Woda

advertisement
WODA
Maja Janiszewska
kl. VI c, SP-45
Kim jestem ?
Nie mam smaku, jestem bezbarwna,
bezwonna i bezkształtna, lecz beze mnie
nie ma życia.
Powiedz, kim jestem?
Tak, to ja – WODA!
WODA
Poznajmy się:
• Temp. topnienia 0o C, temp. wrzenia 100o C.
• Odgrywam szczególną rolę w rozwoju życia na
Ziemi, budowie jej płaszcza skalnego, stanowię
główny składnik hydrosfery.
• Jestem najważniejszym i najpowszechniej
używanym surowcem mineralnym, nieodzownym
w większości procesów technologicznych.
MOJE KRÓLESTWO
Może nie wiecie, ale zajmuję ¾ całkowitej powierzchni
Ziemi.
Występuję w oceanach, ale także w rzekach, jeziorach
i w postaci stałej w lodowcach. Część mnie znajduje
się pod powierzchnią Ziemi lub w atmosferze (chmury,
para wodna).
Czy wiecie, że gdyby umieścić mnie
jednej kuli, to miałaby ona średnicę
tylko 1385 km.
Tak, tak - ja też się zdziwiłam…
…jakaś mała ta kulka…
Lubię się zmieniać. Mogę być w postaci:
• stałej i tylko ja potrafię zwiększyć wówczas
swoją objętość.
• ciekłej
• gazowej
Jestem bardzo potrzebna
Pięknie się prezentuję, prawda?
W przyrodzie mam dwa obiegi: mały i duży.
Zanieczyszczenia
Poprzez wprowadzanie szkodliwych substancji (stałych,
płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy
wreszcie ciepła, ludzie mnie zanieczyszczają. Ogranicza to
wykorzystanie mnie do picia i celów gospodarczych.
Zanieczyszczenia moje mogą być:
naturalne, np. zasolenie,
zanieczyszczenie humusem,
związkami żelaza;
sztuczne, związane z działalnością
człowieka, a pochodzące głównie ze
ścieków, a także z powierzchniowych
i gruntowych spływów z terenów
przemysłowych, rolniczych, wysypisk
śmieci.
Mogę być również zanieczyszczona metalami ciężkimi:
Metale ciężkie Cr, Pb, Hg, Ni, Cd, Zn - dostają się do
mnie wraz ze ściekami przemysłowymi, z odpadami, ze
spływami z pól, z hałd hutniczych.
Są toksyczne dla człowieka, mogą powodować trwałe i
nieodwracalne uszkodzenia różnych narządów, np. nerek,
mózgu, rdzenia kręgowego.
Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają
kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami,
jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór,
wyemitowanymi do atmosfery w procesach spalania paliw oraz różnego
rodzaju produkcji przemysłowej. `
Bakterie, które mnie atakują
Miano Coli (pałeczki okrężnicy), określa najmniejszą
ilość wody w cm3, w której znajduje się 1 bakteria z
grupy Coli Escherischia coli, wywołująca biegunki i
zakażenia dróg moczowych.
Gdy mnie zabraknie…
Oszczędzając wodę chronisz przyrodę!
Zdecydowanie, wpływam na pogodę!
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards