konsumenci - Wiadomości Handlowe

advertisement
LAUREACI KONKURSU ULUBIONA MARKA 2015 – WYBÓR KONSUMENTÓW®
konsumenci
kocHają te marki!
16 września w restauracji Belvedere w warszawskich Łazienkach Królewskich zostały
ogłoszone wyniki ogólnopolskiego badania konsumenckiego ULUBIONA MARKA 2015
– Wybór Konsumentów. Instytut GfK Polonia zbadał na zlecenie wydawcy „Wiadomości
Handlowych” i „Wiadomości Kosmetycznych” aż 520 marek w 53 kategoriach.
metodologia
Badania
Badanie Ulubiona Marka 2015
– Wybór Konsumentów® zostało
przeprowadzone metodą
CAWI (Computer Assisted Web
Interviewing) z wykorzystaniem
GfK Access Panelu. Zastosowano
w nim reprezentatywną próbę
N=1000 respondentów
(losowo-kwotową), uwzględniającą
rzeczywistą populację Polaków
w wieku 18-65 lat. Głosowali
konsumenci, którzy decydują lub
istotnie współdecydują o zakupach
dla swojego gospodarstwa
domowego, zwracają uwagę
na marki produktów spożywczych
i chemiczno-kosmetycznych
oraz używają objętych badaniem
kategorii.
T
o była wyjątkowa uroczystość, podobnie
jak unikatowe jest samo badanie. Objęło
ono reprezentatywną, ogólnopolską próbę
1000 konsumentów, którzy decydują lub istotnie
współdecydują o zakupach dla swojego
gospodarstwa domowego, zwra‑
cają uwagę na marki artykułów
spożywczych i chemiczno‑
‑kosmetycznych oraz uży‑
wają objętych ankietą
kategorii produktów
(więcej na temat me‑
todologii w ramce
obok). – O tytuł Ulubionych Marek Polaków ubiegało się aż
520 ogólnopolskich,
najbardziej rozpoznawalnych marek spożywczych, chemicznych
i kosmetycznych, a także sieci
drogerii i aptek. Konsumenci wybrali zwycięzców w 53 kategoriach
– mówiła podczas konferencji Iwona
Szwan, prezes Wydawnictwa Gospodarczego.
Grzegorz Szafraniec, wiceprezes i redaktor
naczelny „Wiadomości Handlowych”, podkre‑
ślał, że długoterminowe budowanie biznesu na
byciu liderem cenowym to ryzykowna strategia.
Liderowanie cenowe zdarza się bowiem, ale nie
jest dane na zawsze. Liderowanie w świadomo‑
ści konsumentów jest nieporównanie bardziej
bezpieczne i trwalsze. – Nie może
być o nim mowy bez silnych
i rozpoznawalnych marek. To klejnoty rodowe
i fundament strategii
każdej z firm reprezentowanych tu
dziś przez top menadżerów sektora spożywczego.
A mamy w sali
elitarne grono
ponad 80 prezesów, członków
zarządów, dyrektorów marketingu,
dyrektorów sprzedaży,
dyrektorów ds. rozwoju
marki – powiedział Grzegorz
Szafraniec, witając gości.
Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się w zna‑
nej warszawskiej restauracji Belvedere. Badanie
potwierdziło siłę marek, które są mocno zako‑
twiczone w swoich kategoriach (często, choć nie
bez silNych
i rOzpOzNawalNych
OgólNOpOlskich
marek Nie ma mOwy
O liderOwaNiu
w świadOmOści
kONsumeNtów
zawsze, są ich liderami), mają długoletnią trady‑
cję, są regularnie wspierane marketingowo, a ich
właściciele wiedzą, że należy prowadzić dialog
z konsumentami i robią to umiejętnie. Skomen‑
tował to na scenie krótko i trafnie prowadzący
spotkanie Maciej Kurzajewski: – Znam te marki
i je cenię, więc nie zaskakują mnie wyniki.
Magdalena Zimna z instytutu GfK Polonia
wyjaśniła, co kryje się pod pojęciem ulubiona
marka. – Ulubiona, tzn. taka, która najlepiej się
kojarzy, budzi pozytywne emocje – mówiła. Przy‑
bliżyła także metodologię badania. Zostało ono
przeprowadzone metodą CAWI (przez internet).
Pracownia badawcza dołożyła wszelkich starań,
by respondenci nie mieli żadnych wątpliwości,
na którą markę głosują, bo oprócz logotypu po‑
kazywano im również zdjęcia przykładowych
produktów. Eksperci z GfK Polonia zadbali o to,
by nie zadziałał tzw. efekt pierwszeństwa (lo‑
gotypy i produkty pokazywane jako pierwsze
miałyby teoretycznie większe szanse na zwycię‑
stwo), dlatego marki rotowały w ramach swoich
kategorii. Uczestnicy badania nie głosowali za‑
tem z automatu – każdy musiał zadać sobie trud
i poszukać swojego ulubionego brandu.
Eleganckie statuetki odebrali prezesi, członko‑
wie zarządu, dyrektorzy marketingu, dyrektorzy
sprzedaży, szefowie PR oraz brand managero‑
wie reprezentujący najważniejsze firmy branży
FMCG. Wielu dwu‑, trzy‑, a nawet czterokrotnie
powracało na scenę po kolejną statuetkę, po‑
nieważ ich marki triumfowały w kilku katego‑
riach. Rekordzistki, przedstawicielki firmy NIVEA
Polska, „zgarnęły” siedem (!) nagród. Wszystkim
wyróżnionym gratulujemy!
