APEK 02-804 Warszawa ul. Gżegżółki 7 05

advertisement
APEK
Możliwości pomiarowe modułu AV32MF37
Nr:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Pomiar:
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Droga / Przesunięcie
Droga / Przesunięcie
Siła
Siła
Naprężenia
Przyspieszenia
Drgania
Nachylenia
Kąta
Wilgotność + temperatura
Wilgotność + temperatura
Przepływ powietrza / prędkość strugi
Przepływ powietrza
Przepływ powietrza / turbulencję
Przepływ powietrza
Przepływ powietrza
Przepływ ciecz / wody
Przepływ ciecz / wody
Ciśnienie
Obroty
Napięcie DC
Napięcie AC
Moc DC
Moc jedno/trójfazowa
Prąd DC
Prąd AC
Natężenie promieniowania słonecznego
Natężenie promieniowania słonecznego
Pomiar gęstość strumienia ciepła
Wejścia prądowe
Maksymal
na ilość
kanałów*)
1
4
8
4
4
8
8
4
4
4
4
4
4
8
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4/1
8
8
4
4
4
8
Rodzaj czujnika
PT500 (PT100)
PT500 (PT100)
PT500 (PT100)
Termopara K,J
Termistor NTC
Potencjometryczne
Indukcyjne
Tensometryczne
Półprzewodnikowe
Tensometry
Akcelerometr
Akcelerometr
Inklinometr
Potencjometryczne
Półprzewodnikowy
Higroclip
Rurka Pitota
Termoanemometr
Termoanemometr
Zwężka
MEMS Flow Sensor
Wirnikowy
RotorFlow
Półprzewodnikowe
Optyczny
Pyranometr
Krzemowy
Stos termoparowy
4-20mA / 0-20mA
Wymagany
przetwornik
nie
Opornik
AT52P
nie
Opornik
nie
TAK
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
TAK
nie
TAK
TAK
nie
RF-DUIP
RF-DUIP
nie
RF-DUIP
Dzielnik
Dzielnik
Hala
AV32PWR
Bocznik
Bocznik
nie
nie
nie
Bocznik
Zasilanie:
USB
USB
USB
USB
USB
USB
24V DC
USB(2)/12V
USB
USB(2)/12V
USB
USB
USB
USB
USB
USB
USB
24V/DC AC
12V/DC
USB
USB
12V DC
12V DC
USB
12V DC
USB
USB
USB
230V
USB
USB
nie wymaga
nie wymaga
nie wymaga
USB
Uwagi:
Dwu lub trzy przewodowo
Dwu-przewodowo, wymaga precyzyjnego opornika
Dwu-przewodowo
Możliwość kompensacji zimnego końca czujnikiem PT500
Termistor NTC, wymaga precyzyjnego opornika
Linkowe, Potencjometryczne. Dokładności od 0.01mm.
Z wbudowanym przetwornikiem wyjście 0-5V, duże dokładności 0.0001mm
Do 2, zasilanie z USB powyżej zewnętrzne 12V, dowolne siły.
Małe siły do 15N
Do 2, zasilanie z USB powyżej zewnętrzne 12V.
Wbudowany filtr antyaliazyjny od 1g do 300g.
Wbudowany filtr antyaliazyjny
Zakresy +/-15°, +/-30°
Różne rodzaje, zakres od 80° do 340°
Ekonomiczny
Precyzyjny, odporny na skraplanie wody.
Wymagany czujnik małych ciśnień np. ASDXL05D44D
Zakresy 0-2m/s, 0-5m/s,0-20m/s
Sonda drucikowa, przetwornik
Wymagany czujnik małych ciśniń np. ASDXL05D44D
Małe przepływy,0- 0.1l/min lub 0-1l/min
Zakresy dowolne
Zakres obejmuje od 2l/min do 225l/min
Zakresy, dowolne.
Przykładowy typ
czujnika:
KT41
KT41
KT41
„K”, „J”, itd.
B57861
LS1-0075
Typ 615
FSS1500NSB
MA24
MA24
MA27,MA28
5320-series
FRFHT
AVT
hot - wire
D6F-P
B111-110
155421BSPP
ASDXL05D44D
MA52
Bierna, czynna,cos fi, napięcia prądy. Dodatkowe kanały pomiarowe.
Bocznik lub przekładnik halla.
Bocznik lub przekładnik
CMP 3
SP-LITE -2
FQA018C
Kalibracja programowa dowolnego czujnika.
*) Maksymalna ilość kanałów dotyczy wymienionego pomiary. Wszystkich kanałów zawsze 8. Przy mieszaniu pomiarów obowiązuje zasada: kanałów wzmocnionych do 4, filtrów do 4.
APEK
02-804 Warszawa
ul. Gżegżółki 7
05-2013r.
http://www.apek.pl
tel/fax. +48 22 6447970
e-mail: [email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards