nr pisma

advertisement
Zał. nr 5 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa młyna
kulowego, zestawu analitycznego do pomiarów lepkości, zestawu do
zdalnego sterowania mikrosamolotem”
Zadanie nr
1
Nazwa zadania
Dostawa młyna kulowego
Specyfikacja techniczna młyna
Młynek mikroplanetarny wraz wytrząsarką sitową o następujących parametrach;














Prędkość obrotów do 1100 obr/min
Mikroprocesorowy system kontrolny
Szczelnie zamknięta, zamykająca i otwierająca się automatycznie komora robocza
Kontrola prędkości
Możliwość programowania procesów mielenia
Funkcja bezpieczeństwa wyłączająca urządzenie
Łącze USB do transmisji danych dotyczących parametrów procesu
Naczynie mielące wykonane z tlenku cyrkonu z uszczelka w kształcie pierścienia o pojemności
80 ml, 1 sztuka
Naczynie mielące wykonane ze stali nierdzewnej z uszczelką w kształcie pierścienia o
pojemności 80 ml, 1 sztuka
Naczynie równoważące obciążenia
Komplet kul mielących z tlenku cyrkonu o średnicy 5 mm, co najmniej 250 sztuk
Komplet kul mielących ze stali nierdzewnej o średnicy 5 mm, co najmniej 250 sztuk
Komplet kul mielących z tlenku cyrkonu o średnicy 15 mm, co najmniej 10 sztuk
Komplet kul mielących ze stali nierdzewnej o średnicy 15 mm, co najmniej 10 sztuk
Młynek mikroplanetarny musi gwarantować:







Mielenie na sucho i mokro oraz homogenizacji past i emulsji
Mielenie materiałów twardych, średnio-twardych, miękkich, kruchych i mokrych
Możliwość uzyskania granulacji co najmniej poniżej 0,1 μm
Maksymalna wielkość ziarna próbki do zmielenia co najmniej 5 mm
Wysoką wydajność mielenia przy małej wymaganej objętości próbki
Szybkie, równomierne rozdrabnianie
Powtarzalne wyniki mielenia
System ProPublico © DataComp
Strona: 1/11







Szybki i bezpieczny proces zatrzymywania naczyń
System samo pozycjonowania się naczyń
Możliwość opcjonalnego mielenia w otoczeniu gazu inertnego
Mielenie bez strat próbki
Łatwe czyszczenie urządzenia i elementów nielanych
Chłodzenie komory mielącej umożliwiające długotrwałe mielenie
Możliwość doposażenia młynka w naczynia mielące o innej pojemności w wykonanie z innych
materiałów mielących np. agatu, korundu, azotku krzemu, stali hartowanej, węglika
wolframu oraz odpowiednich zestawów kul.

24 miesiące gwarancji;
Wytrząsarka sitowa
- możliwość zamontowania do 10 sit 50mm wys. lub 16 sit o wys. 25 mm
- przesiewanie na sucho w zakresie od 32 µm – 63 mm lub na mokro w zakresie 20 µm – 10 mm;
-sita o średnicy 200 mm, wysokości 50 mm, wielkości oczek:
-0,100 mm – 1 szt.
-0,090 mm – 1 szt.
-0,080 mm – 1 szt.
-0,071 mm – 1 szt.
-0,063 mm – 1 szt.
-0,056 mm – 1 szt.
-pokrywa do sit z pleksiglasu
-naczynie zbierające ze stali nierdzewnej
- precyzyjny cyfrowy timer;
- ergonomiczna, foliowana klawiatura, zabezpieczona przed pyłem i bryzgami wody;
- optyczny wskaźnik amplitudy;
- możliwość szybkiego przekształcenia w młynek wibracyjny poprzez zastosowanie opcjonalnej głowicy
mielącej;
- oprogramowanie do komputera dla Microsoft Windows do oszacowywania rezultatów procesu przesiewania;
- port RS232;
- zasilanie: 100 – 240V/1~, 50-60Hz, 50 W
- wymiary: 37x40x20 cm;
- maksymalna ilość próbki do przesiewania: 1 kg (na sucho) lub 20-100g (na mokro);
- 24 miesiące gwarancji;
- znak CE.
Zadanie nr
2
Nazwa zadania
Dostawa zestawu analitycznego do pomiarów lepkości
W skład tego zestawu wchodzą:
- Wiskozymetr Ubbelohde'a kalibrowany zakres 0,5-3 cSt -dwie sztuki.
- Termostat wodny o pojemności 8 litrów, termostat wyposażony w system obiegu
zewnętrznego, obudowa ze stali nierdzewnej.
Stabilizacja temperatury +/-0,2 oC. Regulacja on-off. Zakres temperatury od temp otoczenia
do 99 oC
Termostat wyposażony w obieg zewnętrzny -pompka cyrkulacyjna. Termostat wyposażony
w chłodzenie wodne.
System ProPublico © DataComp
Strona: 2/11
- Piknometr z termometrem o pojemności 50 ml z boczną rurką-2 szt.
- Aparat wg. Orsata. Aparat 3-naczyniowy. Obudowa z PVC. Kurki szklano-teflonowe.
Biureta o pojemności 100 ml.-1 szt.
Gwarancja 12 miesięcy
Zadanie nr
3
Nazwa zadania
Dostawa zestawu do zdalnego sterowania mikrosamolotem
1. 14-kanałowe komputerowe pulpitowe radio 2.4GHz z odbiornikiem oraz walizką
aluminiową i niezbędnym osprzętem – 2 sztuki
Wymagany skład zestawu:
- nadajnik 14-kanałów pulpitowy z akumulatorem (Li-Ion) o pojemności nie mniejszej niż
5000mAh,
- moduł nadawczy 2.4GHz,
- odbiornik,
- ładowarka automatyczna do akumulatora nadajnika, z zasilaczem 230V, oraz 12V,
automatic Li-Ion charger (1.5 A),
- włącznik zasilania odbiornika z portem do ładowania,
- aluminiowa walizka do nadajnika,
- kabel DSC,
- karta pamięci o pojemności nie mniejszej niż 32Mb,
- pisak do ekranu z kluczami ampulowymi 1.5 oraz 2.5mm,
- ściereczka do ekranu,
- 2 kable przedłużające do serwomechanizmów (20cm).
Specyfikacja nadajnika:
- wymiary nie większe niż: 240x230x60mm,
- przedłużony drążek z przyciskiem chwilowym,
- waga nie większa niż: 1630g,
- wymagany odstęp międzykanałowy: 2048kHz,
- średni pobór prądu nie większy niż: 450mA,
- zasilanie: 7.4V DC, Li-Jon, 5000mAh,
- system transmisji: 8-12 kanał FM/10 kanał PCM 1024/14 kanał PCM 2048 (G3)/FSK
2.4GHz,
- ilość funkcji/serwomechanizmów: 28/14,
Opis:
Nadajnik typu pulpit z modulacją PCM G3, z technologią zaawansowanego systemu
nadawania, zapewniającą ośmiokrotnie większą precyzję i rozdzielczość sterowania w
porównaniu do systemów klasycznych. System modulacji zapewniający 12
proporcjonalnych kanałów z rozdzielczością 2048 kroków, oraz ponad 40% szybszy czas
reakcji (w stosunku do PCM1024). Rodzaj modulacji przełączany z menu nadajnika, do
wyboru: FM PPM - 8 kanałów, PCM 1024, PCM G3 (przy zastosowaniu opcjonalnie
modułu nadawczego 35MHz), oraz 7ch i multi w przypadku 2.4GHz. Kolorowy, graficzny
wyświetlacz LCD o wymiarach 151x57mm, z aktywną matrycą dotykową o rozdzielczości
VGA 640x240 punktów, z systemem anty refleksyjnym. Obsługa poprzez system
dotykowy lub/i kółko 3-D HotKey oraz przyciski menu. Cyfrowe trymery
(programowalne) automatycznie zapamiętujące ustawienia dla poszczególnych modeli.
Sposób działania trymerów, skok (podwójna prędkość) powinny być programowalne.
System operacyjny w pełni zgodny z Windows CE™, zamknięty. Tryb programowania
System ProPublico © DataComp
Strona: 3/11
modelu powinien umożliwiać wybór, co najmniej 13 typów skrzydeł głównych, 3 typy
usterzenia tylnego, 3 typy silników (ilości), oraz 7 tarcz sterujących śmigłowcowych.
System powinien automatycznie konfigurować wszystkie niezbędne miksery oraz funkcje,
które można później poprawić lub dostosować do własnych potrzeb a gotowe i
programowalne miksery, wraz z 17 punktowymi krzywymi powinny umożliwiać
dostosowanie złożonych potrzeb i funkcji mikserów. Układ drążków powinien być
wyposażony w system łożysk kulkowych (po cztery na każdą stronę) oraz potencjometry
przemysłowe w celu podniesienia ich precyzji i żywotności.
Nadajnik powinien umożliwiać:
- zapamiętanie ustawień dla 30 modeli, natomiast karta pamięci dla co najmniej 100
modeli. Dla każdego modelu powinna istnieć możliwość zapamiętania co najmniej 8
trybów lotu (conditions). Dodatkowo na karcie pamięci powinna być możliwość zapisu
zdjęć modeli w plikach graficznych w formacie *.bmp, oraz plików dźwiękowych w
formacie *.wav oraz *.wma. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny mieć możliwość
przyporządkowania do wybranego modelu, natomiast pliki dźwiękowe do funkcji,
przełączników, lub powinna istnieć możliwość ich odtwarzania indywidualnego.
- podłączanie słuchawek,
- obsługę modeli wielosilnikowych (2, 3, lub 4 silnikowych),
- grupowanie serwomechanizmów,
- wykorzystywanie 10 dowolnie programowalnych mikserów dla każdego trybu lotu,
- edycję krzywych bez limitu punktów, to znaczy że krzywe można by edytować w
dowolnym punkcie i tworzyć dowolną liczbę punktów edycyjnych.
Nadajnik powinien być wyposażony w dwa systemy operacyjne, gdzie jeden z systemów
odpowiadać powinien za obsługę toru nadawczego i sterowania, drugi za interfejs
użytkownika.
Antena nadajnika powinna być zaopatrzona w przegub kulkowy, zatrzask umożliwiający
szybki montaż, i powinna być wyjmowana do transportu.
2. 14-kanałowe komputerowe radio 2.4GHz z odbiornikiem oraz walizką aluminiową i
niezbędnym osprzętem – 1 sztuka
Wymagany skład zestawu:
- nadajnik 14-kanałów z akumulatorem (Li-Ion) o pojemności nie mniejszej niż 2200mAh,
- moduł nadawczy 2.4GHz,
- odbiornik,
- ładowarka automatyczna do akumulatora nadajnika 230V automatic Li-Ion charger (1.5
A),
- włącznik zasilania odbiornika z portem do ładowania,
- aluminiowa walizka do nadajnika,
- kabel DSC,
- karta pamięci o pojemności nie mniejszej niż 32Mb,
- pisak do ekranu z kluczami ampulowymi 1.5 oraz 2.5mm,
- ściereczka do ekranu,
- pasek do nadajnika,
- 2 kable przedłużające do serwomechanizmów (20cm),
- kompaktowy i lekki pulpit do nadajnika wykonany z płyty węglowej o grubości nie
mniejszej niż 2.6mm.
Specyfikacja nadajnika:
- wymiary nie większe niż: 180x180x67mm,
- przedłużony drążek z przyciskiem chwilowym,
- waga nie większa niż: 1230g,
System ProPublico © DataComp
Strona: 4/11
- wymagany odstęp międzykanałowy: 2048kHz,
- średni pobór prądu nie większy niż: 450mA,
- zasilanie: 7.4V DC, Li-Ion, 3400mAh,
- system transmisji: 8-12 kanał FM/10 kanał PCM 1024/14 kanał PCM 2048 (G3)/FSK
2.4GHz,
- ilość funkcji/serwomechanizmów: 28/14,
Opis:
Nadajnik z modulacją PCM G3, z technologią zaawansowanego systemu nadawania,
zapewniającą ośmiokrotnie większą precyzję i rozdzielczość sterowania w porównaniu do
systemów klasycznych. System modulacji zapewniający 12 proporcjonalnych kanałów z
rozdzielczością 2048 kroków, oraz ponad 40% szybszy czas reakcji (w stosunku do
PCM1024). Rodzaj modulacji przełączany z menu nadajnika, do wyboru: FM PPM - 8
kanałów, PCM 1024, PCM G3 (przy zastosowaniu opcjonalnie modułu nadawczego
35MHz), oraz 7ch i multi w przypadku 2.4GHz. Kolorowy, graficzny wyświetlacz LCD z
aktywną matrycą dotykową o rozdzielczości VGA 640x240 punktów, z systemem anty
refleksyjnym. Obsługa poprzez system dotykowy lub/i kółko 3-D HotKey oraz przyciski
menu. Cyfrowe trymery (programowalne) automatycznie zapamiętujące ustawienia dla
poszczególnych modeli. Sposób działania trymerów, skok (podwójna prędkość) powinny
być programowalne. System operacyjny w pełni zgodny z Windows CE™, zamknięty.
Tryb programowania modelu powinien umożliwiać wybór, co najmniej 13 typów skrzydeł
głównych, 3 typy usterzenia tylnego, 3 typy silników (ilości), oraz 7 tarcz sterujących
śmigłowcowych. System powinien automatycznie konfigurować wszystkie niezbędne
miksery oraz funkcje, które można później poprawić lub dostosować do własnych potrzeb.
Układ drążków powinien być wyposażony w system łożysk kulkowych (po cztery na każdą
stronę) w celu podniesienia ich precyzji i żywotności. Regulacja twardości sprężyn
drążków oraz zmiana charakterystyki drążka gazu, przy pomocy klucza ampulowego,
powinna być możliwa bez rozbierania nadajnika.
Nadajnik powinien umożliwiać:
- zapamiętanie ustawień dla 30 modeli, natomiast karta pamięci dla co najmniej 100
modeli. Dla każdego modelu powinna istnieć możliwość zapamiętania co najmniej 8
trybów lotu (conditions). Dodatkowo na karcie pamięci powinna być możliwość zapisu
zdjęć modeli w plikach graficznych w formacie *.bmp, oraz plików dźwiękowych w
formacie *.wav oraz *.wma. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny mieć możliwość
przyporządkowania do wybranego modelu, natomiast pliki dźwiękowe do funkcji,
przełączników, lub powinna istnieć możliwość ich odtwarzania indywidualnego,
- podłączanie słuchawek,
- obsługę modeli wielosilnikowych (2, 3, lub 4 silnikowych),
- grupowanie serwomechanizmów,
- wykorzystywanie 10 dowolnie programowalnych mikserów dla każdego trybu lotu,
- edycję krzywych bez limitu punktów, to znaczy że krzywe można by edytować w
dowolnym punkcie i tworzyć dowolną liczbę punktów edycyjnych.
Nadajnik powinien być wyposażony w dwa systemy operacyjne, gdzie jeden z systemów
odpowiadać powinien za obsługę toru nadawczego i sterowania, drugi za interfejs
użytkownika.
Antena nadajnika powinna być zaopatrzona w przegub kulowy, zatrzask umożliwiający
szybki montaż, i powinna być wyjmowana do transportu.
3. 12-kanałowe komputerowe radio 2.4GHz z odbiornikiem oraz walizką aluminiową i
niezbędnym osprzętem – 2 sztuki
Wymagany skład zestawu:
System ProPublico © DataComp
Strona: 5/11
- nadajnik 12-kanałów z akumulatorem (Li-Ion) o pojemności nie mniejszej niż 2200mAh
z mechanicznym wskaźnikiem stanu (naładowany, wyjęty z nadajnika),
- moduł nadawczy 2.4GHz,
- odbiornik 2.4GHz, 14-kanałów,
- ładowarka automatyczna do akumulatora nadajnika 100-240V automatic Li-Ion charger
(1.5 A), z kablem sieciowym,
- włącznik zasilania odbiornika z portem do ładowania,
- aluminiowa walizka do nadajnika,
- kabel DSC,
- klucz ampulowy 1.5 oraz 2.5mm,
- wkrętak plastikowy,
- kompaktowy i lekki pulpit do nadajnika wykonany z satynowego szkła akrylowego z
matowym wykończeniem, szybki w montażu.
Specyfikacja nadajnika:
- wymiary nie większe niż: 180x180x60 mm,
- przedłużony drążek z przyciskiem chwilowym,
- waga nie większa niż: 750g,
- pasmo częstotliwości: 2.4 GHz,
- wymagany odstęp międzykanałowy: 2048kHz,
- średni pobór prądu nie większy niż: 350/500 mA,
- zasilanie: 7.2V DC, Li-Ion, 2200mAh,
- rodzaj modulacji: FM / PCM 1024 / PCM G3 (2048)/FASST 2.4GHz
Opis:
Nadajnik powinien być oparty na technologii 2.4GHz z zaawansowanym systemem
nadawania, opartej na pływającej częstotliwości w szerokim paśmie, z mocą wyjściową na
poziomie 100mW. System nadawania powinien przekazywać sygnały sterujące do
odbiornika w rozdzielczości 2048 kroków dla 14 kanałów w czasie niemalże rzeczywistym
(każdy kanał z opóźnieniem 16.5ms od chwili rozkazu do wykonania). Odbiornik powinien
być wykonany w technologii montażu BGA a system podwójnych anten odbiorczych
powinien zapewnić nieprzerwaną łączność w każdej pozycji modelu względem nadajnika.
Monochromatyczny wyświetlacz graficzny LCD o rozdzielczości 300x128 punktów, z
systemem antyrefleksyjnym, pozwalającym na czytelną i bezproblemową obsługę
nadajnika w każdych warunkach oświetlenia. Obsługa poprzez kółko 3-D HotKey oraz
przyciski menu. Cyfrowe trymery (programowalne) automatycznie zapamiętujące
ustawienia dla poszczególnych modeli. Sposób działania trymerów, skok (podwójna
prędkość) powinny być programowalne. System operacyjny w pełni zgodny z Windows
CE™, zamknięty. Tryb programowania modelu powinien umożliwiać wybór, co najmniej
13 typów skrzydeł głównych, 3 typy usterzenia tylnego, 3 typy silników (ilości), oraz 7
tarcz sterujących śmigłowcowych. System powinien automatycznie konfigurować
wszystkie niezbędne miksery oraz funkcje, które można później poprawić lub dostosować
do własnych potrzeb. Układ drążków powinien być wyposażony w system łożysk
kulkowych (po cztery na każdą stronę) w celu podniesienia ich precyzji i żywotności.
Regulacja twardości sprężyn drążków oraz zmiana charakterystyki drążka gazu, przy
pomocy klucza ampulowego, powinna być możliwa bez rozbierania nadajnika.
Nadajnik powinien umożliwiać:
- zapamiętanie ustawień dla 25 modeli, natomiast karta pamięci dla co najmniej 240
modeli. Dla każdego modelu powinna istnieć możliwość zapamiętania co najmniej 8
trybów lotu (conditions),
- obsługę modeli wielosilnikowych (2, 3, lub 4 silnikowych),
- grupowanie serwomechanizmów,
System ProPublico © DataComp
Strona: 6/11
- wykorzystywanie 10 dowolnie programowalnych mikserów dla każdego trybu lotu,
- edycję krzywych bez limitu punktów, to znaczy że krzywe można by edytować w
dowolnym punkcie i tworzyć dowolną liczbę punktów edycyjnych,
Nadajnik powinien być wyposażony w dwa systemy operacyjne, gdzie jeden z systemów
odpowiadać powinien za obsługę toru nadawczego i sterowania, drugi za interfejs
użytkownika.
Antena nadajnika powinna być zaopatrzona w przegub kulowy, zatrzask umożliwiający
szybki montaż, i powinna być wyjmowana do transportu.
4. Odbiornik PCM 1024 Dual Conversion 35MHz z syntezą PLL – 3 sztuki
Specyfikacja:
- wymiary nie większe niż: 55.2x32.5x20.2 mm,
- waga nie większa niż: 36 g,
- modulacja/częstotliwość: PCM dual conv.FM/35Mhz A+B,
- Gniazdo DSC,
- zasilanie: 4.8-6.0VDC,
- średni pobór prądu: 9.5mA,
Opis:
9-cio kanałowy mikroprocesorowy odbiornik pracujący w systemie PCM (Pulse Code
Modulation) z podwójną przemianą częstotliwości, oraz wbudowaną syntezą PLL.
Konstrukcja odbiornika powinna być wykonana w technologi montażu QFP (Quad Flat
Pack), zapewniającej wysoką odporność na drgania. Wysoka odporność na zakłócenia oraz
możliwość ustawienia trybu FailSafe. Odbiornik powinien być wyposażony w gniazdo
DSC (Direct Servo Control), służące do programowania i kontroli pracy odbiornika bez
użycia toru w.cz. Nr kanału ustawiany za pomocą dwóch przełączników typu BCD przy
pomocy wkrętaka z tworzywa (w zestawie z odbiornikiem). W pełni zgodny z
wyspecyfikowanymi nadajnikami 12 i 14 kanałowymi.
5. Odbiornik PCM 1024 Dual Conversion 35MHz – 3 sztuki
Specyfikacja:
- wymiary nie większe niż: 56.0x33x21.0 mm,
- waga nie większa niż: 34 g,
- ilość kanałów: 10,
- modulacja/częstotliwość: PCM dual conv.FM/35Mhz,
- odstęp międzykanałowy: 10kHz,
- zasilanie: 4.8-6.0V DC,
- średni pobór prądu: 12 mA,
Opis:
10-cio kanałowy mikroprocesorowy odbiornik pracujący w systemie PCM (Pulse Code
Modulation) z podwójną przemianą częstotliwości. Wysoka odporność na zakłócenia oraz
możliwość ustawienia trybu FailSafe. W pełni zgodny z wyspecyfikowanymi nadajnikami
12 i 14 kanałowymi.
6. Moduł nadawczy 35 MHz – 2 sztuki
Opis:
Moduł nadawczy 35MHz z syntezą do nadajników 12 i 14 kanałowych
wyspecyfikowanych w zamówieniu (w pełni z nimi zgodny). Powinien posiadać syntezę
częstotliwości PLL, dzięki czemu wyeliminowana zostanie konieczność posiadania kilku
kompletów kwarców nadawczych. Przy pomocy oprogramowania w nadajniku, ustawiany
będzie żądany kanał.
System ProPublico © DataComp
Strona: 7/11
7. Moduł nadawczy 2.4 GHz – 1 sztuka
Opis:
Moduł do konwersji nadajników na system nadawania 2.4GHz. Eliminuje potrzebę
stosowania kwarców, wzajemnego zakłócania się nadajników. Bardzo szybka transmisja,
ponad 130 milionów kodów zabezpiecza przed wzajemnym zakłóceniem nadajników.
Moduł powinien być w pełni zgodny i współpracować z odbiornikami zainstalowanymi w
nadajnikach 12 i 14 kanałowych wyspecyfikowanych w zamówieniu. Moduł powinien
posiadać regionalizację na Europę.
8. 8-kanałowy moduł nadawczy 2.4 GHz – 1 sztuka
Specyfikacja:
- częstotliwość nośna: 2.4 - 2.4835 GHz,
- rodzaj komunikacji: jednokierunkowa,
- typ anteny: dipol pół falowy (mono-polowa), zintegrowana z modułem,
- pobór prądu: 150mA,
- przycisk ustawiania F/S,
- sygnalizacja trybu pracy: diody LED,
- tryb modulacji: FHSS,
- szerokość kanału: 2048kHz,
- moc nadawcza: 90mW EIRP,
- Ilość kanałów (serwomechanizmów): 7/8 przełączane przez DIP-Swich.
Opis:
8-kanałowy moduł nadawczy do konwersji nadajników na system nadawania 2.4GHz.
Eliminuje potrzebę stosowania kwarców, wzajemnego zakłócania się nadajników. Bardzo
szybka transmisja, ponad 130 milionów kodów zabezpiecza przed wzajemnym
zakłóceniem nadajników. Moduł powinien być w pełni zgodny i współpracować z
odbiornikami zainstalowanymi w nadajnikach 8 – kanałowych wyspecyfikowanych w
zamówieniu. Moduł powinien posiadać regionalizację na Europę. Udowodniony zasięg
ziemia - ziemia: ponad 2000 m z nadajnikiem1.5m nad ziemią, ziemia - powietrze: ponad
3000 m pod warunkiem wizualnego kontaktu nadajnika z odbiornikiem.
9. Bezprzewodowy system trener-uczeń – 2 sztuki.
Specyfikacja:
- napięcie pracy: 5V z nadajnika trenera,
- pobór prądu: 75mA,
- liczba kanałów: 7,
- odstęp międzykanałowy: 2048kHz,
- zakres częstotliwości: 2.4 - 2.4835GHz,
- system transmisji: FSK,
- waga: 13g,
- wymiary: 40.0x22.4x13.2mm,
- zakres temperatur: -15 do +55°C,
- zasięg systemu: ok.100m.
Opis:
Bezprzewodowy system trenera WTR (Wireless Trainer System) jest przeznaczony dla
systemów 2.4GHz z zaawansowanym systemem nadawania. W pełni kompatybilny z
nadajnikami wyspecyfikowanymi w zamówieniu, w trybie 7 kanałowym.
10. Odbiornik 14-kanałowy 2.4GHz – 6 sztuk
System ProPublico © DataComp
Strona: 8/11
Specyfikacja:
- zasilanie: 4.8-6.0V DC,
- waga tylko: 21g,
- wymiary: 52.3x37.5x16mm,
- ilość kanałów: 14,
- częstotliwość: 2.4GHz,
- pobór prądu:50mA,
- odstęp miedzy kanałowy: 2048kHz,
Opis:
14-kanałowy odbiornik przeznaczony do nadajników działających w paśmie 2.4GHz z
zaawansowanym systemem nadawania. Odbiornik powinien posiadać dwa tryby pracy:
Normal mode i High Speed mode. NORMAL MODE powinien współpracować z każdym
rodzajem serwomechanizmu i czas transmisji powinien być nie dłuższy niż 14ms,
natomiast HIGH SPEED MODE powinien zwiększać prędkość transmisji kanału do 7ms,
oraz rozdzielczość do 2048 kroków, na kanałach 1-6 i współpracować tylko z
serwomechanizmami cyfrowymi, pozostałe kanały w tym trybie powinny współpracować
ze wszystkimi serwomechanizmami. Odbiornik powinien współpracować z
zaawansowanym systemem nadawania (Advanced Spread Spectrum Technology),
zapewniającym ośmiokrotnie większą precyzję i rozdzielczość sterowania w porównaniu
do systemów klasycznych. Powinien być w pełni kompatybilny z modułami
wyspecyfikowanymi w zamówieniu. Odbiornik powinien posiadać identyfikację łączności
z nadajnikiem w postaci diody LED, szybki system identyfikacji z nadajnikiem (EasyLink), system ciągłego skanowania sygnału wejściowego (Pre-Vision) i system korygujący
automatycznie wszelkie błędy w danych z nadajnika (soft). System podwójnych anten
powinien przełączać sygnał na mocniejszy bez utraty łączności.
11. Odbiornik 8-kanałowy 2.4GHz – 6 sztuk
Specyfikacja:
- zasilanie: 4.8-6.0V DC,
- waga tylko: 13.5 g,
- wymiary: 47x25x14.3 mm,
- ilość kanałów: 8,
- częstotliwość: 2.4GHz,
- pobór prądu: 70 mA,
- odstęp miedzy kanałowy: 2048kHz,
- antena odbiorcza: 2 x zewnętrzna.
Opis:
8-kanałowy odbiornik przeznaczony do nadajników działających w paśmie 2.4GHz z
zaawansowanym systemem nadawania. Odbiornik powinien posiadać dwa tryby pracy:
Normal mode i High Speed mode. NORMAL MODE powinien współpracować z każdym
rodzajem serwomechanizmu i czas transmisji powinien być nie dłuższy niż 14ms,
natomiast HIGH SPEED MODE powinien zwiększyć prędkość transmisji kanału do 7ms,
oraz rozdzielczość do 2048 kroków, na kanałach 1-6 i współpracować tylko z
serwomechanizmami cyfrowymi, pozostałe kanały w tym trybie powinny współpracować
ze wszystkimi serwomechanizmami. Odbiornik powinien współpracować z
zaawansowanym systemem nadawania (Advanced Spread Spectrum Technology),
zapewniającym ośmiokrotnie większą precyzję i rozdzielczość sterowania w porównaniu
do systemów klasycznych. Powinien być w pełni kompatybilny z modułami
wyspecyfikowanymi w zamówieniu. Odbiornik powinien posiadać identyfikację łączności
z nadajnikiem w postaci diody LED, szybki system identyfikacji z nadajnikiem (Easy-
System ProPublico © DataComp
Strona: 9/11
Link), system ciągłego skanowania sygnału wejściowego (Pre-Vision) i system korygujący
automatycznie wszelkie błędy w danych z nadajnika (soft). System podwójnych anten
powinien przełączać sygnał na mocniejszy bez utraty łączności.
12. Odbiornik 6-kanałowy 2.4GHz – 6 sztuk
Specyfikacja:
- zasilanie: 3.3-8.5V DC,
- napięcie Battery F/S: 3.8V,
- waga tylko: 7.1 g,
- wymiary: 21.7x38.8x12.3 mm,
- ilość kanałów: 6,
- częstotliwość: 2.4GHz,
- odstęp miedzy kanałowy: 2048kHz,
- antena odbiorcza: 1 x zewnętrzna koncentryczna.
Opis:
6-kanałowy odbiornik przeznaczony do nadajników działających w paśmie 2.4GHz z
zaawansowanym systemem nadawania. Odbiornik powinien posiadać dwa tryby pracy:
Normal mode i High Speed mode. NORMAL MODE powinien współpracować z każdym
rodzajem serwomechanizmu i czas transmisji powinien być nie dłuższy niż 16ms,
natomiast HIGH SPEED MODE powinien zwiększać prędkość transmisji kanału do 8ms,
oraz rozdzielczość do 2048 kroków. W trybie HighSpeed powinien współpracować tylko z
serwomechanizmami cyfrowymi, w trybie Normal może współpracować ze wszystkimi
serwomechanizmami. Odbiornik powinien współpracować z zaawansowanym systemem
nadawania (Advanced Spread Spectrum Technology), zapewniającym ośmiokrotnie
większą precyzję i rozdzielczość sterowania w porównaniu do systemów klasycznych.
Powinien być w pełni kompatybilny z modułami wyspecyfikowanymi w zamówieniu.
Odbiornik powinien posiadać identyfikację łączności z nadajnikiem w postaci diody LED,
szybki system identyfikacji z nadajnikiem (Easy-Link), system ciągłego skanowania
sygnału wejściowego (Pre-Vision) i system korygujący automatycznie wszelkie błędy w
danych z nadajnika (soft). Odbiornik powinien posiadać jedną koncentryczną antenę z
możliwością wyprowadzenia na zewnątrz kadłuba (możliwość stosowania do modeli z
węglowym kadłubem), przez co powinien być uzyskiwany zasięg na poziomie 1000m.
13. 12-kanałowy menadżer zasilania 2.4GHz – 1 sztuka
Wymagany skład zestawu:
- moduł główny 12-kanałowego menadżera zasilania – 1 sztuka,
- włącznik typu SensorSwitch – 1 sztuka,
- kabel do podłączenia odbiornika tzw. patch-kabel – 16 sztuk,
- zewnętrzna dioda LED – 2 sztuki,
- wkręty montażowe z tulejkami gumowymi – 4 sztuki,
- wyświetlacz LCD – 1 sztuka,
- programator do serwomechanizmów – 1 sztuka,
- naklejka firmowa – 1 sztuka,
- instrukcja w języku angielskim i niemieckim – 1 sztuka.
Specyfikacja menadżera:
- napięcie pracy: 4.0 – 9.0 V,
- zasilanie: 2 pakiety Li-Pol, Li-Ion, Li-Fe max 8,4V lub 5 cel NiCd/NiMh,
- pobór prądu z wyświetlaczem LCD i czterema satelitami: ok. 280 mA,
- spadek napięcia regulatorów: ok. 0.25V,
- dwa niezależne układy zasilania ze wskazaniami napięcia na wyświetlaczu,
System ProPublico © DataComp
Strona: 10/11
- max. prąd serwomechanizmów: 2x10A stabilizowany, chwilowy 2x20A,
- napięcie wyjściowe na serwomechanizmy 5,9V lub 7V – możliwość wyboru,
- rodzaj odbiornika: 2.4GHz, 12-kanałów,
- typ modulacji: DSSS,
- liczba wyjść do serwomechanizmów: 28, w 12 kanałach,
- liczba programowalnych wyjść: 5 kanałów, 20 serwomechanizmów, 20 wyjść (5 grup po
4 serwomechanizmy) jest regulowanych (wychylenie lewo, prawo, centrum, revers) – w
zestawie programator do sterowania,
- zakres temperatur pracy: -20°C to +75°C,
- max. wymiary 136x82x20mm,
- max. waga: 165g,
- max. waga SensorSwitch: 15g,
- max. waga ekranu LCD: 80g.
Opis:
Zintegrowany odbiornik 12-kanałowy 2.4GHz o rozdzielczości 2048 kroków, z wyjściem
do czterech satelitów, z podwójnym regulatorem napięcia wyjściowego, posiadający pięć
regulowanych kanałów dla 20 serwomechanizmów, 12 wzmacniaczy sygnału, z wyjściami
łącznie dla 28 serwomechanizmów. Dodatkowym wyposażeniem powinien być
zintegrowany rejestrator lotu "black box", zapisujący podstawowe parametry pracy
urządzeń pokładowych. Wymagane cechy: podwójne elektroniczne włączniki
(SensorSwitch), 20 dowolnie programowalnych gniazd serwomechanizmów (5 kanałów po
4 wyjścia), ustawiane napięcie zasilania serwomechanizmów 5.9 V lub 7.0V (do wyboru),
ekran LCD dający przejrzysty monitoring parametrów, wyświetlane zużycie energii w
mAh, dla obu akumulatorów, obsługiwane baterie (akumulatory) typu Li-Pol, NiCd/NiMh,
oraz LiFePo, pamięć minimalnego napięcia dla obu akumulatorów, zapisująca wszystkie
spadki napięcia podczas lotu, duże radiatory tworzące rozbudowany system chłodzenia
oraz zabezpieczenie przed prądem wstecznym z serwomechanizmów.
Zamawiający wymaga 12 miesięcznej gwarancji na wszystkie urządzenia wchodzące
w skład powyższego zadania częściowego.
System ProPublico © DataComp
Strona: 11/11
Download