Haiku

advertisement
Zapraszam w magiczna podróz
po swiecie poezji…
AUTOR:
BOGUMIŁA OLEJARCZYK
Usiądź wygodnie
i
pozwól ,
aby obudziło się w Tobie
dziecko…
Piękno
Nocą, gdy rok się kończy
Ten bezmiar nieba.
Basho (1644-1695)
HAIKU - jest obrazkiem-szkicem, który notuje
aktualny stan jakiegoś wycinka świata w sposób
najpełniejszy, ponieważ oddaje jego barwę, muzykę,
nawet zapach i całą otaczającą go atmosferę.
Tworzone jest przez chęć świadomego przeżycia
momentu teraźniejszego.
Zmieniając ubranie
Ale nie moje wszy
Włóczykija.
Issa (1763-1827)
Jest to poezja miłująca duchową samotność
i jednocześnie uwielbiająca życie,
którego każdy moment, bogaty w uczucia i obrazy tak
szybko ginie w przeszłości.
Jest odkryciem i nowym spojrzeniem na to co oferuje nam
świat.
Deszcze wiosenne:
Wyrzucony list
Gnany wiatrem między drzewa.
Issa (1763-1827)
W prawdziwym haiku żyjemy jak gdyby po raz pierwszy, świeży i niewinni,
poznając rzeczywistość poprzez głębokie odczucie.
Robert Spiess
HAIKU
NIEROZERWALNIE
ZWIĄZANE
JEST
Z
BUDDYZMEM ZEN
Zapalasz ogień;
Pokażę ci coś ładnego Wielką kulę śniegową!
Basho (1644-1695)
Zen (jap. – "medytacja",) – nurt buddyzmu,
który w pełni rozwiniętą formę uzyskał
w Chinach, skąd przedostał się do Japonii,
Korei i Wietnamu. Wywodzi się z rodziny
buddyzmu mahajany, ale na przestrzeni
wieków nabrał wyrazistego indywidualnego
stylu, pełnego minimalizmu i zamierzonych
paradoksów.
Yado kasanu
hikage-ya yuki-no
ietsuzuki.
Szukam spoczynku
A światło okien błyska
Spod śnieżnych strzech.
Buson [wiersz z roku 1768]
Zen wśród odłamów buddyzmu
wyróżnia się ograniczeniem
kultu Buddy i bodhisattwów,
odrzuca również magiczne moce,
zdobywanie zasług i wiarę we
wszelkie świętości ("Pustka i nic
świętego"). W zamian proponuje
systematyczną medytację (tzw.
zazen), która pozwala wyciszyć
swoje ego, odkryć swoją
prawdziwą naturę i
przygotować na ewentualne
spontaniczne zespolenie z
rzeczywistością w chwili
oświecenia, tzw. satori.
Uki ware-o
Sabishigarase-yo
Kankodori.
Gorycz jest we mnie
Zbliż więc samotność
serca
śpiewna kukułko.
Basho [z dziennika Saganikki, 1691]
Zen pozostaje jednak religią, odłamem
buddyzmu. Dopiero w XX wieku na
Zachodzie część zwolenników zaczęła
traktować zen jako czystą filozofię,
drogę życia, w której wiara jest
nieistotna. Według nich można "mieć
zen bez buddyzmu". Takie rozumienie
zen odbiega od oryginalnego wzoru i
nie jest popierane przez większość
wyznawców w krajach, w których zen
powstał. Dla nich jest to zubożenie
zen, wykrawanie tylko jednej części
(medytacji) z ośmiorakiej ścieżki.
Portret pierwszego patriarchy zen Bodhidharmy i kaligrafia autorstwa
Hakuina.
Czytamy “Zen trafia bezpośrednio do serca, ujrzyj swoją naturę i zostań Buddą”
ALE MILE
CUDO
Matsuo Bashō. ( ur. 1644 - zm. 28
listopada 1694) Geniusz nie tylko
wskrzesił artystyczną wartość haiku, ale
nadał gatunkowi nowych, indywidualnych
cech. Zarówno twórczość, jak i życiorys
Bashō wskazują na jego silne poczucie
indywidualizmu.
Malowany światłem księżyca
Kwitnący krzak - sza,
w sąsiednim pokoju
Chrapią postytutki.
Kobayashi Issa (ur. 15 czerwca 1763,
zm. 5 stycznia 1828) – słynny japoński
autor haiku, ceniony za swoją złośliwość,
mistrzostwo i humor.
Śliwy w kwiecie.
Moja wiosna
Jest zachwyceniem.
Masaoka Shiki (ur. 17 września 1867 zm. 19 września 1902 w Tokio) - japoński
pisarz, poeta, krytyk i dziennikarz.
W swojej twórczości nawiązywał do
tradycji. Jego utwory charakteryzował
zwięzły i bogaty w liczne wizualne opisy
styl.
Za towarzysza podróży
Wybrałbym pewnie
Motyla.
Yosa Buson (ur. 1716 r. - zm. 1784 r.) japoński malarz i poeta zen, uczeń Basho.
Nagły chłód W naszym pokoju
stąpnąłem
Na grzebień mojej nieżyjącej
żony.
Hachitataki
Konu yo-to nareba
Oboro nari.
Gdy nie usłyszysz
Kołatki i słów mnicha
Mgliste nastaną noce.
Kyorai [ze zbioru z 1991]
HAIKU W ŚWIECIE WIRTUALNYM:
•
•
•
•
•
•
•
http://pedagog.umcs.lublin.pl/~wafra/index.htm
http://www.szyryk.art.pl/intro.htm
http://www.haiku.fora.pl/
http://www.poezja-haiku.webpark.pl/
http://www.buddyzm.terramail.pl/html/haiku.html
http://haikufristajl.com/hf.html
http://www.haiku.konto.pl/
Do przygotowania prezentacji wykorzystano materiały
pochodzące z powyższych stron internetowych.
DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ!
Nigdy nie zapominaj:
Chodzimy nad piekłem
Oglądając kwiaty.
Issa (1763-1827)
Download