Przykłady zadań na sprawdzian praktyczny z laboratorium „Metrologii”

advertisement
Przykłady zadań
na sprawdzian praktyczny z laboratorium „Metrologii” (EZ1C 300 016)
Zad. 2.1. (4 pkt.)
Zmierz wartość napięcia, ustawionego przez prowadzącego na autotransformatorze, za pomocą
miernika analogowego i cyfrowego. Zapisz wyniki pomiarów wraz z ich błędami granicznymi.
(Uwaga: przed włączeniem zasilania poproś prowadzącego o sprawdzenie układu).
Schemat układu pomiarowego:
(1 pkt.)
Wyniki pomiarów, zakresy pomiarowe:
(1 pkt)
Obliczenia błędów granicznych:
(2 pkt)
Przyrządy (oznaczenie, nazwa, typ):
Zapis wyników wraz z błędami granicznymi:
Zad. 2.2. (4 pkt.)
Zmierz prąd żarówki przy napięciu znamionowym za pomocą miernika analogowego i
cyfrowego. Zapisz wyniki pomiarów wraz z ich błędami granicznymi.
(Uwaga: przed włączeniem zasilania poproś prowadzącego o sprawdzenie układu).
Schemat układu pomiarowego:
(1 pkt.)
Wyniki pomiarów, zakresy pomiarowe:
(1 pkt)
Obliczenia błędów granicznych:
(2 pkt)
Przyrządy (oznaczenie, nazwa, typ):
Zapis wyników wraz z błędami granicznymi:
Zad. 3.1. (5 pkt.)
Wyznacz rezystancję wewnętrzną zasilacza prądu stałego w trybie stabilizacji prądu o wartości
Iogr=700 mA. (Wskazówka: wartość Iogr ustaw przy rezystancji obciążenia Ro=9 Ω).
Schemat układu pomiarowego:
(0,5+0,5pkt.)
Przyrządy (oznaczenie, nazwa, typ):
Wyniki pomiarów bezpośrednich:
(3 pkt.)
Obliczenia rezystancji wewnętrznej:
(1 pkt.)
Zad. 3.2. (6 pkt.)
Wyznacz obciążeniowy współczynnik stabilizacji napięcia zasilacza prądu stałego przy
napięciu 7 V.
Schemat układu pomiarowego:
Przyrządy (oznaczenie, nazwa, typ):
(0,5+0,5pkt.)
Wyniki pomiarów bezpośrednich:
(3 pkt.)
Obliczenia współczynnika stabilizacji:
(2 pkt.)
Zad. 5.1. (5pkt.)
Wyznacz wartość rezystancji danego opornika wykorzystując metodę techniczną.
Wybór układu pomiarowego + schemat:
(0,5+0,5)pkt.
Wybór punktu pomiarowego:
(1 pkt.)
Wyniki pomiarów, zakresy pomiarowe:
(2 pkt.)
Obliczenie wartości rezystancji:
(1pkt.)
Przyrządy (oznaczenie, nazwa, typ):
Rx=
Zad. 10.1. (5pkt.)
Zmierz moc czynną odbiornika znajdującego się na stanowisku laboratoryjnym przy napięciu
znamionowym. Uzasadnij wybór watomierza. Zapisz wynik pomiaru wraz z jego błędem granicznym.
(Uwaga: przed włączeniem zasilania poproś prowadzącego o sprawdzenie układu).
Schemat układu pomiarowego:
Przyrządy (oznaczenie, nazwa, typ):
(0,5+0,5)pkt.
Parametry odbiornika:
(0,5 pkt.)
Wybór watomierza (z uzasadnieniem):
(1,5 pkt.)
Obliczenia błędu granicznego:
(1 pkt.)
Wynik pomiaru wraz z błędem granicznym:
(1pkt.)
Po=
Zad. 10.2. (4 pkt.)
Zmierz prąd oraz moc czynną wskazanego odbiornika przy napięciu znamionowym. Na ich
podstawie oblicz moc pozorną, bierną oraz współczynnik mocy.
(Uwaga: przed włączeniem zasilania poproś prowadzącego o sprawdzenie układu).
Schemat układu pomiarowego:
(0,5+0,5)pkt.
Wyniki pomiarów:
(1,5 pkt.)
Obliczenia:
(1,5 pkt.)
Przyrządy (oznaczenie, nazwa, typ):
Zad. 12.1. (6pkt.)
Wyznacz indukcyjność danej cewki wykorzystując metodę techniczną.
(Uwaga: przed włączeniem zasilania poproś prowadzącego o sprawdzenie układu).
Schemat układu pomiarowego:
Przyrządy (oznaczenie, nazwa, typ):
(1,5pkt.)
Wyniki pomiarów, zakresy pomiarowe:
(1,5 pkt.)
Dane określające błędy pomiarów:
(1 pkt.)
Obliczenia indukcyjności:
(2 pkt.)
Zad. 16.1. (5pkt.)
Przedstaw na ekranie oscyloskopu 1 okres przebiegu sygnału ustawionego przez prowadzącego
na generatorze. Naszkicuj na papierze obserwowany przebieg. Zapisz wartości współczynników
skalowania osi X i Y. Zmierz wartości następujących parametrów tego sygnału: 1) napięcie
międzyszczytowe; 2) amplituda; 3) wartość skuteczna; 4) okres.
Zaznacz je na wykonanym szkicu.
(0,5 pkt.)
( 2 pkt.)
Szkic badanego przebiegu:
(zaznacz parametry sygnału)
Współczynniki skalowania osi :
(0,5 pkt.)
ax=
ay=
Parametry sygnału:
(2 pkt.)
(nazwa, oznaczenie, wartość, jednostka)
Zad. 16.2. (6 pkt.)
Połącz dwójnik szeregowy RC wykorzystując wskazane elementy. Przyłóż do dwójnika napięcie
sinusoidalne o amplitudzie 5 V i częstotliwości ...............kHz . Za pomocą oscyloskopu zmierz kąt
przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem na kondensatorze i napięciem przyłożonym do dwójnika.
Schemat układu pomiarowego:
(1 pkt.)
Szkic badanych przebiegów:
(zaznacz wielkości mierzone bezpośrednio)
(3 pkt.)
(1 pkt.)
Obliczenia przesunięcia fazowego:
(1 pkt.)
Przyrządy (oznaczenie, nazwa, typ):
Wyniki pomiarów bezpośrednich:
Download