Informacje dla podróżujących

advertisement
Informacje dla podróżujących
Informacja opracowana na podstawie materiałów ECDC oraz CDC z lipca
2016 r.
Osoby, które planują podróż do Brazylii w związku z Igrzyskami
Olimpijskimi w okresie 5-21.08.2016 r. oraz Paraolimpijskimi
7-18.09.2016 r. mogą być narażone na następujące choroby zakaźne:
Choroby przenoszone drogą pokarmową:
są wywoływane przez bakterie i wytwarzane przez nie toksyny, wirusy,
pasożyty, grzyby, toksyny roślinne i zwierzęce, chemiczne substancje
toksyczne.
Drogi szerzenia: Do zakażenia lub zatrucia pokarmowego dochodzi
poprzez spożycie skażonej żywności lub wody lub poprzez skażone ręce.
Skażenie produktów żywnościowych może nastąpić na skutek
wykorzystywania do ich produkcji zanieczyszczonych drobnoustrojami
surowców, bądź na skutek ich niewłaściwego przygotowywania,
przechowywania, transportowania, magazynowania czy dystrybucji.
Objawy: najczęściej przebiegają zwykle pod postacią ostrego nieżytu
żołądkowo-jelitowego, gdzie początkowo dominują wymioty, po czym
dodatkowo pojawia się biegunka (zwykle wodnista, rzadziej zapalna);
możliwe jest znaczne odwodnienie; czasem zakażenie może przybierać
postać biegunki z obecnością świeżej krwi w stolcu i kurczowego bólu
brzucha lub zespołu durowego, w którym dominuje wysoka gorączka
(39–40°C), ból głowy i brzucha.
Uwaga! Podróżni przebywający w Brazylii są także narażeni na
kolonizację przewodu pokarmowego przez wielolekooporne bakterie z
rodziny Enterobacteriaceae do 3 miesięcy od powrotu.
Choroby przenoszone przez komary:
malaria, żółta gorączka, Zika, chikungunya, gorączka Denga wywoływane przez wirusy przenoszone podczas ukąszenia komarów gatunków
bytujących w strefie klimatycznej, w której położna jest Brazylia.
1. Komary przenoszące malarię są aktywne w porach wieczornych oraz
nocnych.
1 / 6
Phoca PDF
Informacje dla podróżujących
2. Komary przenoszące pozostałe choroby wykazują aktywność w ciągu
dnia, w szczególności o poranku oraz późnym popołudniem i występują
zarówno na terenach wiejskich,
w lasach tropikalnych, jak i w miastach.
3. Pomimo faktu, że igrzyska odbywać się będą w sezonie zimowym, w
czasie którego liczebność populacji komarów zwykle jest niższa, nie
można całkowicie wykluczyć zachorowania.
4. Zakażenia wirusem Zika –odnotowywane w Brazylii od 2015 r. stanowią
istotne zagrożenie stanowi dla kobiet planujących ciążę lub kobiet
ciężarnych ze względu na możliwość spowodowania wad wrodzonych u
płodów w postaci małogłowia (więcej informacji).
5. Żółta gorączka – występuje w regionach: Acre, Amapá, Amazonas,
Distrito Federal (włącznie ze stolicą Brasília), Goiás, Maranhão, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rondônia, Roraima,
Tocantins, częściowo obszary Bahia, Paraná, Piauí, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, São Paulo, Wodospady Iguaçu:
osobom podróżującym do ww. regionów zaleca się zaszczepienie
przeciwko żółtej gorączce (mapa),
dla osób podróżujących do innych niż ww. regionów, w tym
wyłącznie do miast Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador i
São Paulo szczepienie przeciwko żółtej gorączce nie jest
zalecane,
szczegółowe rekomendacje Ministerstwa Zdrowia Brazylii.
6. Malaria - występuje w regionach: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhaõ,
Mato Grosso, Para, Rondonia, Roraima, Tocantins, a także na miejskich
obszarach Belem, Boa Vista, Macapa, Manaus, Maraba, Porto Velho, i
Santarem. Sporadycznie odnotowywana w Cuiaba. Nieobecna na obszarze
wodospadów Iguaçu (mapa).
7. Denga
8. Chikungunya
Choroby, którym można zapobiegać w drodze szczepień:
1. grypa - Igrzyska Olimipijskie i Paraolimpiada będą odbywać się w
sezonie zimowym, który jest sezonem grypowym na półkuli południowej.
