DEPRESJA „MŁODZIECZA”

advertisement
Depresja wśród dzieci i młodzieży staje się
ogromnym problemem współczesnego
świata !!!
Jest szczególnie niebezpieczna ze względu na
konsekwencje, jakie się z nią wiążą, a do których
należeć mogą: różnego rodzaju niepowodzenia
szkolne, stosowanie przemocy, narkomania, aż po
najbardziej drastyczne: nieudane lub dokonane
próby samobójcze.
Jednocześnie, jest ona problemem
skomplikowanym ze względu na ogrom i
różnorodność wywołujących ją przyczyn,
jak również z uwagi na odmienność jej
objawów od objawów depresji dorosłych.
Z roku na rok coraz więcej dzieci i
młodzieży trafia do poradni zdrowia
psychicznego z objawami depresji. Prawie
24 proc. młodych ludzi doświadczy
przynajmniej jednego znaczącego epizodu
depresyjnego, zanim skończy 18 lat – tak
wynika z najnowszych badań.
Objawy składające się na obraz depresji :

obniżenie nastroju ( z dominującą niemożnością przeżywania
przyjemności, radości, szczęścia)

zmniejszenie zainteresowań i aktywności, do zupełnego
wycofania się z dotychczasowych aktywności

obserwowana przez otoczenie zmiana apetytu i/lub masy
ciała ( lub brak oczekiwanego przyrostu masy ciała )

zaburzenia snu ( od bezsenności do nadmiernej senności )

spowolnienie lub pobudzenie
Objawy składające się na obraz depresji :

utrata energii

poczucie beznadziejności lub nieadekwatne poczucie winy

trudności w koncentracji uwagi, zaburzenia pamięci

nawracające myśli o śmierci i samobójstwie
U dzieci i młodzieży możemy obserwować :

liczne, zmienne, niespecyficzne skargi somatyczne (bóle głowy, brzucha, mięśni
itp.)

niejednokrotnie gorsze wyniki w nauce, ucieczka przed wysiłkiem, bywa , że
nieobecności w szkole na tyle częste, że stanowi to zagrożenie dla kariery
uczniowskiej

wybuchy niezrozumiałego rozdrażnienia lub płaczu, krzyku, "pretensji",
rozżalenia

Zmniejszenie zainteresowania przyjaciółmi, spędzaniem z nimi czasu
U dzieci i młodzieży możemy obserwować :

obawy przed nieakceptacją i odrzuceniem przez grupę

nadwrażliwość, drażliwość

częste
negatywne
wypowiedzi
na
swój
własny
temat,
zachowania
autodestrukcyjne

zachowania ryzykowne ( w tym też związane z używaniem alkoholu
i narkotyków)

problemy w kontaktach z innymi, prowadzące do wyizolowania
Do depresji mogą również przyczyniać się
uwarunkowania genetyczne (czynniki dziedziczne)
oraz trudne lub traumatyczne przeżycia, zdarzenia
z przeszłości. Czasem związana jest z chorobą
somatyczną lub długotrwałym stresem.
DROGI RODZICU !
JEŚLI MASZ WĄTPILOŚCI CO, DO TEGO CZY DEPRESJA DOTYKA
RÓWNIEŻ TWOJEGO DZIECKA ZGŁOŚ SIĘ DO NAJBLIŻSZEGO
PUNKTU, GDZIE PRZYJMUJE PSYCHOLOG.
PRZEDSTAW SYTUACJE A NA PEWNO UZYSKASZ ODPOWIEDŹ
NA NURTUJĄCE CIĘ PYTANIA, UZYSKASZ POMOC DLA DZIECKA
I WSPARCIE DLA SIEBIE
ZAPRASZAMY DO GIMNAZJUM W LIPCACH
REYMONTOWSKICH, GDZIE KAŻDEGO DNIA
MOŻNA SKORZYSTAĆ Z PORADY PSYCHOLOGA !!!
PAMIĘTAJMY!
Nie jest łatwo rozpoznać depresję u dzieci i młodzieży,
ponieważ może ukrywać się ona pod różnymi objawami
takimi, jak: bóle głowy, brzucha, problemy ze snem;
zmienne nastroje; długotrwały smutek; niekontrolowane
wybuchy agresji, spadek zainteresowania dotychczas
absorbującymi zajęciami oraz nadmierne
zainteresowanie śmiercią.
Download