Poradnik dla osób z problemami dotyczącymi nietrzymania moczu

advertisement
Poradnik dla osób z problemami dotyczącymi nietrzymania moczu
Nietrzymanie moczu jest schorzeniem dość powszechnym, jednak zakłopotanie towarzyszące
tej chorobie jest często tak ogromne, że pacjent wstydzi się prosić o pomoc. Na szczęście
miliony mężczyzn i kobiet udało się z powodzeniem wyleczyć.
W okresie choroby pacjenci używali pieluchomajtek co w znacznym stopniu poprawiło
komfort ich życia.
Przyczyny nietrzymania moczu :
Nietrzymanie moczu nie jest oczywistym objawem starzenia się organizmu.
Może dotyczyć osób w różnym wieku a powodować je mogą różne zmiany fizyczne
organizmu. Wiele objawów nietrzymania moczu to objawy przejściowe, wymagające
prostego leczenia.
Oto kilka przykładów tego typu zaburzeń :
 Zakażenia układu moczowego.
 Zaparcia.
 Uboczne działanie pewnych leków.
Nietrzymanie moczu może jednak być spowodowane innymi, trwałymi przyczynami.
Przykładem są:
 Osłabienie mięśni podtrzymujących pęcherz moczowy.
 Choroba dotycząca układu moczowego.
 Nadreaktywność (nadwrażliwość) mięśni pęcherza moczowego.
 Utrudnienie odpływu moczu z pęcherza (na przykład przez przerost prostaty).
 Zaburzenia neurologiczne.
W zasadzie wszystkie te stany poddają się leczeniu. Zadaniem lekarza jest ustalenie
konkretnej przyczyny nietrzymania moczu.
Zestaw czynników i sposobów mających na celu poprawę trzymania moczu.
Odpowiednia ilość wypijanych napojów
Pacjenci z nietrzymaniem moczu często starają się ograniczać przyjmowanie napojów, licząc
na to, że dojdzie do zmniejszenia nasilenia popuszczania moczu. Nie jest to całkowicie
zgodne z prawdą, gdyż mniejsza ilość przyjmowanych przez organizm płynów rzeczywiście
zmniejsza diurezę, ale powoduje jednocześnie zmniejszenie pojemności czynnościowej
pęcherza moczowego i może nawet dojść do nasilenia częstomoczu lub epizodów nietrzymnia
moczu.
Odpowiednia dieta i regularne wypróżnienia
Zaparcia powodują nadmierne rozciągnięcie końcowego odcinka przewodu pokarmowego.
Zalegające masy kałowe uciskając na pęcherz, zmniejszają jego pojemność i podrażniają
ścianę pęcherza moczowego. Dodatkowo mogą wywierać ucisk na cewkę moczową,
powodując utrudnienie opróżniania pęcherza moczowego. Dochodzi wtedy do nadmiernego
wypełnienia pęcherza i popuszczania moczu z przepełnienia.
Zmniejszenie nadwagi
Otyłość powoduje osłabienie mięśni dna miednicy. Prowadzi to do obniżenia narządów
miednicy, a jak wiadomo zmiana stosunków anatomicznych w obrębie mięśni dna miednicy
otaczających cewkę moczową jest jedną z przyczyn nietrzymania moczu u kobiet.
Modyfikacja czynników środowiskowych
Starszym osobom o ograniczonej sprawności ruchowej należy zapewnić łatwy dostęp do
toalety. Ponadto należy zwrócić uwagę na sposób ubierania się, aby przygotowanie się do
oddania moczu nie trwało zbyt długo. Jest to oczywista sprawa, a jednak często właśnie z tych
powodów starszym osobom zdarza się "nie zdążyć" do ubikacji.
Profilaktyka zakażeń dróg moczowych
Odpowiednia higiena krocza ma podstawowe znaczenie w profilaktyce zakażeń dróg
moczowych. Zwykle u starszych, długotrwale unieruchomionych pacjentów mamy do
czynienia ze zmniejszoną odpornością na zakażenia. W związku z tym należy do minimum
ograniczyć możliwość rozwoju wstępującego zakażenia dróg moczowych. Dodatkowym
elementem zapobiegającym zakażeniom dróg moczowych jest odpowiednia diureza i
zakwaszanie moczu.
Trening pęcherza
Po wykonaniu całodziennej kontroli oddawania moczu z notowaniem godziny oddania
moczu, ilości moczu oddanego oraz epizodów nietrzymania moczu, należy stopniowo
wypracować taką częstotliwość opróżniania pęcherza, aby nie dopuścić do nadmiernego
wypełniania pęcherza i zapobiegać pojawianiu się naglących parć na pęcherz. Dotyczy to
zwłaszcza osób z nietrzymaniem spowodowanym zaburzeniami czynnościowymi dolnych
dróg moczowych. Również u pacjentów z wysiłkowym nietrzymaniem moczu oddawanie
moczu w mniejszych porcjach zapobiega wzrostowi ciśnienia śródpęcherzowego do takich
wartości, które mogą spowodować pokonanie zmniejszonego oporu cewkowego.
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy dają podwójny efekt. Z jednej strony pacjent
uczy się bardziej świadomie wykorzystywać mięśnie otaczające cewkę moczową, które są
zależne od woli pacjenta. Jest to zwłaszcza przydatne w sytuacjach "awaryjnych" np. kaszel,
kichnięcie, śmiech. Z drugiej strony regularne prowadzenie ćwiczeń poprawia podparcie dna
miednicy i zwiększa opór cewkowy, co ma podstawowe znaczenie u pacjentek z wysiłkowym
nietrzymaniem moczu.
Ćwiczenia uczą jak panować nad pęcherzem moczowym i mięśniami zwieracza cewki
moczowej. Ćwiczenia są proste i znakomicie sprawdzają się w niektórych typach
nietrzymania moczu. Dotyczą albo kontroli pęcherza moczowego albo mięśni dna miednicy.
Zalecenia mogą także dotyczyć ilości przyjmowanych płynów.
Stosowanie środków pomocniczych
Niezależnie od stosowania wyżej omówionych metod konieczne jest dodatkowe
zabezpieczenie się przed wyciekiem moczu za pomocą różnego rodzaju wyrobów, w
szczególności wkładek urologicznych, pieluch anatomicznych, czy pieluchomajtek - w
zależności od stopnia nietrzymania moczu.
Download