyczące istoty białej
mózgu, zmiany mogą wystąpić również w
móżdżku lub pniu mózgu.
JC wirus w PMR metodą PCR
Definitywna diagnoza po biopsji mózgu
Nie ma skutecznego leczenia
HAART-może dojść do poprawy klinicznej
Klasyfikacja zakażeń HIV
kategoria kliniczna C
(choroby wskaźnikowe nowotwory)
chłoniaki nieziarnicze
Pierwotny mózgu
 Immunoblastyczny
 Burkitta

mięsak Kaposi’ego
rak szyjki macicy - inwazyjny
Diagnostyka
Pobranie całego węzeł lub fragment
narządu-ocena histopatologiczna z
badaniem immunofenotypowym
Badania obrazowe
Biopsja szpiku, biopsja mózgu
punkcja lędźwiowa (cytologia, ocena EBVDNA metodą PCR)
LDH
Obraz kliniczny
Powiększenie węzłów i innych narządów
limfatycznych
Obecność guza w obszarze
pozawęzłowym
Objawy ogólne (gorączka, poty nocne,
chudnięcie)
Objawy związane z zajęciem narządów
(np. objawy ubytkowe ze strony OUN w
chłoniaku mózgu, żółtaczka w zajęciu
wątroby…..)
Chłoniaki leczenie
cART w każdym przypadku-odpowiednio
dobrany (interakcje międzylekowe)
Chemioterapia np. CHOP, immunoterapia,
rytuxymab (anty CD-20)
Radioterapia
Chemioterapia dokanałowa
Mięsak Kaposi’ego
HHV–8 (KSHV – Kaposi’s sarcomaassociated herpesvirus)
Transmisja HHV–8 występuje głownie
poprzez ślinę ale również drogą
seksualną, wertykalną oraz
krwiopochodną.
Najczęściej wśród MSM
Obraz kliniczny:
zajęcie skóry, błon śluzowych jamy ustnej
(zwłaszcza podniebienia twardego),
narządów wewnętrznych
Plamy, guzki o różnym zabarwieniu od
różowego do ciemno fioletowego
Diagnostyka
Badanie histopatologiczne z odpowiednim
barwieniem immunohistochemicznym
utkanie wrzecionowato- komórkowe
Postacie narządowe: rtg, bronchoskopia,
gastroskopia, kolonoskopia
Leczenie
Zawsze cART (bez chemioterapii gdy
małe zmiany)
Małe, ograniczone zmiany terapia
miejscowa (radioterapię, krioterapię,
miejscowe chirurgiczne usunięcie zmiany)
oraz immunoterapia.
Zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej
lub gdy zajęte narządy wewnętrzne,
(zwłaszcza gdy zmiany nasilone)- cART i
chemioterapia
Rak szyjki macicy- inwazyjny
Związek z zakażeniem onkogennymi
typami HPV (human papilloma virus) –
szczególnie typ 16 i 18, 6.1,
Diagnostyka
Cytologia, kolposkopia z biopsją
W przypadku inwazyjnego raka szyjki
macicy, leczenie nie różni się od terapii u
osób HIV minus.
Zabieg operacyjny, naświetlanie.
Download