Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy

advertisement
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy Wykonawcy
Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola
FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY
Dostawa sprzętu ITC i materiałów dydaktycznych wraz z oprogramowaniem, instalacją i uruchomieniem na potrzeby utworzenia pracowni
tematycznych w 8 szkołach podstawowych, 5 gimnazjach i Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym.
L.p.
1
1.
Nazwa produktu
2
Laptop dla nauczyciela
wraz z oprogramowaniem
do
pracowni
matematycznej,
przyrodniczej, biologicznej,
fizyczno – chemicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
3
Ilość
4
KOMPUTER NAUCZYCIELA:
Laptop współpracujący z oferowanym monitorem interaktywnym.
Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych,
dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna.
Podstawowe parametry laptopa:
1) Przekątna ekranu min.: 15,6’’ powłoka antyrefleksyjna Anti Glare,
rozdzielczość min. 1366 x 768 HD,
2) Procesor klasy x 86, dwurdzeniowy, 4 wątkowy taktowany
zegarem co najmniej 2,40 GHz, pamięć cache CPU co najmniej 3
MB, wyprodukowany w litografii o wartości nie większej niż 14
1
28
szt.
Cena jednostkowa
netto
VAT
brutto
Suma
(8 = 4 x 7)
5
6
7
8
nm, ze zintegrowaną grafiką, uzyskujący co najmniej 3848
Punktów w teście Passmark – CPU Mark wg wyników
procesorów
publikowanych
na
stronie
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z dnia 24.04.2017 r.
W przypadku zaoferowania procesora nie uwzględnionego w
w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test
we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy
oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z
parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu).
3) Karta graficzna: Zintegrowana karta graficzna uzyskująca co
najmniej 942 Punktów w teście Passmark – G3D Mark według
wyników
kart
graficznych
publikowanych
na
stronie
www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php z dnia 24.04.2017 r.
W przypadku zaoferowania karty graficznej nie uwzględnionej w
w/w rankingu Wykonawca przeprowadzi powyżej wskazany test
we własnym zakresie i załączy do oferty raport wydajnościowy
oferowanego procesora (wszystkie elementy muszą pracować z
parametrami określonymi przez producenta danego podzespołu).
4) Komputer powinien osiągać w teście wydajności BAPCo®
Sysmark 2014 v. 1.5 „Overall Performance” wynik min. 700 pkt,
a w teście „Office Productivity” min. 700 pkt.
5) Dysk twardy: min. 1 TB.
6) Pamięć RAM: min. 4 GB – z możliwością rozbudowy do min. 16
GB, rodzaj pamięci DDR4, 2133 MHz, 1 wolny slot na pamięć
RAM.
7) Porty/ złącza (wbudowane) min:
 1 x Czytnik karty pamięci SD
 2 x USB 3.0
 1 x USB 2.0
 1 x VGA (D-sub)
 1x combo audio (mic/audio)
 1x DC-In (wejście zasilania)
 1 x HDMI
 1 x RJ–45 (LAN).
8) Wbudowane głośniki stereo min. 2 x 1,5 W.
9) Wbudowany mikrofon.
10) Wbudowana kamera HD.
2
11) Wbudowana karta sieciowa WiFi pracująca w standardzie AC +
Bluetooth.
12) Wydzielona klawiatura numeryczna.
13) Nagrywarka DVD.
14) Waga maksymalnie 2,10 kg.
15) Bateria pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia min. do 6
godzin według karty producenta.
16) Kolorystyka nie jaskrawa.
17) Mysz optyczna bezprzewodowa z interfejsem USB, 2 przyciski +
rolka.
18) Torba pasująca do oferowanego laptopa.
19) Gwarancja: min 36 miesięcy. Usunięcie awarii na miejscu u
klienta, w ciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu zgłoszenia
(przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.30-15.30 telefonicznie,
faksem, mailem), a w przypadku braku takiej możliwości
zapewnienie sprzętu zastępczego na czas naprawy.
W przypadku awarii dysków twardych w okresie gwarancji, dyski
pozostają u Zamawiającego.
20) System operacyjny: preinstalowany system operacyjny Microsoft
Windows 10 Professional PL 64 bit lub system równoważny, nie
wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu.*
21) Oprogramowanie biurowe współpracujące z oferowanym
laptopem, planowane do wykorzystania w pracy nauczyciela.
Oprogramowanie
biurowe
powinno
być
zgodne
z
oprogramowaniem MS Office 2016 Professional lub
równoważne**, generujące pliki w formacie docx, odt, doc,
zawierać edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do
tworzenia prezentacji, klienta poczty, notatnik pracujący w trybie
graficznym oraz umożliwiać obsługę relacyjnych baz danych.
