KIERUNEK: LEKARSKI Wykłady odbywają się we środy 8.00 – 9.30

advertisement
KIERUNEK: LEKARSKI
Ćwiczenia z Patofizjologii odbywają się
w poniedziałek – grupa 1 (8.00 – 10.30)
grupa 2 (10.45 – 13.15)
grupa 3 (13.30 – 16.00)
w sali 9F ( ulica Żołnierska 14c)
we wtorek – grupa 4 (13.00 - 15.30)
w sali seminaryjnej ( pływalnia uniwersytecka)
Wykłady odbywają się
we środy 8.00 – 9.30 w sali nr 116
Biblioteki Uniwersyteckiej.
Od 07.11 do 05.12.2012 r. wykłady
będą odbywały się w Sali wykładowej
szpitala MSWiA
PLAN ZAJĘĆ Z PATOFIZJOLOGII rok akademicki 2012/2013
WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH
Ćwiczenie 1.
(02.10.2012 r.)
Patofizjologia układu wydzielania wewnętrznego część I.
1. Przypomnienie wiadomości z fizjologii układu wydzielania wewnętrznego.
2. Nieprawidłowości regulacji endokrynnej; zaburzenia czynności regulacyjnej
podwzgórza
3. Hormon antydiuretyczny (wazopresyna, ADH) nadmiar i niedobór – przyczyny i
następstwa.
4. Nadmiar prolaktyny.
5. Somatotropina (hormon wzrostu [GH]) – przyczyny i konsekwencje niedoboru i
nadmiaru.
6. Patofizjologia gruczołu tarczowego..
6.1. Przyczyny niedoczynności, nadczynności i wola.
6.2. Następstwa i objawy nadczynności tarczycy.
6.3. Następstwa i objawy niedoczynności tarczycy.
7. Zaburzenia równowagi wapniowo-fosforanowej.
Ćwiczenie 2.
(08.10.2012 r. – 09.10.2012 r.)
Patofizjologia układu wydzielania wewnętrznego część II.
1.
2.
3.
4.
5.
Przyczyny cukrzycy.
Ostre następstwa niedoboru insuliny.
Pózne powikłania utrzymującej się hiperglikemii.
Hiperinsulinizm, hipoglikemia.
Hormony kory nadnerczy – przyczyny nieprawidłowego uwalniania.
5.1. Przyczyny nadmiaru kortyzolu i aldosteronu.
5.2. Przyczyny niedoboru kortyzolu i aldosteronu.
5.3. Następstwa i objawy kliniczne nadmiaru hormonów kory nadnerczy.
5.4. Niedobór hormonów kory nadnerczy – choroba Addisona.
6. Przyczyny i następstwa nadmiaru i niedoboru androgenów.
7. Efekty nadmiaru i niedoboru żeńskich hormonów płciowych.
Ćwiczenie 3.
(15.10.2012 r. - 16.10.2012 r.)
Patofizjologia układu wydzielania wewnętrznego część III.
1. Przyczyny i następstwa nadmiaru i niedoboru androgenów.
2. Efekty nadmiaru i niedoboru żeńskich hormonów płciowych.
3. KOLOKWIUM.
Download