Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie

advertisement
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Dilmun, Magan, Meluhh
Paweł Borycki
14 maja 2015
http://www.pborycki.pl/pdf/chloryt.pdf
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Bibliografia
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Plan prezentacji
1
Chloryt i naczynia chlorytowe
Chloryt jako minerał
Podział naczyń chlorytowych
Styl miedzykulturowy
˛
Ośrodki produkcyjne
Chronologia
Naczynia z Jiroft
Série récente
Série intermédiaire-tardive
Towar handlowy czy łup wojenny
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Bibliografia
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Chloryt
Chloryt
Skały metamorficzne
Grupa minerałów
Zróżnicowany skład chemiczny
Glinokrzemiany
(Mg, Fe)3 (Si, Al)4 O10 (OH)2
(Ni5 Al)(AlSi3 )O10 (OH)8
(Mn, Al)6 (Si, Al)4 O10 (OH)8
2–2,5 w skali Mohsa
łatwość obróbki
Jasnozielony
Szklisty połysk
Kryształy chlorytu
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Podział naczyń chlorytowych
Podział naczyń chlorytowych
Niedekorowane
Styl miedzykulturowy
˛
(Série ancienne)
Tepe Yahya, Tarut
2200 – 2000 p.n.e.
Série récente
Grupy lokalne
Poczatek
˛
II tys. p.n.e.
Série intermédiaire-tardive
Oman
Poczatek
˛
II tys. p.n.e.
Naczynie chlorytowe
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Zasieg
˛ wystepowania
˛
naczyń chlorytowych
Zasieg
˛ wystepowania
˛
naczyń chlorytowych
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Bibliografia
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Styl miedzykulturowy
˛
Silne zróżnicowanie “stylu”
Regionalne, chronologiczne
Dekoracja reliefowa
Cała powierzchnia naczynia
Motywy
Waż
˛ walczacy
˛ z orłem lub
kotowatym, splecione weże
˛
Figi, drzewa palmowe,
skorpiony, motywy figuralne,
Imdugud (orzeł z głowa˛ lwa),
rozeta, “fasada światyni”,
˛
“wir”, “ukośny kwadrat”
Mezopotamia
Groby – dekoracja
geometryczna
Światynie
˛
– dekoracja figuralna
Naczynie podwójne
z Tepe Yahya
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Styl miedzykulturowy
˛
Dekoracja reliefowa
Motywy a regiony
Słabe powiazania
˛
Iran – “fasada światyni”
˛
i
motywy geometryczne
Mezopotamia i Zatoka – sceny
figurowe, drzewa palmowe,
skorpiony
Tepe Yahya – wszytskie bez
Imdugud i rozety
Losowa dystrybucja
geograficzna motywów?
Imdugud
Wpływ mezopotamski
“Wir”
Naczynie z Jiroft
Naczynia srebrne
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Styl miedzykulturowy
˛
– ośrodki produkcyjne
Ośrodki produkcyjne
Skład mineralny
Podobne naczynia
– różne ośrodki
Nieznany zasieg
˛ produkcji
Tepe Yahya
Prowincja Kerman
Odkrycie – lata 60. XX wieku
Warstwa IVB
Naczynia na różnych etapach
produkcji
Wysoki stopień zróżnicowania
Inne warstwy
Chlorytowe koraliki, rzeźby,
wyroby dekoracyjne i użytkowe
Tepe Yahya
Jedyny potwierdzony ośrodek
produkcyjny
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Styl miedzykulturowy
˛
– ośrodki produkcyjne
Wyspa Tarut
Arabia Saudyjska
Niedokończone naczynia
Motyw splecionych weży
˛
Nieobrobione bryły chlorytu
Wykorzystanie tokarki w produkcji
(w Tepe Yahya nie)
Mezopotamia?
Osady rzemieślników irańskich?
Pierwsze odkrycia naczyń
chlorytowych
Suza
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Styl miedzykulturowy
˛
– chronologia
Dokładne datowanie stratygraficzne
Tylko Mezopotamia
Ur, Nippur, Chafadża
WD II – WD IIIa
Inskrypcje
Mesilim, król Kisz (ok. 2500 p.n.e.)
Rimusz, król akadyjski (ok. 2200
p.n.e.)