Polska wersja językowa, licencja wieczysta.
22) Oprogramowaniem
antywirusowym
współpracujące
z oferowanym laptopem powinno zawierać:

Pełne wsparcie dla systemu Windows Vista/7/8/8.1/10 Linux.

Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows i Linux.

Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna w
języku polskim.
3

















Pomoc w programie (help) w języku polskim.
Dokumentacja do programu dostępna w języku polskim.
Wysoka skuteczność oferowanego programu potwierdzona
musi być przez co najmniej dwie niezależne organizacje
badające skuteczność oprogramowania antywirusowego np.
ICSA labs lub Check Mark.
Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi
zagrożeniami.
Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adaware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich,
backdoor, itp.
Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.
Możliwość skanowania w czasie rzeczywistym otwieranych,
zapisywanych i wykonywanych plików.
Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub
pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.
Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania
według harmonogramu.
Możliwość skanowania na żądanie pojedynczych plików lub
katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.
Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków
przenośnych.
Możliwość
skanowania
plików
spakowanych
i skompresowanych.
Możliwość tworzenia wyłączeń skanowania.
Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników
poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny)
w celu dalszej kontroli.
Możliwość skanowania i oczyszczania w czasie rzeczywistym
poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy
pomocy programu MS Outlook, Windows Mail, Mozilla
Thunderbird.
Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem
pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.
Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, na których
ma odbywać się skanowanie.
4












Możliwość dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej
odbieranej wiadomości lub tylko do zainfekowanych
wiadomości e-mail.
Możliwość skanowania ruchu HTTP na poziomie stacji
roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany,
a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową
bez konieczności zmian w konfiguracji.
Program powinien mieć możliwość definiowania typu
aktualizacji systemowych, o braku których będzie informował
użytkownika.
Program powinien oferować funkcję, która aktywnie monitoruje
i skutecznie blokuje działania wszystkich plików programu, jego
procesów, usług i wpisów w rejestrze przed próbą ich
modyfikacji przez aplikacje trzecie.
Automatyczna przyrostowa aktualizacja baz wirusów i innych
zagrożeń.
Aktualizacja dostępna bezpośrednio z Internetu i z lokalnego
zasobu sieciowego.
Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach
1 minutowych.
Praca programu musi być transparentna dla użytkownika.
Program nie może w sposób niewidoczny dla użytkownika
blokować dostępu do urządzeń USB.
Dziennik zdarzeń rejestrujący informacje na temat
znalezionych zagrożeniach, dokonanych aktualizacji baz
wirusów i samego oprogramowania.
Oprogramowanie zapewnia funkcję zapory osobistej:
 Zapora osobista musi umożliwiać pracę w jednym z 3
trybów:
- tryb umożliwiający administratorowi zdefiniowanie
wyjątków dla ruchu przychodzącego i wychodzącego w
liście reguł, program pyta się o każde nowe
nawiązywane połączenie i automatycznie tworzy dla
niego regułę (na stałe lub tymczasowo),
- blokowanie całego ruchu sieciowego,
- przepuszczanie całego ruchu sieciowego.
5

 Możliwość tworzenia list sieci zaufanych.
 Możliwość zdefiniowania zasad dla sieci zaufanych tak, aby
cały ruch w tych sieciach był przepuszczany bez
jakiegokolwiek monitu użytkownika.
 Możliwość określenia w regułach zapory osobistej kierunku
ruchu, portu lub zakresu portów, protokołu, aplikacji
i adresu komputera zdalnego.
 Stabilna praca protokołów PPTP, GRE, ESP.
Oprogramowanie zapewnia konsolę zdalnej administracji:
 Centralna instalacja i zarządzanie programami służącymi
do ochrony stacji roboczych
serwerów plikowych
Windows i Linux.
 Zdalna instalacja wszystkich wersji programów na
stacjach roboczych Vista/7/8/8.1/10 i serwerach Windows
2003/2008/2012 Linux.
 Do instalacji zdalnej i zarządzania zdalnego nie jest
wymagany
dodatkowy
agent.
Na
końcówkach
zainstalowany jest sam program antywirusowy.
 Centralna
konfiguracja
i
zarządzanie
ochroną
antywirusową, antyspyware, oraz zaporą osobistą
(tworzenie reguł obowiązujących dla wszystkich stacji)
zainstalowanymi na stacjach roboczych w sieci
korporacyjnej z jednego serwera zarządzającego.
 Możliwość
uruchomienia
zdalnego
skanowania
wybranych stacji roboczych z opcją wygenerowania
raportu ze skanowania i przesłania do konsoli
zarządzającej.
 Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej
stanu ochrony stacji roboczej (aktualnych ustawień
programu, wersji programu i bazy wirusów, wyników
skanowania
skanera
na
żądanie
i skanerów
rezydentnych).
 Możliwość sprawdzenia z centralnej konsoli zarządzającej
podstawowych informacji dotyczących stacji roboczej:
adresów IP, adresów MAC, wersji systemu operacyjnego
oraz domeny, do której dana stacja robocza należy.
 Możliwość centralnej aktualizacji stacji roboczych z
6
serwera w sieci lokalnej lub Internetu.
Możliwość uruchomienia serwera zdalnej administracji na
stacjach Vista/7/8/8.1/10, serwerach 2003/2008/2012
oraz Linux
 Możliwość uruchomienia centralnej konsoli zarządzającej
na stacji roboczej Windows Vista/7/8/8.1/10, Windows
2003/2008/2012 oraz Linux.
 Serwer centralnej administracji musi mieć własną
wbudowaną bazę.
 Do instalacji serwera centralnej administracji nie jest
wymagane zainstalowanie dodatkowych aplikacji takich
jak Internet Information Service (IIS) czy Apache.
 Serwer centralnej administracji powinien być wyposażony
w mechanizm informowania administratora o wykryciu
nieprawidłowości w funkcjonowaniu oprogramowania
zainstalowanego centralnego.
 Możliwość tworzenia repozytorium aktualizacji na
serwerze.
Licencja na min. 36 miesięcy, polska wersja językowa, wsparcie
techniczne do programu świadczone w języku polskim przez
producenta lub polskiego dystrybutora autoryzowanego przez
producenta programu.

2.
Monitor interaktywny wraz
z oprogramowaniem,
okablowanie do zestawu
interaktywnego z przyłączem
i instalacją
zestawu
interaktywnego
w
pracowniach
matematycznej,
przyrodniczej, biologicznej,
fizyczno –chemicznej oraz
szkoleniem.
MONITOR INTERAKTYWNY WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,
OKABLOWANIEM
DO
ZESTAWU
INTERAKTYWNEGO
Z
PRZYŁACZEM I INSTALACJĄ ZESTAWU INTERAKTYWNEGO
ORAZ SZKOLENIEM:
Podstawowe parametry monitora:
1) Przekątna ekranu min. 65 cali.
2) Wyświetlacz LCD bezcieniowy, wyposażony w szkło
powlekane o niskim współczynniku tarcia, eliminujące
odblaski.
3) Rozdzielczość FullHD min. 1920 x 1080 pikseli (16:9), kontrast
min. 4000:1.
4) Technologia IR, min. 8 punktowa obsługa palcem lub
dowolnym wskaźnikiem, rozpoznawanie gestów wielodotyku,
możliwość pracy kilku osób równocześnie,
7
28
szt.
5) Obsługa monitora za pomocą komputerów z zainstalowanymi
systemami Windows 7, 8, lub 10, MAC OS.
6) Wbudowane głośniki min. 2 x 10 W.
7) Porty/ złącza (wbudowane) min: 3 x HDMI, RGB D-Sub (VAG),
SPDIF, 2 x USB.
8) Uchwyt dedykowany do monitora umożliwiający montaż na
ścianie.
9) Wyposażenie dodatkowe: min. 2 pisaki, pilot zdalnego
sterowania.
10) Gwarancja min. 36 miesięcy.
Oprogramowanie monitora interaktywnego do użytkowania w klasie,
powinno być kompatybilne z każdego typu tablicą multimedialną,
projektorem lub innymi urządzeniem (np. wizualizerem, mikroskopem,
przyrządami do pracowni pomiarowej) i powinno umożliwiać m.in.:
1) Przygotowanie i przeprowadzenie interaktywnych lekcji
w języku polskim.
2) Organizację okna programu na wzór popularnych programów
do edycji tekstów, formatowanie wpisanego lub wklejonego
tekstu, wstawianie obiektów z wewnętrznej bazy programu,
wypełnianie zamkniętych kształtów, wstawianie tabel i ich
formatowanie, porządkowanie kolejności stron, łączenie stron
w grupy, modyfikowanie zawartej w oprogramowaniu bazy
obiektów.
