dr hab

advertisement
dr hab. Beata Świecka, prof. US
Zakład Finansów Osobistych i behawioralnych
Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych
Wykazu obszarów badawczych dla kandydata na studia doktoranckie
rok akademicki 2016/2017
w dyscyplinie finanse
i dyscyplinie ekonomia
1. Nierówności dochodowe na świecie i w Polsce
2. Instytucje finansowe i ich klienci w warunkach kryzysu finansowego
3. Usługi edukacyjne w aspekcie zapotrzebowania regionalnego rynku pracy
4. Struktura dochodów i zamożność pracowników nauki
5. Przyczyny rozwoju i stagnacji uczelni wyższych na świecie i w Polsce
6. Shadow banking i ich klienci w systemach finansowych w wybranych krajach UE
7. Doradztwo finansowe - koncepcje rozwoju na świecie i w Polsce
8. Niepełnosprawny na rynku usług bankowo-finansowym
9. Zadłużenie i niewypłacalność gospodarstw domowych. Ujęcie ekonomiczne i behawioralne
10. Modele edukacji finansowej na świecie i w Polsce
11. Scenariusze rozwoju obrotu bezgotówkowego i płatności mobilnych
12. Kierunki rozwoju rynku kart płatniczych na świecie i w Polsce
13. Zachowania finansowe rodziców i ich wpływ na decyzje finansowe dzieci
14. Zarządzanie spadkowe i dźwignia finansowa w zarządzaniu finansami
15. Model efektywnego zarządzania finansami osobistymi
16. Rola mediów społecznościowych w świadczeniu usług finansowych
17. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów (Adam Smith). Ujęcie mikro, mezzo i
makro
18. Zabezpieczenie finansowe przyszłości (ubezpieczenia na życie, renty prywatne)
19. Wygrane w grach losowych i ich wpływ na finanse osobiste
20. Fundusze Unii Europejskiej w kreowaniu wzrostu jakości życia w regionie
21. Seniorzy na rynku usług finansowych
22. The effect on mental in finance of retiring during the economic crisis
23. The role of product familiarity in household financial behaviour
24. Income and poverty in Poland in comparative perspective: The role of income and wealth in
guaranteeing economic security in old age
25. Inny temat z finansów i bankowości (do ewentualnego uzgodnienia)
26. Financial education, financial literacy, financial capability
W ramach pisania pracy na powyższe tematy istnieje możliwość otrzymania stypendium, na
okres studiów doktoranckich. O szczegóły proszę o kontakt email'owy [email protected]
Download