Na wsi należy uważać na niektóre niebezpieczne maszyny, które

advertisement
Bezpieczeństwo
na
wsi
Bezpieczeństwo dzieci na
wsi
Dzieciom do lat 15 nie należy powierzać prac,
które mogą grozić wypadkiem. Są nimi:
Kierowanie ciągnikami rolniczymi i innymi maszynami
samobieżnymi.
Obsługa kombajnów do zbioru zbóż i innych roślin.
Obsługa maszyn do przygotowania pasz - sieczkarni,
śrutowników, gniotowników, mieszalników, rozdrabniaczy.
Przerzynanie drewna przy użyciu pilarki tarczowej oraz
wykonywanie czynności pomocniczych przy tej pracy.
Ścinanie drzew, ściąganie, załadunek i rozładunek drewna
o średnicy większej niż 15 cm.
Wszelkie prace z chemicznymi środkami ochrony roślin.
Obsługa pieców centralnego ogrzewania, parników, kotłów
do gotowania i innych podobnych urządzeń.
Wykonywanie wykopów ziemnych i praca w wykopach.
Załadunek i rozładunek zwierząt, prace przy uboju i
rozbiorze zwierząt.
Obsługa ładowaczy i mechanicznych podnośników.
Prace w silosach zamkniętych, zbiornikach i pojemnikach.
Wszelkie prace na wysokości ponad 3 metry na:
pomostach, drabinach, drzewach, dachach itp.
Niebezpieczne maszyny
na wsi
Na wsi należy uważać na niektóre
niebezpieczne maszyny, które mogą grozić
wypadkiem:
Pilarki tarczowe lub taśmowe do drewna i podobnych
materiałów.
Strugarki, wyrówniarki, grubiarki do obróbki drewna.
Obrabiarki kombinowane do drewna i podobnych materiałów.
Przenośne pilarki łańcuchowe do drewna.
Prasy, w tym prasy krawędziowe do obróbki metali.
Wielowrzecionowe czopiarki do drewna z ręcznym posuwem.
Na terenie gospodarstwa powinien
panować porządek!
Bałaganjest często
przyczyną wypadków!
Zimą trzeba zadbać o odśnieżanie
schodów i ścieżek.
Należy posypać je piaskiem, solą lub
popiołem!
N I E !!!
TAK !
Część mieszkalna powinna być
oddzielona od części gospodarczej!
Należy wyrównać teren i zadbać o
utwardzenie nawierzchni!
Należy oświetlić podwórze,
ponieważ poprawia
bezpieczeństwo pracy, ale również
bezpieczeństwo rodziny po
zmroku!
Budynki powinny być
wyposażone w piorunochrony!
W każdym gospodarstwie powinna
być gaśnica proszkowa o masie co
najmniej 5 kg (jedna na 300 m kw.
powierzchni podwórza) i inne środki
przeciwpożarowe!
Mniejsze prawdopodobieństwo
porażenia występuje, gdy instalacja
elektryczna jest sprawna i
zadbana!
Maszyny należy ustawić w garażu
lub w miejscu do tego
wyznaczonym!
Wiele osób w wyniku poślizgnięcia
się lub upadku z wysokości doznaje
poważnych ran, spadając na
niedbale ustawione maszyny!
Każda maszyna powinna być
garażowana na kółkach
podporowych i oryginalnych
podstawkach!
Studnie, szamba, włazy do zbiorników
na gnojowicę i gnojówkę oraz
przydomowe oczyszczalnie ścieków
należy zabezpieczyć solidnymi
pokrywami lub barierkami!
Brak solidnej pokrywy
zabezpieczającej może być
przyczyną wielu wypadków dzieci!
Na wsi należy
zorganizować
miejsce wypoczynku!
Należy dbać o estetykę zagrody.
W ładnym miejscu przyjemniej się
mieszka i pracuje!
Również trzeba dbać o higienę
i trzymać drób w specjalnych
kojcach!
Obornik należy magazynować na
płycie gnojowej,
a gnojowicę i gnojówkę w
zbiornikach!
W każdym gospodarstwie powinno
być zorganizowane miejsce do
przechowywania paliw, olejów i
smarów oraz trzeba je zabezpieczyć
przed dziećmi!
Przechowywanie paliw w
nieodpowiednich warunkach grozi
pożarem i skażeniem środowiska!
W warsztacie i
garażach powinien
panować porządek!
Na podłodze nie powinny leżeć zbędne przedmioty
 Urządzenia powinny być wyposażone w osłony
 W czasie pracy powinno się stosować ochrony
osobiste
Narzędzia powinny być poukładane na półkach
Środki ochrony roślin i inne
chemikalia trzeba przechowywać w
zamykanych pomieszczeniach lub
szafach, niedostępnych dla osób
postronnych, zwłaszcza dzieci!
Wrota przesuwane są
bezpieczniejsze od zamykanych
tradycyjnie!
Wrota i drzwi otwierane na boki
zabezpiecz przed przypadkowym
zamknięciem!
W drzwiach budynków należy
zlikwidować lub zmniejszyć progi!
Są one często przyczyną
potknięć i upadków!
Drabiny powinny być ustawione
prawidłowo i solidnie, gdyż jest
większa granica bezpieczeństwa!
NIE!
TAK !
Dziękuję za
uwagę
Wykonała Kinga
Augustyniak
Download