pobierz plik w formacie pdf

advertisement
Do Pracowników Socjalnych,
Przedstawiciele Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej tą
drogą składają serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom Socjalnym, którzy z dużym
zaangażowaniem, odpowiedzialnością i wyobraźnią wykonywali swoje obowiązki pomagając
rodzinom dotkniętym klęską powodzi. Nierzadko sami Pracownicy Socjalni zamieszkujący
tereny zalane wodą dotknięci byli skutkami klęski – łączyli rolę klienta pomocy społecznej i
Pracownika Socjalnego. Zadania Pracownika Socjalnego stawiali na pierwszym miejscu.
Przedstawiciele Rady Pomocy Społecznej wyrażają uznanie i szacunek Pracownikom
Socjalnym, nie tylko za dostarczanie środków rzeczowych i finansowych potrzebującym ale
również za wsparcie psychiczne. Za to, że byli. Byli w odpowiednim miejscu i odpowiednim
czasie. Można było na nich liczyć.
Z wyrazami uznania
Joanna Staręga-Piasek
Jolanta Ślązak-Chabros
Elżbieta Ciężka
Renata Górna
Paweł Jordan
Mirosław Kaczmarek
Ewa Kuruliszwili
Andrzej Martuszewicz
Danuta Piekut-Brodzka
Henryk Sikora
Anna Szyszka
22 czerwca 2010
Download