Dlatego przesyłam więcej informacji i zdjęć z realizacji projektu.

advertisement
Witam serdecznie
Będzie nam bardzo miło podzielić się swoim doświadczeniem z innymi.
Dlatego przesyłam więcej informacji i zdjęć z realizacji projektu.
Pierwszy krok
Edukacja rodziców
11 marca 2008 r.
Hol główny ZS Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli.
Drugi krok
Edukacja rady pedagogicznej
Pokój nauczycielski ZS Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
Trzeci krok
Edukacja społeczności lokalnej.
26 kwietnia 2008 r.-Dzień otwarty szkoły
24 kwietnia 2008 r.
IX Powiatowy Przegląd Zespołów Szkolnych „ O Gęsie Pióro”
Od paru lat uczestniczymy w tym przeglądzie, którego organizatorem jest Spółdzielczy Dom
Kultury w Stalowej Woli. Zawsze z przesłaniem prozdrowotnym.
W tym roku wystawiliśmy sztukę teatralną w trzech aktach pt „Dar woli”, przygotowaną wg
scenariusza napisanego przez ucznia technikum ekonomicznego ,zgłoszonego na konkurs”
Transplantacja – ocal komuś życie” .Grupę teatralną KAKT”Ó”S , która podjęła ten trud,
przygotowała p .Marta Tracz –nauczycielka języka polskiego. Podczas wystawiania sztuki
,pomiędzy I i II aktem, po sali i scenie przeszli uczniowie z plakatami
, inscenizując
manifestację ph Transplantacja dar życia.
Wykorzystano przy tym plakaty zgłoszone na szkolny konkurs nt. „Transplantacja – ocal
komuś życie” oraz plakaty* promujące akcję wypełniania Oświadczenia woli
o
Zostaw serce na ziemi
o
Nerki nie rosną na drzewach
o
Serca nie rosną na drzewach
W trakcie zainscenizowanej manifestacji uczniowie kl II TH rozdawali wśród
publiczności przeglądu oraz członków komisji ulotki* informujące o możliwości przekazania
1% dochodu na rzecz transplantologii oraz edukacyjne na temat transplantacji i
promujące akcję wypełniania Oświadczenia woli.
29 kwietnia –sympozjum „Zdrowy może więcej”
29 kwietnia 2008 odbyło się w naszej szkole sympozjum ph Zdrowy może więcej .
Uczestniczyli w nim uczniowie i przedszkolaki z placówek należących do rejonowej sieci
szkół promujących zdrowie. Byli również przedstawiciele lokalnych władz, SANEPIDU,
rejonowy koordynator SzPZ.
Na tym spotkaniu jako element dekoracji wykorzystaliśmy plakaty dotyczące
transplantacji. Założeniem tego działania było wywołanie dyskusji po spotkaniu na temat
deklaracji oddania narządów po śmierci do transplantacji czyli świadomego
oświadczenia woli .
Więcej zdjęć na stronie www.ekonomik.stalowawola.pl
czerwiec 2008 r.
Nasza akcja i lokalne media .
Do radia LELIWA udaliśmy się
redaktor
5 czerwca 2008 r. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez
Martę Górecką – dyrektora oddziału stalowowolskiego. Temat
transplantacji
okazał się dla niej od razu bardzo ciekawy. Zaintrygowała ją również sama akcja . Uznała ,
że jest to ciekawy materiał na wywiad do cyklicznej ,antenowej audycji pt. Gość dnia .Do
udziału w tym programie zaproszona została inicjatorka akcji, szkolny koordynator promocji
zdrowia Jadwiga Małkowicz.
Wywiad został nagrany 9 czerwca 2008 r. Na antenie został wyemitowany 11 czerwca
2008 r. o godz 9 30.
Do tematu transplantacji radio powróciło 16 czerwca o godz. 7 45 w programie pt Przegląd
lokalnej prasy, w którym zachęca do przeczytania artykułu pt. Ocal komuś życie.
Podkreślono w tych zapowiedziach ,ze porusza on temat transplantacji oraz, że jest
możliwość świadomej deklaracji oddawania narządów po śmierci do przeszczepu poprzez
wypełnienie Oświadczenia woli.
Artykuł, o którym mowa ,ukazał się na łamach lokalnej gazety codziennej ECHO DNIA. To
właśnie z radia redaktorka tej gazety, Ewa Bożek ,dowiedziała się o akcji prowadzonej w
naszej szkole . Słyszała jak inicjatorka akcji, szkolny koordynator promocji zdrowia Jadwiga
Małkowicz zapraszała wszystkich do szkoły na organizowane dla społeczności szkolnej 11
czerwca spotkanie ph Transplantacja dar nowego życia. Pani redaktor była obecna na
spotkaniu . Przeprowadziła wywiad z uczniami i organizatorką spotkania i napisała na ten
temat ww. artykuł . Ukazał się on właśnie 16 czerwca nakładem 110 000 egzemplarzy.
Dnia 17 czerwca do sekretariatu szkoły zadzwoniła Ewelina Gul –redaktor telewizyjny ,z
prośba o możliwość przeprowadzenia wywiadu na temat prowadzonej w szkole akcji z
organizatorką i uczestnikami projektu. Wywiad taki został nagrany 18 czerwca i ukazał się na
antenie 24 czerwca 2008 r. , a potem powtórzono go 22 razy do piątku tj. 27 czerwca 2008 r.
Artykuł w ECHU DNIA i jego zapowiedź w radio wywołał zainteresowanie innego lokalnego
medium –telewizji lokalnej STELLA. Można go obejrzeć w materiałach archiwalnych telewizji .
na stronie http://tvk.stella.net.pl
Temat transplantacji, Oświadczeń woli oraz cel i program akcji „ Cztery kroki by zasiać”
były treścią artykułu Joanny Piechuty pt. „Każdy może potrzebować organów” jaki ukazał
się w tygodniku SZTAFETA 19 czerwca 2008, nakładem 9900 egzemplarzy.
Czwarty krok
Edukacja młodzieży z naszej szkoły
11 czerwca 2008 - spotkanie młodzieży naszej szkoły
Organizatorka i koordynator akcji -Jadwiga Małkowicz
Podczas tego spotkania uczniowie wysłuchali
referatu przygotowanego i wygłoszonego
przez Aleksandrę Tomczyk uczennicę III TH , mówiącego o idei
transplantologii i celu
spotkania.
Uczniowie byli również uczestnikami zainscenizowanej konferencji prasowej z udziałem
księdza , lekarza , koordynatora transplantacji , członka rodziny biorcy.
Udzielili
oni
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nt. transplantacji. W poszczególne postacie
wcielili się uczniowie kl. II a te oraz III bTE.
Scenariusz konferencji opracowała Małgorzata Smogór – nauczyciel biologii.
Następnym punktem programu była prezentacja multimedialna opracowana przez Żanetę
Czerwonkę z kl. II b T. Zaprezentowały ja Ewelina Barszcz i Magdalena Czerwonka z KL II b TE
.Mówiła ona miedzy innymi o historii transplantacji, statystyce dokonywania przeszczepów
,rodzaju przeszczepów.
Uczestnikom spotkania podobała się sztuka „Dar woli” ,którą wystawili uczniowie II TH
tworzący grupę KAKTÓS, przygotowywani pod kierunkiem p Marty Tracz- nauczycielki języka
polskiego.
25 maja 2008 r.
Przeprowadzenie pilotażowej lekcji na temat transplantacji w
ramach zajęć z edukacji prozdrowtnej w ZSZ
W naszej szkole są wprowadzone jako stały element nauczania ,lekcje z edukacji
prozdrowotnej. Planowo odbywa się jedna godzina tygodniowo w klasie drugiej Zasadniczej
Szkoły Zawodowej. Lekcje te prowadzi nauczycielka biologii- mgr Małgorzata Smogór, która
włączyła się jako opiekun w realizacje projektu.
W ramach ww. zajęć przeprowadziła lekcję ,której temat nawiązywał to tematu akcji. Lekcje
przeprowadziła wg autorskiego scenariusza. Pytania jakie zadawali uczniowie podczas lekcji
zostały wykorzystane na konferencji 11 czerwca 2008 r.
Ewaluacja zajęć pokazała ,że młodzież poważnie podeszła do tematu i, że jest potrzeba
tego typu zajęć.
O
Chciałam jeszcze powiedzieć o innym sukcesie szkoły ,którego byłam
autorką. Nasza szkoła włączyła się w rządowy program ograniczania
przestępczości i aspołecznych zachowań "RAZEM BEZPIECZNIEJ".
Opracowałam projekt pt „Zdrowa szkoła- to szkoła bezpieczna”, który jako
jeden z PIĘCIU z województwa został zgłoszony do MSWiA. Wpłynęło tam 77
projektów z całej Polski . Po szczegółowym zaprezentowaniu wyników prac
grup roboczych i analizie list rankingowych czterech zespołów roboczych
Zespół koordynujący zarekomendował do dofinansowania 32 projekty, wśród
nich naszej szkoły Na realizację zadań projektu nasza szkoła otrzymała 25 980
zł. Jesteśmy w trakcie jego realizacji.
Pozdrawiam
Jadwiga Małkowicz
Download