WSZ-FZ-70/2010

advertisement
WSZ-FZ-70/2010
Konin, 16.11.2010 r.
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 193 000 EURO NA DOSTAWĘ LEKÓW
ONKOLOGICZNYCH, MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH, KONCENTRATÓW
DO PRODUKCJI PŁYNU DIALIZACYJNEGO, ANTYBIOTYKÓW
I INNYCH LEKÓW DLA POTRZEB WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KONINIE (NR SPRAWY: WSZ-FZ-70/2010)
Informuję, że w ogłoszeniu o przetargu nieograniczony powyżej 193.000 euro na dostawę leków
onkologicznych, materiałów opatrunkowych, koncentratów do produkcji płynu dializacyjnego,
antybiotyków i innych leków dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w pkt II
zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietu nr 18 i 34.
W ogłoszeniu jest:
Pakiet 18
Lp.
Nazwa międzynarodowa
Postać leku
Ilość sztuk
1
2
3
Metoclopramidum
Nifedipinum
Dydrogesterone
Injekcje 0,5% 10mg/2ml
tabletki 0,01g
tabletki 0,01g
21000
750
2400
Pakiet 34
Lp.
Nazwa międzynarodowa
Postać leku
Ilość sztuk
4
Lactulosum
2,5g/5ml syrop
1300
Winno być:
Pakiet 18
Lp.
Nazwa międzynarodowa
Postać leku
Ilość sztuk
1
2
Metoclopramidum
Dydrogesterone
Injekcje 0,5% 10mg/2ml
tabletki 0,01g
21000
2400
Pakiet 34
Lp.
Nazwa międzynarodowa
Postać leku
Ilość sztuk
4
Lactulosum
2,5g/5ml syrop, opakowanie 150 ml
1300
Pozostała treść ogłoszenia bez zmian.
p.o. Dyrektora WSZ w Koninie
Bronisław Różycki
Sporządziła: Agnieszka Smuszkiewicz
Download