Dwa naczynia
Wojenny łup z Elamu
Sumeryjskie naczynia kamienne
Dżemdet Nasr – WD I
Brak zwiazków
˛
ze stylem
miedzykulturowym
˛
Rzeźba chlorytowa
Naczynia z inskrypcjami
Rimusza
Paweł Borycki
Walczacy
˛ waż
˛
Uruk, Dżemdet Nasr
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Styl miedzykulturowy
˛
– chronologia
Późniejsze datowania naczyń
chlorytowych
Mari
Zniszczenia WD IIIb/okres
akadyjski
Najazd Sargona lub
Naram-Sina
Światynia
˛
Inanny IV w Nippur
Ur III
Światyni
˛
Inszuszinaka w Suzie
Szulgi (ok. 2000 p.n.e.)
Failaka F3 i F6
Ur III, okres starobabiloński i
kasycki
Naczynia chlorytowe jako zabytki
po okresie akadyjskim?
Naczynie z Nippur
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Styl miedzykulturowy
˛
– chronologia
Styl miedzykulturowy
˛
w Iranie
Przed i po sprowadzaniu naczyń
do Mezopotamii
Produkcja w okresie innym niż
Tepe Yahya IVB
Nie pokrywa okresu produkcji
naczyń w Iranie
Chloryt we wszystkich fazach
stanowiska
Brak warszatów poza IVB
Datowanie Tepe Yahya IVB
Kohl
WD II – WD IIIa
2600 – 2500 p.n.e.
Potts
2200 – 2000 p.n.e.
Naczynie z Jiroft
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Styl miedzykulturowy
˛
– chronologia
Datowanie Tepe Yahya IVB
Potts
2200 – 2000 p.n.e.
Datowanie radioweglowe
˛
Piecz˛ecie i ceramika z warstw
starszych
Cylindryczne z akadyjskim
motywem byka-człowieka
Stemplowe zatokowe z końca
III tys. p.n.e.
Série récente
Ceramika Hili z 2200 p.n.e.
Intruzje?
Chlorytowe piecz˛ecie – Baktria,
Margiana
Znaleziska z okresów
akadyjskiego i Ur III w
Mezopotamii
Scena procesji
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Styl miedzykulturowy
˛
“Odważniki” (“torebki”) chlorytowe
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Bibliografia
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Naczynia z Jiroft
Naczynia z Jiroft
Jiroft, prowincja Kerman
Odkrycie około roku 2001
Około 200 wyrobów chlorytowych
Naczynia szpiczaste,
zweżaj
˛ ace
˛ sie˛ ku górze
Puchary na nóżce
Pojemniki kosmetyczne
“Odważniki” – “torebki”
Figurki i plakietki
Dekoracje ludzkie lub zwierz˛ece
“Pan zwierzat”,
˛ postacie
klecz
˛ ace,
˛
weże,
˛
skorpiony, byki
Kamienne barwne inkrustacje
m.in. lapis lazuli
Naczynia z Jiroft
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Naczynia z Jiroft
Naczynia i “plansza do gry” z Jiroft
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Bibliografia
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Série récente
Série récente
Poczatek
˛
II tys. p.n.e.
Tepe Yahya IVA
Dekoracja
Kropka w okregu,
˛
faliste linie
pod wylewem, równoległe linie
Strefowa dekoracja
geometryczna
Wspólny okres z série ancienne
Styl wyróżniony w Suzie
Świadectwa produkcji na dwóch
stanowiskach
Tepe Yahya, Maysar 1
Motyw kropki w okregu
˛
Paweł Borycki
Charakterystyczna dystrybucja
geograficzna
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Série récente
Motywy dekoracyjne
A1 – Motywy geometryczne,
zakreskowane trójkaty,
˛ kropki w
okregu
˛
A2 – Dekoracja naturalistyczna
A3 – Faliste linie pod wylewem
A – Południowy Iran,
Azja środkowa
A3 – Beludżystan
B – Zakreskowane na naczyniach
cylindrycznych
Tylko Beludżystan
C – Kropki w okregu
˛
Zatoka Perska, Oman
Naczynia série récente z Hili i
Maysar 1
Paweł Borycki
D – Naczynia niedekorowane
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Grupa zatokowa
Grupa zatokowa
Wystepowanie
˛
Ośrodek produkcyjny Maysar 1
Wyspa Umm an-Nar
Groby w Hili
→ Suza, Mezopotamia, dolina
Indusu, Shahdad
Do roku 2000 p.n.e.
Motywy
Kropki w podwójnym okregu
˛
wokół wylewu
Równoległe linie
Naczynie z Saar
(styl miedzykulturowy)
˛
Paweł Borycki
Naczynie zatokowe bed
˛ ace
˛ łupem
Naram-Sina z Maganu
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Série intermédiaire-tardive
Série intermédiaire-tardive
Wystepowanie
˛
Wadi Suq (Chloryt z al-Hadżar)
Oman, wyspy Zatoki
→ Arabia, Iran, Mezopotamia
Od roku 2000 p.n.e.
Motywy
Kropki w pojedynczym okregu
˛
w wielu strefach
Niski udział w Mezopotamii
Osłabienie kontaktów
handlowych z Omanem po
okresie Ur III
Szlaki handlowe chlorytu
Naczynia z okresu Wadi Suq
Paweł Borycki
Suza wspólnym wezłem
˛
= Szlaki wymiany wyrobów
metalowych w III/II tys. p.n.e.
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Grupa beludżystańska i irańska
Grupa beludżystańska
Wystepowanie
˛
SE Iran, Oman
→ Mohenjo Daro, Shahdad,
Tepe Yahya, Suza
→ brak w Baktrii, Mezopotamii
Motywy
Rzedy
˛
zakreskowanych i
krzyżowo zakreskowanych
trójkatów
˛
Grupa irańska
Wystepowanie
˛
Motyw zakreskowanych
trójkatów
˛
na naczyniu
z Bahrajnu
(styl miedzykulturowy)
˛
Paweł Borycki
Shahdad, Tepe Yahya
Motywy
Motywy naturalistyczne,
dekoracje liniowe
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Grupa baktryjska
Grupa baktryjska
Wystepowanie
˛
Baktria
→ Shahdad, Suza, Tepe Hissar,
Shahr-i Sokhta, Tepe Yahya
Motywy
Pojemniki sercowate i
półksieżycowate
˛
Kropki w okregu,
˛
zakreskowane trójkaty,
˛ weże,
˛
uskrzydlone bóstwo
Série récente w Mezopotamii
Chlorytowy “odważnik“ i figurka
kompozytowa z Baktrii
Paweł Borycki
Poczatki
˛ – okres akadyjski
Okresy Ur III, Isin-Larsa i
starobabiloński
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Naczynia chlorytowe w Mezopotamii
Wartość materialna i symboliczna
Walory estetyczne
Ciemniejszy kamień
Egzotyczny charakter
Styl miedzykulturowy
˛
Światynie
˛
i bogate groby
Dedykowane przez władców
Série récente
Także skromne groby
poświecane
˛
w światyniach
˛
przez władców i bogatych
mieszkańców
Naczynie z Nippur
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Naczynia chlorytowe w Mezopotamii
łupy wojenne
łup Rimusza zdobyty w
Elamie
łup Naram-Sina zdobyty w
Maganie
Zmiana kierunku
prowadzenia działań
wojennych w okresie Ur III
Elam → Huryci, Amoryci
↓ Liczba naczyń
chlorytowych
Naczynia chlorytowe jako łupy
wojenne
Paweł Borycki
Przekazywane jako prezenty
lub trybut?
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Naczynia chlorytowe w Mezopotamii
Handel naczyniami chlorytowymi
Wymiana na produkty rolne
Produkcja nadwyżek w celu
wymiany w Tepe Yahya
Specjalizacja produkcji
Obecność naczyń na Tarut i
Failace
Rola Zatoki w handlu
Intensywna wymiana
wewnatrzira
˛
ńska?
Brak odniesień do naczyń
chlorytowych w tekstach
gospodarczych
Serie récente
Naczynie z Mari
Pojemniki na kupowane
towary?
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Dziekuj
˛ e.
˛
http://www.pborycki.pl/pdf/chloryt.pdf
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Bibliografia
Wstep
˛
Chloryt i naczynia chlorytowe
Bibliografia
Bibliografia
J. Aruz (ed.), Art of the First Cities: The Third Millennium B.C.
from the Mediterranean to the Indus BC, New York 2003.
P. Kohn, ”Reflections on the production of chlorite at Tepe Yahya:
25 years later“, [in:] Potts, D., Excavations at Tepe Yahya, Iran,
1967-1975: the third millennium, Cambridge 2001, p. 209–230.
J. Perrot, “Jiroft. Iconography of chlorite artifacts”, in:
Encyclopaedia Iranica, New York, 1996-...,
http://www.iranicaonline.org/articles/
jiroft-iv-iconography-of-chlorite-artifacts,
data pobrania: 13.05.2015.
T. Potts, Mesopotamia and the East, Oxford 1994, p. 217–276.
Paweł Borycki
Naczynia chlorytowe na Bliskim Wschodzie
Download