REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA DOMU WCZASÓW

advertisement
REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA
DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W DUSZNIKACH-ZDROJU
2007 ROK
L.p.
1.
Numer
1/2007
Data
16.01.2007
Tytuł/przedmiot
w sprawie zwołania posiedzenia Rady
Pedagogicznej
2
2/2007
29.01.2007
w sprawie zastępstwa za dyrektora w
okresie urlopu
3.
3/2007
07.05.2007
4.
4/2007
12.06.2007
w sprawie sposobu informowania
pracowników o ryzyku zawodowym
poszczególnych stanowisk pracy oraz
formy potwierdzania przez
pracowników tego faktu w DWD
w sprawie zwołania posiedzenia Rady
Pedagogicznej
5.
5/2007
30.07.2007
6.
6/2007
1.10.2007
7.
7/2007
8.
8/2007
9.
Zmiana
Uchylenie
1.03.2009
Zarządzenie
Nr 15/2009
jednorazowe
nie
obowiązuje
jednorazowe
nie
obowiązuje
w sprawie dodatków motywacyjnych
dla nauczycieli
w sprawie grupowania towarów i usług
zgodnie z Polską Klasyfikacją
Wyrobów i Usług
1.10.2007
w sprawie szczegółowych zasad
przeprowadzania oceny
kwalifikacyjnej pracowników
samorządowych zatrudnionych w
DWD w Dusznikach-Zdroju
28.12.2007 w sprawie dodatków motywacyjnych
dla nauczycieli
24.07.2015
Zarządzenie
Nr 20/2015
9/2007
28.12.2007
w sprawie odpłatności za żywienie
dzieci w ośrodku
10.
10/2007
28.12.2007
11.
11/2007
28.12.2007
w sprawie powołania zespołu ds.
opracowania wdrożenia zasad
systemu HACCP w placówce
w sprawie zwołania posiedzenia Rady
Pedagogicznej
24.07.2015
Zarządzenie
Nr 20/2015
24.07.2015
Zarządzenie
Nr 20/2015
12.
12/2007
28.12.2007
w sprawie wprowadzenia instrukcji
Uwagi
jednorazowe
nie
obowiązuje
jednorazowe
nie
obowiązuje
jednorazowe
nie
obowiązuje
jednorazowe
nie
obowiązuje
1)1.01.2009
Zarządzenie
Nr 14/2009
2)1.03.2012
Zarządzenie
Nr 5/2012
3)21.12.2012
Zarządzenie
Nr 18/2012
5.01.2016
Zarządzenie
Nr 2/2016
Download