(ATE)
14
uluBiona marka 2015 – wyBÓr konsumentÓw ®
ulubiONe marki pOlaków
etycznych”,
h”.
domości Kosm
rzedaży „Wia„Wiadomości Handlowyc an Polska
sp
or
kt
re
dy
rm
ej),
aży
Fo
w
n
ed
le
rz
ow
(z
sp
k
Br
z
łu
zy
ia
Jack Daniel’s
Bożena Grac
dyrektora dz
Gości witały ć (w środku), zastępca nior brand managerem
i Elżbieta KyEmilią Wróblewską, se
Na zdjęciu z
s Grzegorz
na Szwan i wicepreze wi Dry
erto
podarczego – prezes Iwo
Zarząd Wydawnictwa Gos rodę dyrektorom Coca-Cola HBC Polska: Rob
gorii)
Szafraniec – wręcza nagchowi Wojskowiczowi (ds. rozwoju kate
(ds. marketingu) i Wojcie
Menadżer ds. spr
wiceprezesem Sozedaży Daria Mulart, w rozmowie
„Wiadomości Handkołowa. W tle Grzegorz Szafraniecz dr. inż. Mieczysławem Walkowi
akiem,
,
lowych”, z Beatą
Łosiak, PR mana redaktor naczelny
gerem w firmie Ho
rtex
ińska,
Wedel: Magdalena Kos
Przedstawiciele LOTTE i Igor Ślebioda, kierownik produktu
,
ngu
keti
mar
ik
own
kier
Do restauracji Belvedere w Łazienkach
Królewskich przybyli top menadżerowie
najsilniejszych marek na polskim rynku
Magdalena Zimna, dyrektor w GfK Polonia,
wyjaśniła gościom metodologię badania
Z prawej Jacek Wyrzykiewicz,
PR & marketing manager Hochland Polska
adził znany
Imprezę prow iej Kurzajewski
prezenter Mac
Adam Jęda (z prawej), starszy kierownik
marki w CEDC International
Mariola Mirek, communications manager,
Procter & Gamble DS Polska
Izabela Ciupińska, manager ds. zarządzania
marką Tyskie, oraz Magdalena Cierpiał,
sales channel director w Kompanii Piwowarskiej
1. SOKI: TYMBARK
2. NAPOJE NIEGAZOWANE: TYMBARK
3. NAPOJE GAZOWANE: COCA-COLA
4. WODY: ŻYWIEC-ZDRÓJ
5. HERBATY: LIPTON
6. KAWY: JACOBS
7. WINA: CARLO ROSSI
8. PIWA: TYSKIE
9. WÓDKI: FINLANDIA
10. WHISKY: JACK DANIEL’S
11. BATONY: SNICKERS
12. WAFLE: PRINCE POLO
13. CZEKOLADY: MILKA
14. BOMBONIERKI I PRALINY:
PTASIE MLECZKO
15. CIASTKA I WAFLE FAMILIJNE:
DELICJE
16. ŻELKI I PIANKI: HARIBO
17. PRZEKĄSKI: LAY’S
18. MAKARONY: LUBELLA
19. PRODUKTY SYPKIE: DIAMANT
20. KETCHUPY: PUDLISZKI
21. MAJONEZY: WINIARY
22. MUSZTARDY: KAMIS
23. PRZYPRAWY: PRYMAT
24. GALANTERIA MLECZNA: DANONE
25. MLEKO: ŁACIATE
26. SERY BIAŁE: PIĄTNICA
27. SERY ŻÓŁTE: HOCHLAND
28. MARGARYNY I MIKSY: DELMA
29. PRODUKTY MROŻONE: HORTEX
30. LODY: ALGIDA
31. KABANOSY: SOKOŁÓW
32. PARÓWKI: BERLINKI
33. SZYNKI: SOKOŁÓW
34. ŚRODKI DO PRANIA: PERSIL
35. ŚRODKI DO PŁUKANIA: LENOR
36. PREPARATY DO WC: DOMESTOS
37. TABLETKI I PŁYNY DO ZMYWANIA
NACZYŃ: FAIRY
38. KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI
TWARZY: NIVEA
39. KOSMETYKI DO OPALANIA: NIVEA
40. KOSMETYKI DO PIELĘGNACJI CIAŁA:
NIVEA
41. KOSMETYKI DO MYCIA CIAŁA: NIVEA
42. DEZODORANTY: NIVEA
43. KOSMETYKI DO MYCIA I PIELĘGNACJI
WŁOSÓW: HEAD & SHOULDERS
44. KOSMETYKI DO STYLIZACJI
WŁOSÓW: TAFT
45. FARBY DO WŁOSÓW: PALETTE
46. KOSMETYKI DO MAKIJAŻU UST:
RIMMEL
47. TUSZE DO RZĘS:
MAYBELLINE NEW YORK
48. PODKŁADY I PUDRY: L’ORÉAL PARIS
49. LAKIERY DO PAZNOKCI: RIMMEL
50. KOSMETYKI DLA MĘŻCZYZN:
NIVEA MEN
51. KOSMETYKI DLA DZIECI: NIVEA
52. SIECI DROGERYJNE: ROSSMANN
53. SIECI APTECZNE: DBAM O ZDROWIE
Download