2. choroba meningokokowa - ostra choroba bakteryjna występująca na
2 / 6
Phoca PDF
Informacje dla podróżujących
całym świecie, zachorowania szerzą się drogą kropelkową przez
bezpośredni kontakt z wydzieliną dróg oddechowych chorego (pocałunki)
lub kontakt pośredni (np. korzystanie ze wspólnych sztućców, naczyń).
Na zakażenie najbardziej narażone są małe dzieci (do 4 lat), oraz
młodzi ludzie (między 15 a 24 rokiem życia).
3. odra i różyczka - nie występują w Brazylii, jednak zachorowania
występują w wielu innych regionach świata. Zachorować może każdy kto
nie był szczepiony lub nie przechorował, niezależnie od wieku.
Istnieje możliwość zawleczenia odry i różyczki do Brazylii wraz z
osobami podróżującymi z innych państw świata, w których występują
zachorowania (więcej informacji)
4. polio - zachorowania występują w Afganistanie i Pakistanie.
Zachorować może każdy, kto nie był szczepiony, niezależnie od wieku.
Istnieje możliwość zawleczenia polio do Brazylii wraz z osobami
podróżującymi z Pakistanu i Afganistanu (więcej informacji).
Choroby przenoszone drogą kontaktów płciowych:
wirus HIV (AIDS),
wzw typu B,
rzeżączka,
kiła,
chlamydiozy układu moczowo-płciowego,
wzw typu C- możliwe w przypadku uszkodzenia skóry i błon
śluzowych okolic intymnych, odbytu, jamy ustnej.
Choroby przenoszone drogą krwiopochodną:
wirus HIV (AIDS),
wzw typu B,
wzw typu C
- szerzą się w szczególności poprzez drobne zabiegi medyczne oraz
zabiegi estetyczne (kosmetyczne, tatuażu, piercingu) wykonywane przy
użyciu niesterylnych ostrych narzędzi, przy wielokrotnym wykorzystaniu
sprzętu wyłącznie jednorazowego użytku, bez zachowania higieny rąk
oraz warunków higieniczno-sanitarnych otoczenia wykonywanego zabiegu.
Istotne ryzyko zakażenia wiąże się także z przyjmowaniem narkotyków
drogą dożylną, przy użyciu wspólnych igieł i strzykawek.
3 / 6
Phoca PDF
Informacje dla podróżujących
Inne choroby zakaźne:
wścieklizna - śmiertelna choroba odzwierzęca. Wirus szerzy się w
wyniku pogryzienia człowieka przez chore zwierzę lub poprzez kontakt
śliny wściekłego zwierzęcia z raną na ciele człowieka. Zagrożenie
stanowią głównie bezpańskie psy, koty, zwierzęta dzikie tj. lisy,
małpy, niektóre gatunki nietoperzy, choć także inne zwierzęta mogą być
zarażone. Należy unikać wszelkiego kontaktu ze zwierzętami,
szczególnie podczas przebywania na obszarach wiejskich i leśnych.
REKOMENDACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH DO BRAZYLII:
1. Należy skontaktować się z lekarzem medycyny podróży lub lekarzem
medycyny chorób tropikalnych, najlepiej nie później niż 4 - 6 tyg.
przed planowaną podróżą. Pozwoli to na przyjęcie zalecanej przez
lekarza profilaktyki.
2. Osoby z krajów UE powinny wykonać wszystkie szczepienia zgodnie z
obowiązującym kalendarzem szczepień przeciwko: poliomyelitis, błonicy,
tężcowi, krztuścowi, odrze, śwince i różyczce.
3. Należy przestrzegać zaleceń dotyczących szczepień przeciwko żółtej
gorączce obowiązujących na wybranych obszarach Brazylii, jeśli
podróżni będą przebywać w tych rejonach.
4. Należy rozważyć przyjęcie profilaktyki przeciwmalarycznej, w
przypadku zamiaru pozostawania w rejonach malarycznych Brazylii.
5. Należy unikać kontaktów z bezpańskimi psami i kotami oraz dzikimi
zwierzętami i w przypadku pokąsania przez zwierzęta zgłosić się do
lekarza w celu zastosowania profilaktyki poekspozycyjnej lub przyjąć
szczepienia przeciwko wściekliźnie przed wyjazdem, jeżeli planuje się
pozostanie dłużej niż jeden miesiąc i pobyt na obszarach wiejskich.
6. Należy rozważyć przyjęcie szczepień przeciwko grypie.
7. Należy pamiętać, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia wzw typu
A w porównaniu do krajów UE.
