ul. Karola Miarki 3a. 47-400 Racibórz www.stowarzyszenieask.pl

advertisement
ul. Karola Miarki 3a. 47-400 Racibórz
www.stowarzyszenieask.pl
Ramowy program konferencji
„PALĄCE SŁOWA
– mowa nienawiści i hejterstwo w Internecie”.
24 czerwca 2015 godz. 1200-1530
Lokalizacja: Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna im. Konstantego Prusa
w Rybniku przy ul. Józefa Szafranka 7
11:30 - 12:00
12:00 - 12:10
Rejestracja
Powitanie, otwarcie konferencji
Anna Jegerska – Michalska, Wacław Wrana
12:10 – 12:20
pt. „«Palące słowa. Zwalczanie
nienawiści w Internecie» - przekrój działań”
Prezentacja
mowy
Anna Jegerska – Michalska
12:20 – 12:35
„Mowa
nienawiści
i
hejterstwo
– podsumowanie i refleksje warsztatów i kampanii
w oczach uczniów, nauczycieli i pedagogów, którzy
wzięli udział w projekcie”
Prezentacja
pt.
Mariola Jakacka
12:35 - 12:55
Wykład pt. "Cyberprzemoc
Dr Julia Barlińska
12:55 – 13:05
13:05 – 13:15
Przerwa
wśród młodzieży"
pt.
„Mowa
nienawiści
i
w ujęciu dziennikarstwa obywatelskiego”
Prezentacja
hejterstwo
Maria Olejarnik, Gilbert Wojaczek
13:15 – 13:35
pt.
„Konflikt
i
agresja
w
kontekście
cyberkomunikacji. Z perspektywy medioznawstwa"
Wykład
Dr Piotr Aptacy
13:35 – 13:55
„Działania Rzecznika Praw Obywatelskich
w zakresie zwalczania mowy nienawiści”.
Prezentacja pt.
Dr Sławomir Tkacz
13:55 – 14:15
14:15 – 14:35
14:40 – 15:30
Przerwa kawowa
Spektakl pt. ”Ludożercy”
w
wykonaniu
gimnazjalistów
z
Zespołu
im. Powstańców Śląskich w Rybniku.
Panel dyskusyjny
Temat:
„Profilaktyka
czy
cenzura?
i wyzwania wobec komunikacji w sieci”
Szkół
nr
1
Zagrożenia
Dr Piotr Aptacy, Dr Julia Barlińska, Piotr Dominiak, Mariola
Jakacka, Dr Sławomir Tkacz
Biogramy prelegentów oraz informacja o spektaklu:
Dr Piotr Aptacy urodzony w Bytomiu w 1970 r. Od 17 lat związany z Uniwersytetem Śląskim
w Katowicach. Pracownik Zakładu Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach w Instytucie Nauk
o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ. Jego zainteresowania skupiają się wokół
zagadnień związanych ze współczesnymi mediami (zwłaszcza cyfrowymi) oraz zjawiskami
komunikacyjnymi generowanymi przez cyberkulturę.
Dr Julia Barlińska, w działalności badawczej, realizowanej na Wydziale Psychologii
Uniwersytetu Warszawskiego, skoncentrowana jest na eksploracji zjawiska cyberprzemocy
– jego uwarunkowań oraz metod przeciwdziałania. Członek projektu sieci naukowo-eksperckiej
COST
IS1210
„Apperance
Matters”
oraz International
Bullying
Prevention
Association. Uczestniczka krajowych projektów dotyczących problematyki cyberprzemocy.
Przez pięć lat była koordynatorem kampanii edukacyjnej realizowanej w ramach programu
Dziecko w Sieci Fundacji Dzieci Niczyje. Autorka monografii „Cyberprzemoc. O zagrożeniach
i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów” oraz artykułów naukowych
poświęconych tematyce agresji online oraz programów edukacyjnych i e-learningowych na
temat bezpiecznego korzystania z Internetu. Prelegent konferencji i warsztatów związanych
z tematyką zagrożeń internetowych adresowanych do dzieci, rodziców i profesjonalistów
pracujących z dziećmi z całej Polski.
Piotr Dominiak – animator, doradca i trener w organizacjach pozarządowych, m.in.
w Raciborskim Stowarzyszeniu Kulturalnym ASK, Forum Organizacji Pozarządowych
Subregionu Zachodniego, Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku
i Ośrodku Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi. Animuje grupy projektowe i społeczności
lokalne, doradza osobom prywatnym i organizacjom pozarządowym w zakresie rozwoju
ekonomii społecznej i aktywizacji społeczności, szkoli różne grupy zawodowe, społeczne
i pokoleniowe w zakresie współpracy zespołowej, działania projektowego, a także edukacji
ekologicznej i globalnej.
Mariola Jakacka – praktyk. Animator, artysta, pedagog, instruktor malarstwa, grafiki
i ceramiki, arteterapii, edukacji globalnej, reżyser, organizator i twórca projektów, grup,
warsztatów i wystaw. Pracowała z ludźmi z każdej grupy wiekowej m. in. w Bytowskim
Centrum Kultury , Zrzeszeniu Kaszubsko - Pomorskim, Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupii,
Muzem Zachodniokaszubskim, placówkach kulturalno-oświatowych. Twórca grupy plastycznej
Gwasz. Członkini Raciborskiego Stowarzyszenia Kulturalnego ASK.
Anna Jegerska – Michalska – koordynatorka projektu „Palące słowa. Zwalczanie mowy
nienawiści w Internecie”. Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK.
Maria Olejarnik – dziennikarz portalu www.niehejtuje.com
Wacław Wrana – moderator. Redaktor naczelny portali: Rybnik.com.pl, tuWodzislaw.pl,
tuZory.pl i tuJastrzebie.pl. Członek zarządu Grupy Medialnej TUPOLSKA. Pomysłodawca
i organizator Konkursu Człowiek Roku Rybnik.com.pl.
Moderator wielu debat politycznych, a także konferencji i warsztatów dotyczących III sektora
oraz budżetu partycypacyjnego. Uczestnik paneli eksperckich w ramach projektów „Monitoring
grantów kulturalnych” oraz "Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie"
realizowanych przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK. Szkoleniowiec w projekcie
„Promujemy i uczyMy jak się promować" realizowanego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw
Społecznych/ Współautor "Narzędziownika promocyjnego dla organizacji pozarządowych".
Moderator warsztatów dziennikarskich dla młodzieży.
Dr Sławomir Tkacz, adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Kierownik Zaocznego Studium Prawa na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Rzecznik Dyscyplinarny do spraw doktorantów
Uniwersytetu Śląskiego. Uczeń Profesora Józefa Nowackiego.
W 2001r. obronił rozprawę doktorską „Klauzula sprawiedliwości w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego”, która otrzymała pierwszą nagrodę w XXXVII Konkursie organizowanym
przez „Państwo i Prawo” na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych. 24 marca
2015r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy
„O zintegrowanej koncepcji zasad prawa w polskim prawoznawstwie (Od dogmatyki do teorii)”.
Osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego zostały uznane za
wysoko ocenione.
W latach 2003-2006 odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej w Gliwicach.
Wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach. Od 2007r. pracownik
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.
Gilbert Wojaczek – dziennikarz portalu www.niehejtuje.com
Spektakl pt. ”Ludożercy” jest dziełem autorskim uczniów. Autorką scenariusza jest
uczennica grająca główną rolę - Ania Drewniok, a współtworzyła go cała grupa teatralna pod
okiem pedagog Barbary Zaparty–Piaseckiej. Spektakl został przygotowany na kuratoryjny
Konkurs na Małą Formę Teatralną o Charakterze Profilaktycznym i został bardzo dobrze
odebrany przez profesjonalne jury, które nagrodziło go drugim miejscem w województwie.
Młodzież z Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich niemalże rok rocznie przygotowuje pod
okiem pani pedagog spektakle profilaktyczne i odnosi na tym polu duże sukcesy. Stworzenie
takiego dzieła wymaga dużego zaangażowania i pracy ze strony młodzieży, ale jest to sposób
na twórcze i pożyteczne spędzenie wolnego czasu oraz może być ciekawą alternatywą dla
zachowań ryzykownych. Młodzież współtworząc scenariusz spektaklu poznaje się w sytuacjach
innych, niż zwykła codzienność w ławce szkolnej, przez co bardzo integruje się ze sobą
i zaprzyjaźnia.
Udział w konferencji jest BEZPŁATNY.
Zgłoszenia
przyjmowane
są
[email protected] Ilość
zgłoszeń.
do
15.06.2015
roku
na
adres:
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność
Szczegółowych informacji udziela Anna Jegerska - Michalska – koordynatorka
projektu, tel. 509 457 089. Więcej informacji o projekcie na
www.niehejtuje.com.
Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Palące słowa.
Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”, realizowanego przez
Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w ramach programu „Obywatele
dla Demokracji” Fundacji im. Stefana Batorego, finansowanego z Funduszy
EOG.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards