załącznik nr 1 LP Kod produktu Nazwa produktu świadczenie

advertisement
Kod produktu
Nazwa produktu
LP
załącznik nr 1
świadczenie rozliczone z NFZ
(poprzez wskazaną procedurę, produkt rozliczeniowy albo we
wskazanym rozpoznaniu)
1
Badanie antygenów zgodności tkankowej przy typowaniu
5.10.00.0000016 dawców szpiku lub komórek krwiotwórczych albo żywych
dawców wątroby lub nerki
Badanie antygenów zgodności tkankowej przy typowaniu
dawców szpiku lub komórek krwiotwórczych albo żywych
dawców wątroby lub nerki
2
5.10.00.0000051 Dializa otrzewnowa
Dializa otrzewnowa
3
5.10.00.0000005 Terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u jednego chorego)
Terapia hiperbaryczna (1 sprężenie u jednego chorego)
4
5
6
5.07.01.0000042 Brachyterapia z planowaniem 3D
5.07.01.0000011 Teleradioterapia
5.07.01.0000012 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki
Teleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem
5.07.01.0000013 tomograficznym (3D-CRT) lub całego ciała (TBI) lub połowy ciała
(HBI) lub skóry całego ciała (TSI)
5.07.01.0000014 Teleradioterapia 3D śródoperacyjna (3D-IORT)
5.07.01.0000020 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry
5.07.01.0000021 Teleradioterapia paliatywna
Teleradioterapia radykalna z planowaniem dwuwymiarowym
5.07.01.0000022
(2D)
Teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym
5.07.01.0000023
(3D)
5.07.01.0000025 Brachyterapia z planowaniem standardowym
5.07.01.0000027 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I
5.07.01.0000028 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru
5.08.05.0000007 Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią
A03 Wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu/
5.51.01.0001003
stymulatora nerwu błędnego
Brachyterapia z planowaniem 3D
Inne niż cyber knife i gamma knife
Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki
Teleradioterapia 3D - niekoplanarna z monitoringiem
tomograficznym (3D-CRT) lub całego ciała (TBI) lub połowy
ciała (HBI) lub skóry całego ciała (TSI)
Teleradioterapia 3D śródoperacyjna (3D-IORT)
Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry
Teleradioterapia paliatywna
Teleradioterapia radykalna z planowaniem dwuwymiarowym
(2D)
Teleradioterapia radykalna z planowaniem trójwymiarowym
(3D)
Brachyterapia z planowaniem standardowym
Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I
Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru
Porada ambulatoryjna związana z chemioterapią
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
5.51.01.0001003
A03 Wszczepienie stymulatora struktur głębokich mózgu/
stymulatora nerwu błędnego
A04 Wszczepienie/ wymiana stymulatora rdzenia kręgowego
5.51.01.0001004 lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich
mózgu
A04 Wszczepienie/ wymiana stymulatora rdzenia kręgowego
5.51.01.0001004 lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich
mózgu
A04 Wszczepienie/ wymiana stymulatora rdzenia kręgowego
5.51.01.0001004 lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich
mózgu
A04 Wszczepienie/ wymiana stymulatora rdzenia kręgowego
5.51.01.0001004 lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich
mózgu
04.941 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu błędnego
02.931 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub
przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
mózgu
03.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia
kręgowego
86.94 Wprowadzenie lub wymiana jednoszeregowego
generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do
doładowywania
86.95 Wprowadzenie lub wymiana dwuszeregowego
generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do
doładowywania
86.96 Wprowadzenie lub wymiana innego generatora
impulsów do neurostymulacji
23
A04 Wszczepienie/ wymiana stymulatora rdzenia kręgowego
5.51.01.0001004 lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich
mózgu
86.971 Generator impulsów (jednoszeregowy, jednokanałowy)
do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego
stymulowania neurologicznego, do doładowywania
24
A04 Wszczepienie/ wymiana stymulatora rdzenia kręgowego
5.51.01.0001004 lub wymiana generatora do stymulacji struktur głębokich
mózgu
86.981 Generator impulsów (dwuszeregowy, dwukanałowy)
do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego
stymulowania neurologicznego, do doładowywania
25
5.51.01.0003013 C13 Średnie zabiegi jamy ustnej, gardła i krtani < 18 r.ż.
28.92 Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka
gardłowego
26
5.51.01.0006012 F12 Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy
44.673 Fundoplikacja sposobem Nissena [laparoskopowo]
27
28
5.51.01.0006012 F12 Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy
5.51.01.0006012 F12 Duże zabiegi żołądka i dwunastnicy
H03 Endoprotezoplastyka pierwotna drobnych stawów w
5.51.01.0008003
obrębie ręki
44.29 Pyloroplastyka - inna
44.93 Wprowadzenie balona żołądkowego
H03 Endoprotezoplastyka pierwotna drobnych stawów w
obrębie ręki
39.905 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków
antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - proteza
naczyniowa
39.529 Zabiegi naprawcze tętniaka - inne
39.539 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami
embolizacyjnymi - inne
29
30
5.51.01.0015046 Q46 Zabiegi endowaskularne - 6. grupa
31
5.51.01.0015046 Q46 Zabiegi endowaskularne - 6. grupa
32
5.51.01.0015046 Q46 Zabiegi endowaskularne - 6. grupa
Kod produktu
Nazwa produktu
LP
załącznik nr 1
świadczenie rozliczone z NFZ
(poprzez wskazaną procedurę, produkt rozliczeniowy albo we
wskazanym rozpoznaniu)
33
5.51.01.0015046 Q46 Zabiegi endowaskularne - 6. grupa
39.526 Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi
34
35
5.51.01.0015046 Q46 Zabiegi endowaskularne - 6. grupa
5.52.01.0001458 Hospitalizacja do procedur MZ 8 i MZ 9
Przeszczepienie wątroby 1 - wariant 1 - przeszczepienie
5.54.01.0000001
wątroby < 18 r.ż. ze zwłok
Przeszczepienie wątroby 1 - wariant 2 - przeszczepienie
5.54.01.0000002
wątroby < 18 r.ż. od żywego dawcy
Przeszczepienie wątroby1 - wariant 3 - przeszczepienie wątroby
5.54.01.0000003
> 17 r.ż. ze zwłok
Przeszczepienie wątroby 1 - wariant 4 - przeszczepienie
5.54.01.0000004
wątroby > 17 r.ż. od żywego dawcy
39.528 Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym
Hospitalizacja do procedur MZ 8 i MZ 9
Przeszczepienie wątroby 1 - wariant 1 - przeszczepienie
wątroby < 18 r.ż. ze zwłok
Przeszczepienie wątroby 1 - wariant 2 - przeszczepienie
wątroby < 18 r.ż. od żywego dawcy
Przeszczepienie wątroby1 - wariant 3 - przeszczepienie
wątroby > 17 r.ż. ze zwłok
Przeszczepienie wątroby 1 - wariant 4 - przeszczepienie
wątroby > 17 r.ż. od żywego dawcy
36
37
38
39
40
5.54.01.0000006
Przeszczepienie 2 /
wspomaganie serca12 - wariant 1 - przeszczepienie serca
Przeszczepienie 2 /
wspomaganie serca12 - wariant 1 - przeszczepienie serca
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 2 - zabieg wszczepienia jednej
sztucznej komory i wspomaganie lewej lub prawej komory
serca przez okres 30 dni
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 3 - zabieg wszczepienia dwóch
sztucznych komór i wspomaganie obu komór serca przez okres
30 dni
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12- wariant 4 - mechaniczne wspomaganie
krążenia przez okres 30 dni
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 5 - mechaniczne wspomaganie
krążenia przez okres 30 dni połączone z wymianą 1 sztucznej
komory
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 6 - mechaniczne wspomaganie
krążenia przez okres 30 dni połączone z wymianą 2 sztucznych
komór
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 2 - zabieg wszczepienia jednej
sztucznej komory i wspomaganie lewej lub prawej komory
serca przez okres 30 dni
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 3 - zabieg wszczepienia dwóch
sztucznych komór i wspomaganie obu komór serca przez okres
30 dni
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12- wariant 4 - mechaniczne wspomaganie
krążenia przez okres 30 dni
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 5 - mechaniczne wspomaganie
krążenia przez okres 30 dni połączone z wymianą 1 sztucznej
komory
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 6 - mechaniczne wspomaganie
krążenia przez okres 30 dni połączone z wymianą 2 sztucznych
komór
41
5.54.01.0000007
42
5.54.01.0000008
43
5.54.01.0000009
44
5.54.01.0000010
45
5.54.01.0000011
46
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 7 - zabieg wszczepienia jednej
5.54.01.0000012
sztucznej komory i wspomaganie lewej lub prawej komory
serca u chorych o wadze do 40 kilogramów przez okres 30 dni
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 7 - zabieg wszczepienia jednej
sztucznej komory i wspomaganie lewej lub prawej komory
serca u chorych o wadze do 40 kilogramów przez okres 30 dni*
47
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 8 - zabieg wszczepienia dwóch
5.54.01.0000013
sztucznych komór i wspomaganie obu komór serca u chorych o
wadze do 40 kilogramów przez okres 30 dni
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 8 - zabieg wszczepienia dwóch
sztucznych komór i wspomaganie obu komór serca u chorych
o wadze do 40 kilogramów przez okres 30 dni*
48
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca 12 - wariant 9 - mechaniczne wspomaganie
5.54.01.0000014
krążenia u chorych o wadze do 40 kilogramów przez okres 30
dni połączone z wymianą 1 sztucznej komory
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca 12 - wariant 9 - mechaniczne
wspomaganie krążenia u chorych o wadze do 40 kilogramów
przez okres 30 dni połączone z wymianą 1 sztucznej komory *
49
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 10 - mechaniczne
5.54.01.0000015
wspomaganie krążenia u chorych o wadze do 40 kilogramów
przez okres 30 dni połączone z wymianą 2 sztucznych komór
Przeszczepienie2 /
wspomaganie serca12 - wariant 10 - mechaniczne
wspomaganie krążenia u chorych o wadze do 40 kilogramów
przez okres 30 dni połączone z wymianą 2 sztucznych komór *
Przeszczepienie 2 /
wspomaganie serca 12 - wariant 11 - mechaniczne
5.54.01.0000016
wspomaganie krążenia u chorych o wadze do 40 kilogramów
przez okres 30 dni
Przeszczepienie płuca 3 - wariant 1 - przeszczepienie jednego
5.54.01.0000017
płuca
Przeszczepienie 2 /
wspomaganie serca 12 - wariant 11 - mechaniczne
wspomaganie krążenia u chorych o wadze do 40 kilogramów
przez okres 30 dni *
Przeszczepienie płuca 3 - wariant 1 - przeszczepienie jednego
płuca
52
5.54.01.0000018 Przeszczepienie płuca 3 - wariant 2 - przeszczepienie obu płuc
Przeszczepienie płuca 3 - wariant 2 - przeszczepienie obu płuc
53
5.54.01.0000019
50
51
Przeszczepienie płuca3 - wariant 3 - przeszczepienie obu płuc u Przeszczepienie płuca3 - wariant 3 - przeszczepienie obu płuc u
pacjenta z mukowiscydozą
pacjenta z mukowiscydozą
Kod produktu
Nazwa produktu
LP
załącznik nr 1
świadczenie rozliczone z NFZ
(poprzez wskazaną procedurę, produkt rozliczeniowy albo we
wskazanym rozpoznaniu)
54
5.54.01.0000020
Przeszczepienie płuca 3 - wariant 4 - przeszczepienie jednego
płuca u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym
Przeszczepienie płuca 3 - wariant 4 - przeszczepienie jednego
płuca u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym
55
5.54.01.0000021
Przeszczepienie płuca 3 - wariant 5 - przeszczepienie obu płuc u Przeszczepienie płuca 3 - wariant 5 - przeszczepienie obu płuc
chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym
u chorych z pierwotnym nadciśnieniem płucnym
56
5.54.01.0000022
57
5.54.01.0000022
58
5.54.01.0000023
59
5.54.01.0000024
60
5.54.01.0000026
61
Przeszczepienie płuca 3 - podwariant A - zastosowanie technik
videoskopowych
Przeszczepienie serca i płuca3 - podwariant A - zastosowanie
technik videoskopowych
