IChP w 2016r., pierwsze dane

advertisement
Inwazyjna choroba pneumokokowa
w Polsce w 2016 roku
pierwsze dane*
Dane KOROUN
Przy wykorzystywaniu i publikowaniu danych umieszczonych
w niniejszym opracowaniu, wymagane jest podanie źródła
Warszawa, 5.04.2017
*Podajemy pierwsze dostępne dane dotyczące IChP u dzieci <5r.ż. w 2016r. Pozostałe dane dla całej
populacji zostaną uzupełnione po zakończeniu serotypowania wszystkich izolatów pochodzących od
dorosłych pacjentów.
Dystrybucja serotypów pneumokoków
odpowiedzialnych za IChP < 5.r.ż., 2016 (n=60)
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dystrybucja izolatów szczepionkowych
u dzieci <5 r.ż. (n=294), 2012-2016
PCV10/13
3
6A
19A
NVT
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Przewidywane pokrycie szczepionkowe*
PCV10 i PCV13 u dzieci <5r.ż., 2012-2016
PCV10
PCV13
100%
60%
78,7%
78,0%
80%
57,6%
55,3%
76,4%
52,8%
75,0%
53,6%
76,5%
75,0%
55,0%
54,8%
40%
20%
0%
2012
2013
2014
2015
2016
2012-16
* Przewidywane na podstawie antygenów zawartych w szczepionce i wyników serotypowania KOROUN
Odsetki izolatów serotypów szczepionkowych
odpowiedzialnych za IChP u dzieci <2r.ż.,
Polska 2012-2016
100%
90%
NVT
80%
6A
3
70%
19A
60%
18C
1
50%
9V
40%
4
30%
23F
19F
20%
14
10%
6B
0%
2012
2013
2014
2015
2016
NVT – serotypy nieszczepionkowe
Liczba izolatów danego serotypu odpowiedzialnych
za IChP u dzieci <2r.ż., 2012-2016
25
Liczba izolatów
20
15
10
5
0
Serotyp
Dystrybucja serotypów pneumokoków
odpowiedzialnych za IChP < 2.r.ż., 2016 (n=35)
7
6
5
4
3
2
1
0
19F
6B
9V
14
19A
10A 15B/C 23A
38
1
3
12F
18C
23F
Dystrybucja izolatów szczepionkowych
u dzieci <2 r.ż. (n=158), 2012-2016
PCV10/13
3
6A
19A
NVT
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2012
2013
2014
2015
2016
Przewidywane pokrycie szczepionkowe*
PCV10 i PCV13 u dzieci < 2r.ż., 2012-2016
PCV10
PCV13
100%
80%
78,6%
82,1%
75,9%
75,5%
74,4%
67,9%
60,7%
60%
58,6%
68,6%
57,1%
57,9%
48,7%
40%
20%
0%
2012
2013
2014
2015
2016
2012-16
* Przewidywane na podstawie antygenów zawartych w szczepionce i wyników serotypowania KOROUN
Przewidywane pokrycie szczepionkowe* PCV10
i PCV13 u dzieci <2r.ż. i <5r.ż., 2012-16
PCV10
PCV13
100%
60%
76,5%
75,5%
80%
57,9%
54,8%
40%
20%
0%
<2 (n=159)
<5 (n=294)
* Przewidywane na podstawie antygenów zawartych w szczepionce i wyników serotypowania KOROUN
Download