Temat: 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Temat: 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Cel:Zapoznać uczniów y historią i przebiegiem Powstania
Warszawskiego,jego znaczenie w historii polskiej oraz narodu
polskiego
Pomoce: Prezentacja multimedialna,konspekt
Aktualizacja:
¤Jakie
znasz powstania narodowe w Polsce w XIX-XX w.?
¤Jaki był ich wynik?
Powstanie Listopadowe ( 1831 )
Wiosna Ludów ( 1848 )
Powstanie Styczniowe
Powstanie Wielkopolskie ( 1918 )
Powstania Sląskie ( 1919,1920,1921 )
Plan: 1)Przyczyny powstania plan ,,Burza’’
2)Godzina ,,W’’
3)Przebieg powstania
4)Upadek I znaczenie powstania
5)Obchody 70 rocznicy
Plan ,,Burza’’
Plan „Burza” – domniemany niezrealizowany plan inwazji ZSRR na Niemcy
hitlerowskie, opracowany w 1940 roku. Znany także jako plan mobilizacyjny
MP-41. Teza o istnieniu takiego planu jest podnoszona przez część
publicystów historycznych i rosyjskich historyków, niemniej nie jest ona
powszechnie przyjęta w historiografii i brak jest bezpośrednich dowodów na
istnienie i szczegóły takiego planu.
Godzina ,,W’’
Godzina ,,W’’ (Wybuch) – kryptonim rozpoczęcia powstania warszawskiego o godz. 17:00, we
wtorek 1 sierpnia 1944. W planach KG AK moment wybuchu powstania przewidywano na
wczesne godziny ranne lub późne wieczorne. Na osobistą prośbę Montera, plan ten jednak
zmieniono. Wiązało się to ze wzmożonym ruchem ulicznym panującym w godzinach
popołudniowych związanym z powrotem mieszkańców z pracy do domów. To według
dowództwa miało ułatwić wtopienie się w tłum żołnierzom zmierzającym do punktów
koncentracji swoich oddziałów, jak również transport broni, amunicji, itd.
Przebieg powstania
a) Godzina „W”-1 sierpnia o godz. 17.00 jednostki
Okręgu Warszawskiego AK oraz oddziały
dyspozycyjne KG AK zaatakowały niemieckie obiekty
we wszystkich dzielnicach okupowanej Warszawy.
b)Polskie działania zaczepne w dniach 2–4 sierpnia
Na skutek porażki poniesionej 1 sierpnia siły
powstańcze znalazły się w skrajnie niekorzystnym
położeniu. W tej trudnej sytuacji na korzyść strony
polskiej nadal przemawiały jednak dwa czynniki.
Pierwszym z nich była stosunkowo bierna postawa
niemieckiego garnizonu, który nie odważył się
podjąć zdecydowanego kontrnatarcia przeciw
słabym siłom powstańczym. Drugim natomiast był
ogromny entuzjazm, z jakim mieszkańcy stolicy
przyjęli wybuch powstania. Już w nocy z 1 na 2
sierpnia opanowane przez powstańców dzielnice
pokryła gęsta sieć barykad. Zapał i inicjatywa
ludności udzieliły się wojsku i pomogły przełamać
kryzys, w jakim znalazło się powstanie.
c)Upadek Woli i Ochoty-Pierwszą reakcją Hitlera na wieść o wybuchu powstania było wydanie rozkazu
rozpoczęcia dywanowych nalotów na polską stolicę. Niemiecka Luftwaffe miała „przez masowe użycie
wszystkich samolotów frontu środkowego, włącznie z samolotami komunikacyjnymi, zrównać Warszawę z
ziemią i przez to zdusić ognisko powstania”. Szybko okazało się jednak, że wykonanie rozkazu jest
nierealne. W mieście zostało bowiem odciętych szereg niemieckich urzędów oraz jednostek wojskowych i
policyjnych, których ewakuacja była chwilowo niemożliwa
Upadek i Znaczenie Powstania
Tragiczny los miasta i ludności cywilnej.
Masowe mordy m.in. 63 tys. mieszkańców
Woli. Bombardowania i ostrzał artyleryjski.
Śmierć 100 tys. cywilów.
17 tys. poległych żołnierzy (m.in. wybitni
młodzi poeci K.K.Baczyński i T.Gajcy) oraz 25
tys. rannych i 16 tys. wziętych do niewoli.
Wysiedlenie ludności lewobrzeżnej Warszawy
– do obozu przejściowego w Pruszkowie, do
obozów koncentracyjnych (ok. 50 tys.), na
roboty do Niemiec (ok.150 tys.).
Zniszczenie miasta na rozkaz Hitlera – 85%
budynków, zbiory muzealne, obiekty
zabytkowe, zbiory archiwalne i biblioteczne.
Obchody 70 rocznicy Powstania Warszawsiego
Rekapitulacja
¤2 osoby przy tablicy ( daty związane z histoią powstania )
¤2 osoby na tylnych ławkach
Klasa – zasady pracy – ręka, pytanie pełnym
zdaniem,odpowiedź z komentarzem.
1 osopa sprawdza daty
Prace wykonał nauczyciel historii szkoły średniej
imienia św. Marii Magdaleny Ryszard Vincenc
Download