8. Należy przestrzegać standardowych zasad higieny w celu zmniejszenia
4 / 6
Phoca PDF
Informacje dla podróżujących
ryzyka wystąpienia chorób przewodu pokarmowego, do których należy:
używanie butelkowanych napojów i wody mineralnej, korzystanie z
fabrycznie zapakowanych kostek lodu, spożywanie dokładnie dogotowanego
mięsa i ryb, spożywanie sałatek podawanych w temperaturze poniżej 5°C
oraz dbanie o dokładne mycie wszystkich owoców i warzyw przed
spożyciem.
9. Należy sprawdzać ogólne warunki higieniczne przygotowywania
powszechnych produktów lokalnych takich jak: świeżo wykonywane soki
owocowe, woda kokosowa, drinki i koktajle.
10. Należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, w tym szczególnie
myć ręce:
przed kontaktem z żywnością i podczas jej przygotowywania,
przed każdym spożyciem posiłku,
każdorazowo po wyjściu z toalety.
11. Należy przestrzegać zasad higieny oddychania (w czasie kaszlu i
kichania należy zakrywać nos i usta chusteczką jednorazową, a w
przypadku gdy skończyły się chusteczki - kaszleć i kichać w zgięcie
łokciowe).
12. Należy unikać ryzykownych zachowań, w tym kontaktów seksualnych
bez zabezpieczenia.
13. Kobiety w ciąży lub kobiety planujące ciążę powinny:
zdecydowanie rozważyć odłożenie podróży do Brazylii,
skonsultować się przed wyjazdem z lekarzem specjalistą
ginekologii i położnictwa, w przypadku braku możliwości
rezygnacji z odbywania podróży, w celu określenia indywidualnego
ryzyka oraz możliwych środków ochrony osobistej minimalizujących
ukąszenie komarów,
skonsultować się z lekarzem specjalistą ginekologii i
położnictwa po powrocie z Brazylii.
14. Mężczyzna powracający z Brazylii, bez względu na brak objawów
zakażenia, powinien powstrzymać się od kontaktów seksualnych z
partnerką w ciąży przez cały ten okres, zaś w przypadku braku takiej
możliwości, stosować zabezpieczenie w postaci prezerwatywy do czasu
porodu (ze względu na możliwość przechodzenia wirusa Zika przez
łożysko tj. od zakażonej matki do płodu) w celu ochrony rozwijającego
się płodu.
15. Osobom powracającym z Brazylii, zaleca się powstrzymanie się od
kontaktów seksualnych przez okres minimum 8 tygodni w przypadku braku
5 / 6
Phoca PDF
Informacje dla podróżujących
objawów zakażenia Zika, lub przez przynajmniej 6 miesięcy w przypadku
wystąpienia objawów zakażenia. Jedną z alternatywnych metod
zabezpieczenia jest stosowanie prezerwatywy, która chroni także przed
innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
16. Osoby, u których stwierdza się przewlekle przebiegające choroby
takie jak: cukrzyca, choroby płuc, niewydolność nerek, niewydolność
krążenia powinny skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o
wyjeździe.
17. Podróżni, którzy zostaną poddani hospitalizacji w krajach UE w
ciągu jednego roku od momentu opuszczenia placówki medycznej w
Brazylii, powinni zgłosić fakt pobytu w szpitalu w Brazylii w celu
przyspieszenia stwierdzenia wystąpienia nabycia lekoopornej bakterii
oraz szybkiego wdrożenia odpowiednich działań mających na celu
zapobiegnięcie rozprzestrzenianiu się tych bakterii w UE.
18. W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić
o pomoc lekarską.
19. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po
powrocie należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o
przebytej podróży.
Informacja WHO dla osób podróżujących na Igrzyska Olimpijskie i
Paraolimpijskie w Rio de Janeiro 2016
Materiały informacyjne dla turystów
Serwis dla turystów podróżujących na Igrzyska Olimpijskie i
Paraolimpijskie w Rio de Janeiro 2016
Szczepienia w podróżach zagranicznych - Zaszczep w sobie chęć
szczepienia
Turystyka bez ryzyka - Poradnik Ministerstwa Sportu i Turystyki jak
przygotować się do podróży
„Polak za granicą” oraz „Odyseusz” - Informacje Ministerstwa Spraw
Zagranicznych dotyczące bezpieczeństwa w czasie podróży
6 / 6
Phoca PDF
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download
Random flashcards
Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards