Pobierz - Medinet

advertisement
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2016
z dnia 1 marca 2016 r.
CENNIK PRYWATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
„MEDINET” SP. Z O.O.
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM DIAGNOSTYKI I TERAPII KARDIOLOGICZNEJ
WROCŁAW, UL. PIOTRA SKARGI 19
ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Konsultacje
Cena
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG
120 zł
Konsultacja diabetologiczno-endokrynologiczna
120 zł
Konsultacja angiologiczno-chirurgiczna
120 zł
EKG wysiłkowe
120 zł
USG serca
120 zł
24 godzinne EKG met. Holtera
120 zł
24 godzinna rejestracja ciśnienia tętniczego RR
120 zł
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca
200 zł
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i EKG met, Holtera
220 zł
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG wysiłkowe
220 zł
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i Holter RR
200 zł
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe
300 zł
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG met. Holtera
300 zł
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG wysiłkowe i Holter EKG
320 zł
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i Holter RR
300 zł
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i Holter EKG i Holter RR
320 zł
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe i Holter
400 zł
EKG
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe i Holter
400 zł
RR
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i EKG wysiłkowe i Holter EKG i Holter
420 zł
RR
Konsultacja kardiologiczna w tym EKG i USG serca i EKG wysiłkowe i Holter
500 zł
EKG i Holter RR
USG serca i EKG wysiłkowe
200 zł
Cennik obowiązuje od dn. 01.03.2016 r.
CENNIK PRYWATNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
„MEDINET” SP. Z O.O.
WROCŁAW, UL. KAMIEŃSKIEGO 73 A
ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Konsultacje
Konsultacja w poradni wad serca + USG serca
Konsultacja w poradni kardiologicznej dla dzieci + EKG i USG serca
Konsultacja w poradni kardiochirurgicznej + EKG i USG serca
Konsultacja w poradni kardiochirurgicznej
Konsultacja w poradni kardiologicznej + USG serca
Konsultacja w poradni kardiologicznej w tym EKG
Echo serca przezprzełykowe
USG serca
Cena
200 zł
200 zł
200 zł
120 zł
200 zł
120 zł
300 zł
120 zł
Cennik obowiązuje od dn.01.03.2016 r.
ŚWIADCZENIA STACJONARNE - HOSPITALIZACJE
Lp.
Świadczenie – pobyt do 10 dni**
Cena
1
Duże zabiegi klatki piersiowej
8 500,00
2
Średnie i małe zabiegi klatki piersiowej
2 000,00
3
Ropień płuc, ropowica
5 500,00
4
Leczenie zapalenia wsierdzia
10 500,00
5
Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 r.ż.
23 000,00 - 26 000,00
6
Inne zabiegi kardiochirurgiczne
20 500,00 - 25 000,00
7
Operacja wad serca bez użycia środków technicznych
23 000,00
8
Operacja wad serca z zastosowaniem środków technicznych
(zastawek, łat)*
26 500,00 - 32 500,00
9
Operacje tętniaków serca
33 000,00
10
Punkcja jamy opłucnowej
1 000,00
11
Hospitalizacja w Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej
290,00 / za dobę
Cennik obowiązuje od dn. 01.03.2016 r.
* Cena ustalana z uwzględnieniem kosztu indywidualnie zastosowanego środka technicznego
** powyżej 10 dni ustalone indywidualnie
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM CHORÓB SERCA „MEDINET”
NOWA SÓL, UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 7
ŚWIADCZENIA AMBULATORYJNE
Lp.
1
Konsultacje
Konsultacja w poradni kardiochirurgicznej + EKG i USG serca
Cena
200 zł
Cennik obowiązuje od dn. 01.03.2016 r.
ŚWIADCZENIA STACJONARNE - HOSPITALIZACJE
Lp.
Świadczenie – pobyt do 10 dni**
Cena
1
Duże zabiegi klatki piersiowej
8 500,00
2
Średnie i małe zabiegi klatki piersiowej
2 000,00
3
Ropień płuc, ropowica
5 500,00
4
Leczenie zapalenia wsierdzia
10 500,00
5
Pomostowanie naczyń wieńcowych > 69 r.ż.
23 000,00 - 26 000,00
6
Inne zabiegi kardiochirurgiczne
20 500,00 - 25 000,00
7
Operacja wad serca bez użycia środków technicznych
23 000,00
8
Operacja wad serca z zastosowaniem środków technicznych
(zastawek, łat)*
26 500,00 - 32 500,00
9
Operacje tętniaków serca
33 000,00
10
Punkcja jamy opłucnowej
1 000,00
Cennik obowiązuje od dn. 01.03.2016 r.
* Cena ustalana z uwzględnieniem kosztu indywidualnie zastosowanego środka technicznego
** powyżej 10 dni ustalone indywidualnie
Download