CUKRZYCA Zestawienie bibliograficzne w wyborze

advertisement
CUKRZYCA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE:
1.
A wszystko przez geny : jak zderzenie między naszymi genami a współczesnym
stylem życia sprawia, że chorujemy / Greg Gibson.- Katowice, 2010
2.
Cukrzyca u dzieci i jej leczenie / Halina Ludwiczak,Alicja Symonides-Ławecka.Warszawa, 1977
3.
Cukrzyca/Artur Czyżyk// W: Klinika chorób wewnętrznych, t.2.- Warszawa, 1973
4.
Cukrzyca//W: Pediatria, t.1.- Warszawa, 1971
5.
Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu/ Daniel Witkowski // W: One są wśród
nas.- Warszawa, 2009
6.
Koła pomocy dzieciom i młodzieży z cukrzycą jako grupa wsparcia/Jadwiga Gruba
//W: Problemy pedagogiki specjalnej w okresie przemian społecznych.- Lublin,2002
7.
Obraz rodziców w percepcji młodzieży z cukrzycą/Beata Mazur // W:Integracja osób
niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych.- Lublin, 2003
8.
Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red.
Władysławy Pileckiej.-Kraków, 2011
9.
Roczniki pedagogiki specjalnej, tom 9/Pańczyk, Jan.- Warszawa,1998
10. Rodzina dziecka z cukrzycą / Beata Szabała.-Lublin, 2009
11. Trudne dzieciństwo i rodzicielstwo/ Aleksandra Maciarz . - Warszawa, 2009
12. Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację /
Barbara Woynarowska.-Warszawa, 2010
13. Wizje przyszłego życia dzieci przewlekle chorych na cukrzycę/ Marzena Buchnat//
W: Wybrane uwarunkowania rehabilitacji osób niepełnosprawnych.- Kraków, 2005
14. Zdrowie i szkoła/ red. B. Woynarowska.- Warszawa, 2000
WYDAWNICTWA CIĄGŁE:
1.
Aktywność fizyczna a cukrzyca / Iwona Otręba // Lider.-2009, nr 7-8, s. 23-25
2.
Być sobą w chorobie przewlekłej/ Małgorzata Baranowska// Przyjaciel Dziecka.1994, nr 7-8, s. 14-15
3.
Chory uczeń w szkole/ Elżbieta Dębska // Przyjaciel Dziecka.- 2010, nr 1-6, s. 25-26
4.
Ciągły podskórny wlew insuliny przy użyciu osobistej pompy insulinowej jako
metoda leczenia cukrzycy typu 1 u młodocianych chorych / Anna Skrzyńska//Lider.- 2010,
nr 10, s. 26-30
5.
Cukrzyca a wychowanie fizyczne/ Jacek Głodzik//Wychowanie Fizyczne i
Zdrowotne.- 2001, nr 10,s. 17-21
6.
Cukrzyca bez tajemnic/ Maria Zegarlicka - Poręba// Psychologia w Szkole, nr 1, s.
129-138
7.
Cukrzyca krzepi / Grażyna Paprocka //Charaktery . - 2005, nr 4, s. 51-52
8.
Cukrzyca typu I – czy to jest niepełnosprawność/ Elżbieta Dębska //Przyjaciel
Dziecka.- 2003, nr 7-12, s. 38-39
9.
Cukrzyca u dziecka/ Elżbieta Dębska// Przyjaciel Dziecka.- 2008, nr 1-6,s. 30
10. Cukrzyca u dzieci. Instrukcja dla szkół/Alicja Symonides// Przyjaciel Dziecka.-2000,
nr 7-9, s. 33
11. Czerwone kropki/DEVA// Wszystko dla Szkoły.- 2008, nr 11, s. 4-5
12. Dlaczego nie mogę jeść tego, co inne dzieci? / Paulina Gołaska//Wychowanie w
Przedszkolu . - 2012, nr 11, s. 18-23
13. Dzieci diabetycy/Katarzyna Wysocka//Edukacja i Dialog.- 2000, nr 4, s. 42-46
14. Dziecko chore na cukrzycę/Ewa Skwarka// Wychowanie w Przedszkolu.- 2009, nr 9,
s. 22-25
15. Dziecko chore na cukrzycę/ Ewa Skwarka// Wychowanie w Przedszkolu.-2009, nr
10, s. 15-18
16. Dziecko z cukrzycą w klasie szkolnej/ Urszula Oszwa// Remedium.-2004, nr 1, s. 1011
17. Edukacja w cukrzycy typu 1/Elżbieta Dębska//Przyjaciel Dziecka.- 2001, nr 7-9, s.
17
18. Funkcjonowanie psychospołeczne dzieci z cukrzycą/Ewa Dyduch//Nowa Szkoła.2003, nr 4, s. 38-40
19. Glibense GITS o domowym leczeniu cukrzycy/Janusz Gumprecht//Małżeństwo i
Rodzina.- 2002, nr 1, s. 58
20. Gorycz słodkiego życia/Iwona Kocemba//Charaktery.- 2009, nr 5, s. 80-83
21. Koło Pomocy Dzieciom i młodzieży z cukrzycą jako grupa wsparcia/Jadwiga
Gruba//Przyjaciel Dziecka.- 2004, nr 7-12, s. 24-26
22. Kompleksowa metoda leczenia młodzieży z cukrzycą typu 1 z udziałem grupy
wsparcia psychologicznego/Maria Zegarlicka-Poręba//Psychoterapia.- 2005, nr 3, s. 19-31
23. Kropelki życia. Cukrzyca u dzieci i młodzieży/ Elżbieta Dębska//Przyjaciel Dziecka.2009, nr 7-12, s. 2524. Kto się boi diabetyka? / Benigna Pietrusewicz//Wychowanie w Przedszkolu . - 2011,
nr 3, s. 42-47
25. Niezdrowa słodycz/Andrzej Kokoszka//Charaktery.-2005,nr 2, s. 51-52
26. O nastolatkach chorych na cukrzycę / Agata Bakiera //Remedium . - 2012, nr 7-8, s.
44-45
27. Percepcja konsekwencji społecznych własnej choroby u dzieci z cukrzycą insulino
zależną/Marta Belka//Szkoła Specjalna.- 2008, nr 2, s. 133-140
28. Postawy allocentryczne i egocentryczne 10-12-letnich chłopców chorych na cukrzycę
i zdrowych a postawy wychowawcze ich rodziców/ Agnieszka Klaus//Roczniki Pedagogiki
Specjalnej.- 1998, nr 9, s. 163-173
29. Postępowanie z dziećmi chorymi na cukrzycę/Jadwiga Gruba//Problemy
Opiekuńczo-Wychowawcze.-1991, nr 7, s. 326
30. Psychologiczne problemy dzieci chorych na cukrzycę/Leszek Szewczyk//Przyjaciel
Dziecka.-2001, nr 4-6,s.20-21
31. Samokontrola. Cukrzyca u dzieci i młodzieży/Elżbieta Dębska//Przyjaciel Dziecka.2008, nr 7-12, s. 19-20
32. Sięgnij po zdrowie. Jak uniknąć chorób cywilizacyjnych. Cukrzyca/Katarzyna
Szarszewka//Częstochowski Biuletyn Oświatowy.-2003, nr 1, s. 40-42
33. Słodki uczeń w twojej klasie/Magdalena Chomka//Psychologia w Szkole.- 2007, nr
4, s. 137-148
34. Słodkie dzieci/Piotr Fichna//Wszystko dla Szkoły.- 2007, nr 12, s. 23-24
35. ”Słodkie dzieci” w szkole/Alicja Lelowicz//Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.2006, nr 9, s. 62
36. Słodkie życie ciągłego dążenia do równowagi/Magdalena Chomka//Charaktery.-
2007, nr 7, s. 67-71
37. Stosunki emocjonalno – społeczne w rodzinie dzieci z cukrzycą typu 1/ Beata
Mazur// Auxilium Sociale.- 2005, nr ¾, s. 289-296
38. Wpływ sytuacji chorobowej na obraz samego siebie i relacje ze światem otaczającym
dzieci chorych na cukrzycę/Agnieszka Unrug//Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie
Psychiczne.- 1988, nr 2, s. 62-69
39. Wsparcie edukacyjne osób dorosłych z uszkodzonym wzrokiem, chorych na
cukrzycę/Jerzy Stochmiałek// Auxilium Sociale.- 2001, nr ¾, s. 117-137
40. Zastosowanie terapii poznawczo – behawioralnej w pracy z chorymi somatycznie.
Przegląd literatury/Małgorzata Adamczyk-Zientara// Nowiny Psychologiczne.- 2008, nr 1, s.
5-21
Sabina Frost
nauczyciel bibliotekarz
(Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu)
Download