3) Wstawianie zewnętrznych plików graficznych zapisanych w
innych aplikacjach.
4) Tworzenie własnych ćwiczeń interaktywnych, dowolnych
wielokątów nieregularnych.
5) Możliwość modyfikowania kształtów figur geometrycznych.
6) Wyświetlanie obiektów 3D i animacji 3D na slajdach.
7) Importowanie i eksportowanie materiałów powstałych na
tablicy w czasie zajęć, wykonywanie notatek. (przynajmniej MS
Word, MS Excel).
8) Możliwość przekształcenia notatek odręcznych na tekst
maszynowy i wstawienia ich do ww. programów.
9) Pomiarowe narzędzia matematyczne linijka, kątomierz,
ekierka, cyrkiel.
10) Narzędzie graficzny edytor zapisu matematycznego, który
8
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
pozwala pisać odręcznie równania i wzory matematyczne oraz
przekształcać je na tekst maszynowy
Funkcja resetowania strony.
Dodatek pozwalający na budowanie pojedynczych ocen oraz
testów opartych na pytaniach testowych
Dostęp bezpośrednio z poziomu programu do obsługi
monitora, do bazy gotowych lekcji, ilustracji, zdjęć, reprodukcji,
animacji, obiektów 3D i widżetów sieciowych. Baza musi
zawierać co najmniej 500 lekcji w języku polskim z różnych
przedmiotów i na różnym poziomie edukacji.
Pióro kaligraficzne, kreatywne, pióro typu kredka świecowa,
pisak, pędzel.
Oprogramowanie do obsługi monitora powinno posiadać
własną przeglądarkę internetową, zapewniającą dostęp do
bezpłatnych poprawek i uaktualnień niezbędnych do bieżącej
aktualizacji oprogramowania.
Uruchomienie trybu przeźroczyste tło pozwalającego na
wykorzystanie obiektów w galerii, wykonywanie notatek i
rysunków cyfrowych atramentem przy jednoczesnym
używaniu i sterowaniu oprogramowaniem edukacyjnym,
aplikacjami i systemem operacyjnym.
Dostarczyć wraz z monitorem interaktywnym (w języku
polskim) podręcznik użytkowania monitora,
Monitor interaktywny i oprogramowanie do niej tego samego
producenta.
Licencja wieczysta.
OKABLOWANIE
DO
ZESTAWU
INTERAKTYWNEGO
Z
PRZYŁĄCZEM: gniazda HDMI, VAG z audio mini Jack Stereo, USB
typu B, przyłącze modułowe z możliwością wymiany lub uzupełnienia
przyłącza, wszystkie gniazda w jednej zintegrowanej obudowie,
połączenie instalacyjne do gniazd za pomocą styków zatrzaskowych,
okablowanie pomiędzy monitorem a przyłączem HDMI – 10M, VGA z
audio mini Jack Stereo – 10m, USB – 3m, puszka natynkowa w
zestawie, instalacja zestawu interaktywnego.
9
WIZUALIZER
INTEGRUJĄCY
SIĘ
Z
MONITOREM
INTERAKTYWNYM:
Wizualizer musi integrować się z aplikacją do monitora interaktywnego
w następujący sposób:
1) Umieszczanie na slajdach ww. programu obrazów obiektów
fizycznych widzianych na żywo przez kamerę.
2) Zmiana rozmiaru obiektów fizycznych na żywo bezpośrednio w
aplikacji.
3) Dostęp do obrazu na żywo z kamery poprzez jedną ikonę (jeden
przycisk) ww. programie.
4) Przechwycenie obrazu z kamery na slajd ww. programu poprzez
jedną ikonę (jeden przycisk).
5) Użytkownicy monitora interaktywnego mają możliwość nanoszenia
adnotacji bezpośrednio na „żywym” lub statycznym obrazie z
kamery bezpośrednio w wyżej wymienionej aplikacji.
3.
Wizualizer integrujący się z
oprogramowaniem
do
monitora interaktywnego, z
kostką do obsługi obiektów
3D
do
pracowni
matematycznej.
Wizualizer powinien posiadać możliwość sterowania obiektami
rzeczywistości mieszanej w oprogramowaniu monitora interaktywnego
za pomocą kostki z markerami 3D widzianej w wizualizerze oraz tryb
współpracy z mikroskopem. Na wyposażeniu kostka z markerem,
kamera z adapterem do okularu mikroskopu oraz zasilacz.
Podstawowe parametry wizulalizera:
 Sensor CMOS min. 5 mega pikseli.