Przeszczepienie serca i płuca 3 - wariant 1 - przeszczepienie
serca i jednego płuca
Przeszczepienie serca i płuca 3 - wariant 2 - przeszczepienie
serca i obu płuc
Przeszczepienie serca i płuca 3 - podwariant B - zabieg u
chorego z mukowiscydozą
Przeszczepienie płuca 3 - podwariant A - zastosowanie technik
videoskopowych
Przeszczepienie serca i płuca3 - podwariant A - zastosowanie
technik videoskopowych
Przeszczepienie serca i płuca 3 - wariant 1 - przeszczepienie
serca i jednego płuca
Przeszczepienie serca i płuca 3 - wariant 2 - przeszczepienie
serca i obu płuc
Przeszczepienie serca i płuca 3 - podwariant B - zabieg u
chorego z mukowiscydozą
5.54.01.0000027
Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych 3 - wariant 1 przeszczepienie komórek wysp trzustkowych
Przeszczepienie komórek wysp trzustkowych 3 - wariant 1 przeszczepienie komórek wysp trzustkowych
62
5.54.01.0000028
Przeszczepienie komórek przytarczyc 3- wariant 1 przeszczepienie komórek przytarczyc
Przeszczepienie komórek przytarczyc 3- wariant 1 przeszczepienie komórek przytarczyc
63
Ablacja wideotorakoskopowa 3 - wariant 1 5.54.01.0000029 Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się
leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków
64
5.54.01.0000030
65
66
Ablacja wideotorakoskopowa 3 - wariant 1 Wideotorakoskopowa ablacja w ciężkim, niepoddającym się
leczeniu farmakologicznemu migotaniu przedsionków
Ablacja wideotorakoskopowa 3 - hospitalizacja do świadczenia Ablacja wideotorakoskopowa 3 - hospitalizacja do świadczenia
wysokospecjalistycznego 7
wysokospecjalistycznego 7
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant A -Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant
5.54.01.0000035
zabieg z zastosowaniem biopompy
A - zabieg z zastosowaniem biopompy
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant B -Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant
5.54.01.0000036
zabieg z zastosowaniem ECMO
B - zabieg z zastosowaniem ECMO
67
5.54.01.0000037
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant C -Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant
zabieg z zastosowaniem leczenia nerkozastępczego
C -zabieg z zastosowaniem leczenia nerkozastępczego
68
5.54.01.0000038
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż.9 - podwariant D - Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż.9 - podwariant D
zabieg z zastosowaniem ablacji
- zabieg z zastosowaniem ablacji
69
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant E - Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant E
5.54.01.0000039 zabieg zakończony wszczepieniem stałego stymulatora serca
- zabieg zakończony wszczepieniem stałego stymulatora serca
wraz z wszczepieniem elektrody
wraz z wszczepieniem elektrody
70
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant F - Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant F
5.54.01.0000040 zabieg z równoczesnym zastosowaniem technik kardiologii
- zabieg z równoczesnym zastosowaniem technik kardiologii
inwazyjnej
inwazyjnej
71
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - wariant 1 zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka
5.54.01.0000042
technicznego lub z użyciem leczniczego środka technicznego o
wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - wariant 1 zabieg na sercu lub aorcie bez użycia leczniczego środka
technicznego lub z użyciem leczniczego środka technicznego o
wartości mniejszej od wartości zastawki mechanicznej
72
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - wariant 2 zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki
5.54.01.0000043 mechanicznej lub innych wszczepialnych środków technicznych
o łącznej wartości porównywalnej z ceną zastawki
mechanicznej
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - wariant 2 zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki
mechanicznej lub innych wszczepialnych środków
technicznych o łącznej wartości porównywalnej z ceną
zastawki mechanicznej
73
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - wariant 3 Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - wariant 3 zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki
zabieg na sercu lub aorcie z zastosowaniem jednej zastawki
5.54.01.0000044
biologicznej lub innych wszczepialnych środków porównywalnej biologicznej lub innych wszczepialnych środków
z ceną zastawki biologicznej
porównywalnej z ceną zastawki biologicznej
74
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż.9 - wariant 4 zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem wszczepialnych
5.54.01.0000045 środków technicznych lub biologicznych o łącznej wartości
porównywalnej do wartości dwóch zastawek mechanicznych
lub reoperacja serca i dużych naczyń (oprócz ASDII)
