Organizacja stanowisk pracy z komput

advertisement
Urządzenia techniki komputerowej
Organizacja stanowiska pracy z komputerem
Cel
• Zapoznanie się z zagadnieniami właściwej
organizacji stanowiska pracy z monitorem
ekranowym
• Nabycie umiejętności wykonywania oceny
stanowiska komputerowego
2
Agenda
•
•
•
•
Regulacje prawne
Pomieszczenia pracy
Stanowisko pracy z komputerem
Podstawowe i dodatkowe wyposażenie
stanowiska komputerowego
• Wyposażenie pomocnicze
3
Agenda
•
•
•
•
Regulacje prawne
Pomieszczenia pracy
Stanowisko pracy z komputerem
Podstawowe i dodatkowe wyposażenie
stanowiska komputerowego
• Wyposażenie pomocnicze
4
Regulacje prawne
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bhp
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 01.12.1998 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach
wyposażonych w monitory ekranowe (zgodne
z Dyrektywą Unii Europejskiej 90/270/EEC)
5
Agenda
•
•
•
•
Regulacje prawne
Pomieszczenia pracy
Stanowisko pracy z komputerem
Podstawowe i dodatkowe wyposażenie
stanowiska komputerowego
• Wyposażenie pomocnicze
6
Pomieszczenia pracy
• Normatywy pomieszczeń:
– wysokość min. 2,5 m
– kubatura min. 13 m3 wolnej objętości na 1 pracownika
– powierzchnia robocza min. 2 m2 wolnej powierzchni
podłogi
• Oświetlenie:
– naturalne
– sztuczne (elektryczne) - 500 lx
7
Pomieszczenia pracy
• Temperatura
– min. 18° C
• Wilgotność
– nie mniejsza niż 40%
8
Agenda
•
•
•
•
Regulacje prawne
Pomieszczenia pracy
Stanowisko pracy z komputerem
Podstawowe i dodatkowe wyposażenie
stanowiska komputerowego
• Wyposażenie pomocnicze
9
Stanowisko pracy z komputerem
• Komputer jako podstawowe narzędzie pracy
wspomagające pracę umysłową
• Rozmieszczenie sprzętu:
– ustawienie sprzętu komputerowego (monitor, klawiatura, mysz,
drukarka),
– miejsce na dokumenty i papier do drukarki,
– jednostka podstawowa,
– przewody elektryczne,
– lampy oświetlenia stanowiskowego.
10
Stanowisko pracy z komputerem
• Zalecane rozmieszczenie stanowisk
komputerowych:
– odległość między sąsiednimi monitorami - co najmniej
60 cm,
– odległość między pracownikiem i tyłem sąsiedniego
monitora - co najmniej 80 cm.
11
Agenda
•
•
•
•
Regulacje prawne
Pomieszczenia pracy
Stanowisko pracy z komputerem
Podstawowe i dodatkowe wyposażenie
stanowiska komputerowego
• Wyposażenie pomocnicze
12
Podstawowe i dodatkowe wyposażenie
stanowiska komputerowego
• Monitory ekranowe:
–
–
–
–
znaki wyraźne i czytelne,
obraz stabilny, bez tętnienia,
jaskrawość i kontrast łatwe do regulowania
regulacja ustawienia możliwość pochylenia ekranu co
najmniej 20° do tyłu i 5° do przodu oraz obrót wokół
własnej osi o co najmniej 120° - po 60° w obu
kierunkach
– ekran pokryty warstwą antyodbiciową
– ustawienie względem światła ograniczające olśnienie
i odbicia światła
13
Podstawowe i dodatkowe wyposażenie
stanowiska komputerowego
• Klawiatura
–
–
–
–
nie powodująca zmęczenia mięśni rąk
regulacja kąta nachylenia 0°-15°
odpowiednia wysokość
powierzchnia matowa, znaki kontrastowe i czytelne
• Mysz
• Drukarka
• Inne (skaner)
14
Agenda
•
•
•
•
Regulacje prawne
Pomieszczenia pracy
Stanowisko pracy z komputerem
Podstawowe i dodatkowe wyposażenie
stanowiska komputerowego
• Wyposażenie pomocnicze
15
Wyposażenie pomocnicze
• Stół
– szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać:
 wystarczającą powierzchnię
 ustawienie klawiatury w odległości nie mniejszej niż 10 cm od
krawędzi stołu
 ustawienie wyposażenia w zasięgu rąk pracownika
 odległość oczu od ekranu 40-75 cm
– wysokość stołu taka, aby zapewniała:
 naturalne położenie rąk przy obsłudze klawiatury
 odpowiedni kąt obserwacji ekranu w zakresie 20°-50° w dół
 przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem
– powierzchnia blatu - matowa, najlepiej barwy jasnej
16
Wyposażenie pomocnicze
• Krzesło
– stabilne, wyposażone w podstawę z co najmniej
pięciopodporową z kółkami jezdnymi
– oparcie i siedzenie, zapewniające wygodną pozycję
ciała i swobodę ruchów
– regulacja wysokości siedzenia w zakresie 40-50 cm
od podłogi
– regulacja wysokości oraz pochylenia oparcia
– możliwość wokół osi pionowej o 360°
– wyprofilowanie płyty siedzenia i oparcia
– podłokietniki
17
Wyposażenie pomocnicze
• Podnóżek
– na życzenie pracownika, a także, gdy wysokość
krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie,
spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze
– kąt nachylenia w zakresie 0°-15°
– wysokość dostosowana do indywidualnych potrzeb
użytkownika
– stabilny, powierzchnia nieśliska
• Uchwyt na dokumenty
18
Ćwiczenie
Ocena stanowiska komputerowego wg listy kontrolnej
19
Po zakończeniu tej lekcji
• Potrafisz określić wymagania dla wyposażenia
stanowiska komputerowego
• Umiesz zorganizować stanowisko pracy
informatyka
• Samodzielnie oceniasz stanowisko komputerowe
wg listy kontrolnej
20
Pytania
21
Download