 Zoom 80-krotny (8 x optyczny i 10 x cyfrowy).
 Sprzęt powinien obsługiwać min.: następujące rozdzielczości:
XGA, SXGA, HDTV 720p i HDTV 1080p.
 Wyjście DVI-D z rozdzielczością HD.
 Elastyczne ramię umożliwiające obserwację obiektów pod
różnym kątem (360 – stopniowy kąt obserwacji dowolnego
obiektu).
 Wbudowany mikrofon pozwalający na zapisywanie dźwięków
i filmów.
 Zintegrowane oświetlenie LED obiektów pod kamerą.
 Zintegrowany port USB 2.0.
 Zapisywanie materiałów poprzez min.: kartę SD/SDHC.
 Intuicyjny panel sterowania umożliwiający ustawienie
10
8 szt.



powiększania, jasność i ostrość obrazu za pomocą prostego
interfejsu kamery.
Wyposażony w złącze do zapięcia linki przeciwkradzieżowej.
Waga 2,3 – 3,6 kg w celu ułatwienia transportu, ale z
zachowaniem stabilności podczas pracy.
Gwarancja min.: 60 miesięcy.
TRÓJOKULAROWY MIKROSKOP Z KAMERĄ:
4.
Mikroskop z kamerą do
pracowni przyrodniczej i
biologicznej.
Parametry techniczne i wyposażenie mikroskopu:
1) Oświetlenie LED/halogenowe z płynną regulacją natężenia
światła (jasności).
2) Powiększenie od 40x do 2000x (40x, 80x, 100x, 200x, 400x,
800x, 1000x, 2000x).
3) Obrotowa głowica trójokularowa (dwuokularowa z trzecim torem
optycznym dla kamery lub lustrzanki).
4) Głowica mikroskopu nachylona pod kątem 30 stopni i
możliwością obrotu o 360 stopni.
5) Rozstaw okularów: 55 – 75 mm.
6) Okulary szerokopolowe WF 10x, WF 20x.
7) Obrotowa głowica z czterema soczewkami obiektywowymi.
8) Obiektywy panchromatyczne 4x / 10x / 40x / 100x.
9) Możliwość robienia zdjęć i nagrywania filmów.
10) Kamera cyfrowa min. 5 Mpx.
11) Stolik regulowany w dwóch osiach umożliwiający zamocowanie
jednoczesne dwóch preparatów.
12) Kabel zasilający 220 V.
13) Antystatyczny pokrowiec przeciwkurzowy.
14) Polskojęzyczna instrukcja obsługi.
15) Połączenie z komputerem przy pomocy min. złącza USB.
16) Oprogramowanie sterujące na płycie CD umożliwiające pracę z
dowolnym systemem operacyjnym.
17) Gwarancja min: 60 miesięcy.
11
14
szt.
PRZYRODNICZA PRACOWNIA POMIAROWA:
5.
Przyrządy do pomiaru i
wykonywania doświadczeń
w pracowni przyrodniczej i
biologicznej
wraz
z interfejsem
umożliwiającym podłączenie
czujników
oraz
oprogramowaniem typu site.
1. Interfejs podwójny do pracowni pomiarowej. Uniwersalny interfejs
umożliwiający podłączenie czujników mierzących różne wielkości,
komunikacja z komputerem bezprzewodowa poprzez Bluetooth
oraz przewodowa poprzez USB, możliwość zasilania przez port
USB, jednoczesna współpraca z komputerem minimum dwóch
interfejsów – jednoczesny pomiar z prezentacją na ekranie.
Przewód USB dołączony w
zestawie. Zasięg pracy
bezprzewodowej max. do 30m, wbudowane diody sygnalizujące
pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem).
Akumulator (bateria) powinien zapewnić od 4 do 6 godzin ciągłego
gromadzenia danych. Sprzęt powinien sprawdzać się zarówno
podczas nauki w szkole jak i po za nią. Gwarancja min.: 60
miesięcy.
2. Oprogramowanie do pracowni przyrodniczej typu site (licencja typu
site – licencja na daną szkołę) służące do zbierania, przetwarzania,
zapamiętywania informacji pomiarowej oraz interaktywnej
wizualizacji, analiz, eksperymentów i przygotowania lekcji. Powinno
mieć wbudowany kalkulator do przeliczania i modyfikacji
wyliczonych danych.
Oprogramowanie powinno umożliwiać m.in.:
 Dostępność w języku polski z możliwością wyboru innego
języka.
 Dostępność w niezmienionej wersji funkcjonalnej i wizualnej na
platformy Windows, iOS, MacOS, Android, Chromebook.
 Jednoczesnego dokonywania różnych pomiarów na jednym
ekranie.
 Przedstawienie wyników pomiaru na wykresie, cyfrowym
wyświetlaczu, tabeli, mierniku.
 Łączenie sposobów wyświetlania wyników na jednym ekranie.
 Zmianę skali i jednostek pomiaru oraz automatyczne
dopasowywanie skali do bieżącego pomiaru.
 Wybór częstotliwości próbkowania poszczególnych czujników.
 Automatyczne rozpoznawanie podłączonego czujnika.
 Identyfikowanie i obsługę wewnętrznych urządzeń komputera
jako czujników np. mikrofon jako czujnik dźwięku.
12
14
zesta
wów
 Dostępność aktualizacji.
 Korzystanie z wbudowanych scenariuszy opartych na
czujnikach, tworzenie i dodawanie scenariuszy do programu.
 Budowanie
w
programie
prezentacji
z
elementami
sprawdzającymi oraz pytaniami testowymi.
 Zapisywanie pełnych doświadczeń w formie plików.
 Udostępniania przebiegu doświadczeń na żywo poprzez sieć
lokalną lub Internet.
 Dodawanie kolejnych slajdów z wyświetlanymi danymi również
po wykonaniu doświadczenia.
 Szybkie wyjście z pomiaru i powrotu do strony głównej
programu.
 Tworzenie zrzutów ekranu oraz notatek z przebiegu
doświadczenia w popularnych formatach plików (html, jpeg, txt).
 Wbudowane narzędzia do analizy wyników (pokazywanie
statystyki, określanie współrzędnych).
 Połączenie
programu
z
wirtualnymi platformami do
przechowywania danych.
 Łatwe umieszczanie danych na zewnętrznych dyskach i
serwerach.
 Obsługę
i
zarządzanie
czujnikami
podłączonymi
bezprzewodowo poprzez Bluetooth – kojarzenie komputera z
czujnikami lub interfejsem poprzez Bluetooth z poziomu
oprogramowania.
 Współpracę poprzez Bluetooth z minimum dwoma czujnikami
jednocześnie – jednoczesny pomiar z prezentacją na ekranie.
 Wydruk zebranych danych bezpośrednio z programu.
 Eksportu danych liczbowych do pliku tekstowego.
 Ustawienie automatycznego zakończenia pomiaru.
 Konfigurację i kalibrację czujników z poziomu oprogramowania.
 Wybór automatycznego albo ręcznego trybu próbkowania.
 Dodawanie filmów do plików z doświadczeniami.
 Intuicyjne nawigowanie z użyciem ekranów dotykowych.
 Określenie parametrów wykresu, tworzenie własnych wyliczeń i
wpisywanie zewnętrznych danych.
 Licencja wieczysta.
3) Czujniki. Wszystkie czujniki powinny posiadać bezprzewodową
13
komunikację z komputerem poprzez Bluetooth (bezpośrednia) lub
poprzez interfejs (pośrednia). Zasięg komunikacji bezprzewodowej
z komputerem do 30m.
Gwarancja na wszystkie czujniki 60 miesięcy. Serwis urządzeń
realizowany przez Dystrybutora w Polsce.
Czujnik stężenia dwutlenku węgla: umożliwia pomiar stężenia
CO2 w powietrzu, w prosty sposób możemy przedstawić zjawisko
fotosyntezy czy oddychania komórkowego. Zakres: ± 0 do 300, 000
cz/mln, dokładność: 0 do 10,000 cz/mln, rozdzielczość w skali: 1
cz/mln, dodatkowe wyposażenie min.: butelka o pojemności 250
ml.
Optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego: czujnik umożliwia
dokonywanie pomiaru stężenia tlenu m.in. w powietrzu, w trakcie
procesu fotosyntezy, w procesach redukcji i utleniania oraz tlenu
rozpuszczonego w roztworach. Zakres: od 0 do 20 mg/L,
dokładność: +/- 0,6 mg/L.
Czujnik EKG: czujnik do przeprowadzania badania EKG, pomiaru
sygnału elektrycznego generowanego przez serce. Zakres sygnału
wejściowego EKG: 0 do 4.5 mV, zakres bicia serca: 47 do 265
uderzeń na minutę, rozdzielczość: 1 uderzenie na minutę. W
zestawie jednorazowe samoprzylepne plastry min. 100 szt.
Czujnik ciśnienia krwi: czujnik umożliwiający wykonywanie
pomiarów ciśnienia tętniczego krwi.
Tętno: zakres: od 36 do 200 uderzeń na minutę, dokładność:
1 uderzenie na minutę, rozdzielczość: 1 uderzenie na minutę.
Ciśnienia krwi: zakres: od 0 do 375 mmHh, dokładność: 3 mmHh,
rozdzielczość: 0,5 mmHhh.
Ręczny czujnik pracy serca: czujnik do pomiaru tętna
odczytywanego przez sondy trzymane w dłoniach. Zakres: od 40
do 200 uderzeń na minutę, dokładność: 1 uderzenie na minutę,
rozdzielczość: 1 uderzenie na minutę. W zestawie min. 2 uchwyty
na ręce.
Czujnik tętna wysiłkowego: czujnik umieszczany na klatce
piersiowej umożliwiający dokonywanie odczytu tętna w spoczynku,
14
jak również w trakcie wysiłku fizycznego np. biegu. Zakres: od 40
do 240 uderzeń na minutę, dokładność: 1 uderzenie na minutę,
rozdzielczość: 1 uderzenie na minutę.
Pojemnik do fotosyntezy: pojemnik umożliwiający tworzenie
mikrosystemu ekologicznego i jego obserwację. Pojemnik
umożliwiający umieszczenie w nim roślin, wody, gleby a także
owadów tworząc mikroekosystem.
Czujnik etanolu: czujnik umożliwiający pomiar stężenia etanolu w
powietrzu, a także pomiar wydzielania alkoholu w trakcie różnych
reakcji chemicznych. Zakres: od 0 do 3 etanolu w gazie lub parze
cieczy, dokładność 20 % odczytu.
FIZYCZNO – CHEMICZNA PRACOWNIA POMIAROWA:
6.
Przyrządy do pomiaru i
wykonywania doświadczeń
w pracowni fizyczno –
chemicznej
wraz
z
interfejsem umożliwiającym
podłączenie czujników.
1) Interfejs podwójny do pracowni pomiarowej. Uniwersalny interfejs
umożliwiający podłączenie czujników mierzących różne wielkości,
komunikacja z komputerem bezprzewodowa poprzez Bluetooth
oraz przewodowa poprzez USB, możliwość zasilania przez port
USB, jednoczesna współpraca z komputerem minimum dwóch
interfejsów – jednoczesny pomiar z prezentacją na ekranie.
Przewód USB dołączony w
zestawie. Zasięg pracy
bezprzewodowej max. do 30m, wbudowane diody sygnalizujące
pracę urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem).
Akumulator (bateria) powinien zapewnić od 4 do 6 godzin ciągłego
gromadzenia danych. Sprzęt powinien sprawdzać się zarówno
podczas nauki w szkole jak i po za nią. Gwarancja min.: 60
miesięcy.
2) Czujniki. Wszystkie czujniki powinny posiadać bezprzewodową
komunikacja z komputerem poprzez Bluetooth (bezpośrednia) lub
poprzez interfejs (pośrednia). Zasięg komunikacji bezprzewodowej
z komputerem do 30m. Gwarancja na wszystkie czujniki 60
miesięcy. Serwis urządzeń realizowany przez Dystrybutora w
Polsce.
Czujnik siły i przyśpieszenia: czujnik umożliwia pomiar siły
oddziałującej na obiekt. Zakres (siła): +/- 50N, rozdzielczość skali:
0,03 N, zakres (przyśpieszenie): +/- 16g.
15
6
zesta
wów
Czujnik ruchu: umożliwia dokonywanie pomiaru odległości
obiektów oraz przyśpieszenia i prędkości z jaką się poruszają.
Zakres: od 0,15 do 8 m, rozdzielczość: 1,0 mm.
Czujnik napięcia: umożliwia pomiar napięcia. Zakres: +/- 15V,
dokładność: +/- 0,5%.
Czujnik natężenia prądu: umożliwia pomiar natężenia prądu.
Zakres: +/- 1A.
Tor: równia pochyła wraz z wózkami i akcesoriami, umożliwiająca
wykonywanie
ćwiczeń
z
dziedziny
kinematyki
i siły
z uwzględnieniem np. prędkości, przyśpieszenia, pozycji, siły
uderzenia, zależności prędkości od kąta nachylenia toru.
Maksymalna długość 1 m, nóżki do regulacji nachylenia toru min.
6 szt., ograniczniki min. 2, min. 2 wózki o wadze max. 250g każdy,
zacisk do zamocowania dodatkowych akcesoriów, rolka z
zaciskiem do zamocowania na torze,zestaw min. 12 sprężyn.
Czujnik pola magnetycznego: umożliwia pomiar siły pola
magnetycznego, pomaga zidentyfikować miejsce, wokół których
występuje pole magnetyczne, jak również odczytać wartość tego
pola i zidentyfikować przedmioty to pole generujące. Zakres: od 1000 do + 1000 gauss.
Czujnik natężenia światła: czujnik imituje czułość ludzkiego oka
na długość fali. Zakres od 0 do 150 000 lux, rozdzielczość ± 10%,
diody sygnalizujące pracę urządzenia (stan baterii, połączenie
z komputerem).
Czujnik natężenia dźwięku: czujnik pozwalający zmierzyć
natężenie dźwięku w różnych obiektach, ośrodkach i warunkach
atmosferycznych. Zakres poziomu dźwięku: glosy: 30-70 dBA/
dBC, sygnał dźwiękowy: 50-90 dBA/ dBC, rozdzielczość 0,1 dB.
Czujnik temperatury/światła/dźwięku: Temperatura otoczenia:
zakres: -10°C do 50°C, dokładność: ±2°C. Światło: zakres: 0 do
5249 lux, dokładność ±2 lux. Temperatura (sonda): zakres: -35 °C
do 135°C, dokładność: ±0.5°C. Poziom dźwięku: zakres: 40 do 90
dBA, dokładność: ±3 dB.
16
Czujnik ciśnienia: czujnik pozwalający zmierzyć ciśnienie gazów.
Zakres 0 kPa do 400 kPa, dokładność: ± 1kPa, rozdzielczość: 0,1
kPa, w zestawie min. przejściówki do podłączenia do czujnika,
strzykawka, giętka rurka plastikowa, diody sygnalizujące pracę
urządzenia (stan baterii, połączenie z komputerem).
Fotobramka: bada ruchu obiektów poruszających się przez
bramkę jak np. wahadła, detektory min.
2 szt., otwory do
zamocowania mocujące na ramionach bramki i uchwyt mocujący
na bloczek podstawa bramki.
Cyfrowy adapter: umożliwia połączenie czujnika z interfejsem.
Platforma siłowa: mierzy siłę przyłożoną przez osobę lub
przedmiot. Platformę można wykorzystać do zmierzenia statycznej
wagi stojącej na niej osoby lub dynamicznej siły pionowej ruchu.
Zakres: -1100 N do + 4400 N, rozdzielczość: 0,1N, wymiary
platformy: min. 35 cm x 35 cm, masa min. 4 kg,
Czujnik stężenia dwutlenku węgla: umożliwia pomiar stężenia
CO2 w powietrzu, w prosty sposób możemy przedstawić zjawisko
fotosyntezy czy oddychania komórkowego. Zakres: ± 0 do 300, 000
cz/mln, dokładność: 0 do 10, 000 cz/mln, rozdzielczość: 1 cz/mln,
dodatkowe wyposażenie min. : butelka o pojemności 250 ml,
Czujnik chemiczny: wielofunkcyjny czujnik umożliwiający
dokonywanie pomiarów kilku wartości w tym samym czasie.
Czujnik umożliwia
dokonywanie pomiaru np.
temperatury,
cieśnienia, kwasowości substancji (pH) i napięcia. Temperatura
zakres: - 35 ° C do 135 ° C, pH zakres: od 0 do 14 pH. Ciśnienie
zakres: od 0 do 700hPa. Napięcie zakres: +/- 10 V.
Czujnik zasolenia: czujnik umożliwiający badanie stanu zasolenia
roztworu. Zakres pomiarów: od 1 do 55 ppt.
Kolorymetr: mierzy pochłanianie i przepuszczanie kolorów przez
roztwory, rejestruje 4 długości fal jednocześnie. Przepuszczalność
od 0 do 100 % przepuszczalności.
Czujnik etanolu: czujnik umożliwiający pomiar stężenia etanolu w
powietrzu, a także pomiar wydzielania alkoholu w trakcie różnych
17
reakcji chemicznych. Zakres: od 0 do 3 etanolu w gazie lub parze
cieczy, dokładność 20 % odczytu.
Optyczny czujnik tlenu rozpuszczonego: czujnik umożliwia
dokonywanie pomiaru stężenia tlenu m.in. w powietrzu, w trakcie
procesu fotosyntezy, w procesach redukcji i utleniania oraz tlenu
rozpuszczonego w roztworach. Zakres: od 0 do 20 mg/L ,
dokładność: +/- 0,6 mg/L.
18
Download