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż.9 - wariant 4 zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem wszczepialnych
środków technicznych lub biologicznych o łącznej wartości
porównywalnej do wartości dwóch zastawek mechanicznych
lub reoperacja serca i dużych naczyń (oprócz ASDII)
Kod produktu
Nazwa produktu
LP
75
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - wariant 5 zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek
5.54.01.0000046 biologicznych lub innych wszczepialnych środków technicznych
o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości
dwóch zastawek biologicznych
załącznik nr 1
świadczenie rozliczone z NFZ
(poprzez wskazaną procedurę, produkt rozliczeniowy albo we
wskazanym rozpoznaniu)
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - wariant 5 zabieg na sercu i aorcie z zastosowaniem dwóch zastawek
biologicznych lub innych wszczepialnych środków technicznych
o łącznej wartości porównywalnej do uśrednionej wartości
dwóch zastawek biologicznych
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9- wariant 6 zabieg na sercu lub aorcie - tętniaki aorty z zastosowaniem
protez naczyniowych, syntetycznych lub biologicznych
(homograftów, ksenograftów)
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant
G - zabieg z zastosowaniem balonu do kontrpulsacji
wewnątrzaortalnej
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant H
- zabieg u chorych operowanych z tętniakiem aorty
wymagającym zastosowania leczenia hybrydowego (stentgraft
aortalny)
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż.9 - podwariant I zabieg z równoczesnym wykonaniem pomostowania tętnic
wieńcowych
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9- wariant 6 zabieg na sercu lub aorcie - tętniaki aorty z zastosowaniem
protez naczyniowych, syntetycznych lub biologicznych
(homograftów, ksenograftów)
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant
G - zabieg z zastosowaniem balonu do kontrpulsacji
wewnątrzaortalnej
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - podwariant
H - zabieg u chorych operowanych z tętniakiem aorty
wymagającym zastosowania leczenia hybrydowego (stentgraft
aortalny)
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż.9 - podwariant I zabieg z równoczesnym wykonaniem pomostowania tętnic
wieńcowych
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - hospitalizacja
hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 9 > 17
do świadczenia wysokospecjalistycznego 9 > 17 r.ż.
r.ż.
Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 Operacje wad serca i aorty piersiowej > 17 r.ż. 9 - hospitalizacja
hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 9 > 17
do świadczenia wysokospecjalistycznego 9 > 17 r.ż. z IZW
r.ż. z IZW
76
5.54.01.0000047
77
5.54.01.0000048
78
5.54.01.0000049
79
5.54.01.0000050
80
5.54.01.0000051
81
5.54.01.0000052
82
5.54.01.0000057
Wszczepianie zastawek serca 10 - wariant 1 -przeznaczyniowe
(TF,TS) wszczepienie zastawki aortalnej
83
5.54.01.0000058
Wszczepianie zastawek serca 10 - wariant 2 - przezkoniuszkowe Wszczepianie zastawek serca 10 - wariant 2 (TA,TAA) wszczepienie zastawki aortalnej
przezkoniuszkowe (TA,TAA) wszczepienie zastawki aortalnej*
84
5.54.01.0000059
85
Wszczepianie zastawek serca 10 - wariant 3 - przeznaczyniowe
wszczepienie zastawki t. płucnej
Wszczepianie zastawek serca 10 - hospitalizacja do świadczenia
5.54.01.0000060
wysokospecjalistycznego 10
Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10
Wszczepianie zastawek serca 10 - wariant 1 -przeznaczyniowe
(TF,TS) wszczepienie zastawki aortalnej*
Wszczepianie zastawek serca 10 - wariant 3 - przeznaczyniowe
wszczepienie zastawki t. płucnej*
Wszczepianie zastawek serca 10 - hospitalizacja do
świadczenia wysokospecjalistycznego 10 *
Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10
86
5.54.01.0000060
87
Wszczepianie zastawek serca 10- hospitalizacja do świadczenia Wszczepianie zastawek serca 10- hospitalizacja do świadczenia
5.54.01.0000061 wysokospecjalistycznego 10
wysokospecjalistycznego 10
z powikłaniami i chorobami współistniejącymi
z powikłaniami i chorobami współistniejącymi*
88
Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej 5.54.01.0000061 hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10
z powikłaniami i chorobami współistniejącymi
Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10
z powikłaniami i chorobami współistniejącymi
89
Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej 5.54.01.0000069 Wariant 1 - przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki
mitralnej
Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej Wariant 1 - przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki
mitralnej
Download