Warsztat dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

advertisement
Warsztat dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
dotyczący życia seksualnego człowieka.
Prowadząca: mgr Anna Wenta
Celem warsztatu jest zapoznanie uczniów z
nowoczesną wiedzą na temat życia seksualnego
człowieka.
Zakres tematyczny:







wiedza o ludzkiej seksualności i rozwój psychoseksualny człowieka,
relacje międzyludzkie, a ich seksualny aspekt,
odpowiedzialne decyzje seksualne,
dojrzałość – fizjologiczna, psychiczna, seksualna,
fakty i mity dotyczące seksualności człowieka,
metody antykoncepcyjne,
zdrowie seksualne człowieka – ryzyko zakażenia STI i metody zapobiegania.
Metody i formy pracy:
 prezentacja multimedialna z zakresu przedstawionych zagadnień,
 praca w grupach – dyskusja na dany temat.
Czas zajęć: dwie godziny lekcyjne: 2 x 45min z przerwą
Warsztaty są realizowane na terenie szkoły, w warsztatach uczestniczy cała klasa.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards