N adajnik FM z gniazdem na kartę

advertisement
• Produkt należy użytkować wyłącznie w klimacie umiarkowanym, nie zaś w klimacie
tropikalnym.
• Należy uważnie obchodzić się z produktem, uderzenia, ciosy lub upadki z niewielkiej
wysokości mogą spowodować jego uszkodzenie.
Uruchomienie
Nadajnik FM posiada trzy możliwości odtwarzania plików MP3, ale nie można z nich
korzystać równocześnie.
Q Instrukcja użytkowania
Nadajnik FM z gniazdem na kartę
• Gniazdo na karty pamięci SD/MMC (karta pamięci o maks. pojemności 2GB; brak
obsługi kart SDHC)
• Pamięć USB (ze względu na duży pobór prądu, nie ma możliwości używania dysków
twardych na USB!)
• Liniowe wejście audio (złącze jack 3,5 mm stereo)
Nr zam. 372241
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Produkt ten jest przeznaczony do odtwarzania plików muzycznych w formacie MP3.
Dane muzyczne są przesyłane drogą radiową do radia samochodowego z pamięci
USB, karty pamięci SD lub z wejścia liniowego audio.
Możliwe jest regulacja różnych częstotliwości transmisji, by uniknąć zakłóceń związanych z istniejącymi stacjami radiowymi.
Urządzenie jest podłączone do samochodowego gniazda zapalniczki (napięcie 12 V/
DC), co jednocześnie dostarcza zasilanie i daje możliwość zamocowania urządzenia
w pojeździe.
Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zawartość zestawu
• Nadajnik FM
• Kabel połączeniowy audio (np. do odtwarzacza MP3)
Przed podłączeniem nadajnika FM do gniazda zapalniczki, należy najpierw
podłączyć kartę SD lub MMC albo pamięć USB lub kabel audio do nadajnika
FM.
przeciwnym razie istnieje ryzyko, że nadajnik FM karta MMC/SSD, pamięć
W
USB lub podłączone urządzenie audio może zostać uszkodzone.
Zawsze należy używać tylko jednej z trzech opcji odtwarzania.
Podczas wkładania karty MMC lub pamięci USB nie należy używać zbyt dużej siły.
Po użyciu np. pamięci USB należy wyciągnąć (zimną) zapalniczkę i przechowywać ją
w odpowiednim miejscu w samochodzie.
Należy wcześniej sprawdzić, czy zapalniczka jest całkowicie chłodna - w
przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub podpalenia!
Włóż transmiter FM do gniazda zapalniczki (12 V) w samochodzie.
Włączone zostaje podświetlenie wyświetlacza i wyświetlony zostaje komunikat powitalny.
1 Podświetlany wyświetlacz
• Instrukcja użytkowania
2Przycisk „
” (2) - jego krótkie naciśnięcie powoduje odtworzenie poprzedniego pliku z muzyką
Funkcje
Przycisk „
” (2) - jego długie naciśnięcie
powoduje zmniejszenie głośności dźwięku
• Jedno gniazdo na karty pamięci SD lub MMC (do 2 GB, brak obsługi kart SDHC)
• Jedno gniazdo USB na pamięć USB (nie ma możliwości używania dysków twardych
na USB!)
• Złącze typu jack 3,5 mm stereo na wejście audio
• Podświetlany wyświetlacz LCD
• Przesyłanie muzyki następuje bezpośrednio do anteny radiowej samochodu drogą
bezprzewodową, nie jest więc wymagana ingerencja w elektronikę radia, ani też
modyfikacja pojazdu
• Podłączenie do gniazda zapalniczki (12 V/DC) w celu zasilania i zamocowania mechanicznego w pojeździe (nie nadaje się do 24 V/DC!)
Zasady bezpieczeństwa
W
przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji obsługi, rękojmia/gwarancja wygasa! W przypadku jakichkolwiek
szkód producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności!
przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściW
wym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności! W takich przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa.
• Ze względu na bezpieczeństwo oraz certyfikat (CE) zabronione jest wprowadzanie
nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji produktu. Nie należy otwierać/rozmontowywać urządzenia! Użytkownik nie powinien zajmować się częściami wymagającymi obsługi lub regulacji znajdującymi się wewnątrz urządzenia.
• Ten produkt nie jest zabawką i nie należy dopuścić, aby znalazł się w rękach dzieci.
Produkt zawiera małe elementy oraz szkło (wyświetlacz).
• Produkt nie może zostać zawilgocony ani zamoczony.
• Zbyt wysokie natężenie dźwięku podczas odtwarzania może spowodować utratę
słuchu.
• Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów! Podobnie, jak w
przypadku rozmów przy użyciu telefonu komórkowego, obsługa urządzenia podczas
prowadzenia samochodu może spowodować wypadek, ze względu na to, że kierowca nie skupia całej swojej uwagi na ruchu drogowym, a tym samym w nagłych
wypadkach jego reakcje są spowolnione!
3Przyciski do regulacji częstotliwości nadajnika FM
4Przycisk „ / ” (4) - jego krótkie naciśnięcie
powoduje kontynuację odtwarzania lub tzw pauzę
w odtwarzaniu muzyki
Przycisk „ / ” (4) - jego długie naciśnięcie
uruchamia funkcję powtórzenia
5Przycisk „
” (5) - jego krótkie naciśnięcie
powoduje odtworzenie następnego pliku z muzyką
1
2
5
3
4
Przycisk „
” (5) - jego długie naciśnięcie
powoduje zwiększenie głośności dźwięku
Dwa przyciski (3) umieszczone na dolnej krawędzi służą do ustawiania częstotliwości
nadajnika FM, która pojawi się na wyświetlaczu.
Należy dopilnować, aby częstotliwość nie nakładała się na częstotliwość
przypisaną do radia samochodowego (np. przez nadajnik radiowy).
Następnie będzie możliwe wyszukanie nadajnika FM w radiu samochodowym.
Alternatywnie można najpierw ręcznie dostroić radio samochodowe do wolnej częstotliwości (zakres UKF), w której nie słychać żadnej stacji radiowej. Następnie należy
wybrać częstotliwość nadajnika FM.
Nadajnik FM zapamiętuje ostatnio ustawiona częstotliwość, nawet jeśli jest
wyłączony lub jeśli zapłon albo gniazdo zapalniczki zostały wyłączone.
W przypadku używania karty SSD/MMC lub pamięci USB, nadajnik FM posiada następujące funkcje:
• Rozpoczęcie odtwarzania z karty pamięci SD/MMC lub pamięci USB za pomocą przycisku „ / ” (4); naciśnij przycisk „ / ” ponownie, aby włączyć funkcję pauzy.
• Jeśli przycisk „ / ” zostanie dłużej przytrzymany, nadajnik FM przełącza się
między opcjami: powtarzania całego katalogu (symbol „F“ w górnej części wyświetlacza), aktualnego pliku muzycznego (symbol „s“ w górnej części wyświetlacza),
wszystkich plików muzycznych (symbol „A“ w górnej części wyświetlacza) lub losowego odtwarzania (symbol „R“ w górnej części wyświetlacza).
• Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w samochodzie wyposażonego
w gniazdo zapalniczki 12 V. Nie wolno korzystać z urządzenia przy użyciu innego
źródła napięcia.
• Po krótkim naciśnięciu przycisku „
” (2) przechodzi się do poprzedniego pliku
” (5) spowoduje odtwarzanie następnego
muzycznego. Naciśnięcie przycisku „
pliku muzycznego (możliwe jest jego wielokrotne naciśnięcie w razie potrzeby, aż
żądany plik muzyczny zacznie być odtwarzany). Poniżej, na wyświetlaczu, wyświetlana jest nazwa pliku muzycznego.
• W niektórych krajach istnieją ograniczenia dotyczące działania nadajników FM w
pojazdach. Należy przestrzegać lokalnych przepisów.
• Jeśli przycisk „
” (2) lub „
” (5) zostanie wciśnięty przez dłuższą chwilę,
głośność muzyki zostanie zmniejszona lub zwiększona.
• Nie wolno dopuścić do tego, aby opakowanie było łatwo dostępne, może okazać się
ono niebezpieczną zabawką dla dzieci.
Jeśli korzysta się z wejścia liniowego, klawisze 2, 4 i 5 nie posiadają żadnej
funkcji. Sterowanie odbywa się poprzez podłączone urządzenia audio (np.
odtwarzacz MP3).
Konserwacja i czyszczenie
Niniejszy produkt jest bezobsługowy. Nadajnik FM należy dokładnie czyścić np. za
pomocą miękkiej, suchej, czystej szmatki. Nie należy naciskać zbyt mocno na ekran,
może to spowodować zadrapania lub wadliwe działanie ekranu.
Utylizacja
Produkty elektryczne/elektroniczne nie są odpadami domowymi!
Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Porady i wskazówki
• Należy korzystać tylko z jednej opcji połączenia - tzn. karty pamięci SD/MMC lub
portu USB lub wejścia liniowego.
• Istnieje wiele programów, które mogą generować pliki MP3. Z tego powodu producent nie może zagwarantować, że wszystkie te pliki można będzie odtwarzać bez
żadnych problemów.
• Istnieje możliwość, ze niektóre modele kart pamięci SD/MMC lub pamięci USB nie
będą odpowiednio pracować z transmiterem FM. Karta pamięci nie zostanie w takim przypadku wykryta przez odtwarzacz MP3, nie będzie również możliwości kopiowania danych z komputera do odtwarzacza MP3. Należy w takiej sytuacji użyć
testowo innej karty pamięci lub pamięci USB innego producenta.
Ani karta pamięci, ani też pamięć USB nie muszą być sformatowane w systemie
plików NTFS. Należy używać formatu plików „FAT16“ lub „FAT32“ (są to z reguły
ustawienia domyślne dla wszystkich kart SD lub pamięci USB).
• Nie wolno używać dysków zewnętrznych na USB lub pamięci z wbudowanym dyskiem twardym ze względu na wysokie wymagania dotyczące zasilania. Nadajnik FM
zostanie przeciążony i zadziała wewnętrzny bezpiecznik.
• Jeśli zadziała bezpiecznik nadajnika FM, może być on wymieniony. Należy ostrożnie
odkręcić plastikową końcówkę gniazda zapalniczki nadajnika FM i wymienić przepalony bezpiecznik bezpiecznikiem o dokładnie tych samych parametrach (szklany
bezpiecznik 5 x 20 mm, 250 V, 1 A, szybka charakterystyka wyzwalania). Nie wolno
mostkować bezpieczników, istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
• Z powodu transmisji radiowej FM jakość dźwięku jest z natury nieco niższa niż w
przypadku odtwarzania muzyki z CD.
• Jeśli to konieczne, w przypadku wystąpienia zakłóceń, należy sprawdzić również
inne częstotliwości. Do złego odbioru przyczynić się mogą również zbyt daleko oddalone nadajniki radiowe lub nadajniki, które pozostają na krawędzi zasięgu radia
samochodowego.
Deklaracja zgodności (DOC)
Producent deklaruje, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE.
Deklarację zgodności dla tego produktu można znaleźć pod adresem
www.conrad.com.
Niniejsza instrukcja użytkowania została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy
(www.conrad.com).
Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiejkolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów
lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione.
Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku. Wszelkie zmiany w technologii i urządzeniach są zastrzeżone.
© Copyright 2014 by Conrad Electronic SE.
V1_0114_01/xx
Download