Szanowni Państwo, celem programu Koduj z Klasą

advertisement
Szanowni Państwo,
celem programu Koduj z Klasą jest popularyzacja programowania wśród uczniów i nauczycieli szkół
ponadgimnazjalnych. Nauka programowania rozwija nie tylko umiejętność pisania kodu, ale przede
wszystkim uczy rozpoznawania, analizowania i rozwiązywania problemów. Pisanie programów to
również doskonała okazja do ćwiczenia umiejętności współpracy, budowania i stosowania algorytmów
oraz samokształcenia. Dzięki Koduj z Klasą przełamujemy stereotypowe myślenie o programowaniu
jako o działaniu trudnym i wymagającym żmudnej edukacji. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
w nowej edycji naszego programu!
Czwarta edycja Koduj z Klasą trwa od grudnia 2016 do czerwca 2017 roku i jest
współfinansowana ze środków Ministerstwa Cyfryzacji.
Do kogo kierujemy nasze działania?
Do udziału w tegorocznej edycji zapraszamy nauczycieli pracujących z młodzieżą w szkołach
ponadgimnazjalnych (w
szczególności
technicznych
i
zawodowych)
oraz
wszystkich uczniów wspomnianych szkół. W roku szkolnym 2016/2017 chcemy poprowadzić działania
pilotażowe polegające na tworzeniu projektów informatycznych przez grupy uczniowskie wspierane
przez nauczycieli i mentorów programu Koduj z Klasą (doświadczonych nauczycieli i programistów).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych z województwa lubelskiego i podkarpackiego (w
uzasadnionych przypadkach przyjmiemy szkoły z innych regionów - prosimy o kontakt indywidualny).
Czego oczekujemy od uczestników?
Ze względu na charakter prowadzonych zajęć wymagamy podstawowej znajomości języka Python (na
poziomie przekazywanym na wcześniejszych szkoleniach z tego języka w programie Koduj z Klasą).
Jeśli nie mieli Państwo okazji w nich uczestniczyć, to gorąco zachęcamy do samodzielnej nauki przy
użyciu materiałów dostępnych na stronie http://python101.readthedocs.io/.
Każdy zakwalifikowany nauczyciel weźmie udział w dwudniowym szkoleniu z programowania w
Pythonie, podczas którego będzie miał okazję zaznajomić się najważniejszymi koncepcjami pracy w
tym języku. Planujemy dwie tury szkoleń: w grudniu 2016 r. i styczniu 2017 r. Zachęcamy do wzięcia
udziału dwóch nauczycieli z jednej szkoły.
Czym będziemy zajmować się w trakcie programu?
Przeszkoleni nauczyciele spośród zainteresowanych uczniów sformułują grupy projektowe (na
zasadzie jedna szkoła – jeden projekt). Ich zadaniem będzie stworzenie przy pomocy języka Python
prostego narzędzia informatycznego, które będzie odpowiadało na potrzeby szkoły i pomagało w
rozwiązaniu niektórych jej problemów. Każda z grup będzie pod stałą opieką mentorską dwóch
Ambasadorów programu Koduj z Klasą (doświadczonych programistów i nauczycieli).
Grupy projektowe (uczniowie we współpracy z nauczycielami) w porozumieniu z
Ambasadorami wybiorą tematy projektów, którymi będą chcieli się zajmować. Zakładamy
różnorodną tematykę projektów. Będziemy zachęcali uczestników, by znalazły się wśród nich gry
edukacyjne (stworzone np. przy pomocy biblioteki pygame), quizy i ankiety, czy szkolne chaty
(zaprojektowane przy pomocy frameworku Django oraz interpretera bazy SQLite3).
Prawidłowe wykonanie projektów będzie wymagało nie tylko umiejętności programistycznych, lecz
również odpowiedniej diagnozy potrzeb przyszłych użytkowników, jak i dobrego zarządzania pracą w
grupie oraz zebrania i usystematyzowania wiadomości dotyczących realizowanego zadania. Bieżące
wsparcie merytoryczne zostanie zapewnione przez Ambasadorów programu, którzy będą w
stałym kontakcie (przez e-mail i forum programu) ze swymi podopiecznymi oraz będą odpowiadali na
pytania zadawane na forum programu przez innych uczestników.
Na przygotowanie projektów uczestnicy będą mieli czas do końca roku szkolnego. Każda z grup weźmie
również udział w czterogodzinnych warsztatach przeprowadzonych przez Ambasadora opiekującego
się danym projektem. Poświęcimy je rozwiązaniu napotykanych problemów informatycznych,
polepszeniu systemu pracy zespołowej oraz ewentualnej modyfikacji założeń projektu.
Co oferujemy uczestnikom programu?
Wszystkim zakwalifikowanym do programu nauczycielom zapewniamy kompleksowe wsparcie, które
obejmuje:




udział w dwudniowym szkoleniu z programowania w języku Python
czterogodzinne warsztaty przeprowadzone dla grupy projektowej
nagroda dla szkoły w postaci programowalnego w Pythonie robota Edison oraz edukacyjnego
zestawu AbiDuino (opartego na Arduino mikrokontrolerze, który ułatwi wprowadzenie uczniów
w zagadnienia robotyki)
wsparcie metodyczne i merytoryczne przez cały czas trwania programu. Zapewniamy
możliwość kontaktu telefonicznego oraz mailowego z Zespołem oraz ekspertami, którzy będą
również czuwali nad forum programu (discourse.kodujzklasa.pl), gdzie uzyskają Państwo
odpowiedzi na nurtujące pytania.
Jak się zarejestrować?
Prosimy o wypełnienie formularza internetowego dostępnego na stronie:
http://kodujzklasa.ceo.org.pl/rekrutacja-do-programu-koduj-z-klasa-2016
Dlaczego warto się zaangażować?
Uczenie programowania wpisuje się w strategiczne cele związane z rozwojem kapitału ludzkiego i
społecznego Polski, z drugiej strony badania PISA 2012 wskazują, że polscy uczniowie słabo wypadają
w rozwiązywaniu problemów z wykorzystaniem komputerów (przeciętny uczeń zdobył 481 pkt wobec
500 pkt. średnio w OECD). Polska młodzież gorzej od nastolatków z innych krajów radzi sobie z
rozwiązywaniem zadań matematycznych wykorzystujących TIK oraz z czytaniem tekstów i
wyszukiwaniem informacji w sieci. Jednocześnie z roku na rok badania rynku pracy wskazują, że
pracownicy branży IT są w czołówce najbardziej poszukiwanych profesji. Jak zmienić ten trend? Co
zrobić, żeby młodzi ludzie przekonali się do programowania?
Należy działać komplementarnie. Co to znaczy? Coraz więcej szkół inwestuje w nowoczesny sprzęt IT,
jednak to nie wystarczy. Ważne są umiejętności i przekonanie młodzieży i dzieci, a także, czuwających
nad ich edukacją, dorosłych że równie istotne jest uczenie obsługi nowoczesnego sprzętu. Kształcenie
w zakresie programowania i możliwości technologiczne szkół powinny iść w parze. Dzięki temu młodzi
ludzie nauczą się wykorzystywać nowoczesne technologie w sposób optymalny - przydatny nie tylko w
życiu prywatnym, ale przede wszystkim w przyszłej działalności zawodowej. Stworzenie takich
możliwości stawia sobie za cel Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Dlaczego programowanie?
W CEO wierzymy, że programowanie nie tylko daje większe możliwości rozwoju intelektualnego i
zawodowego, ale przede wszystkim ma znaczenie dla rozwoju społecznego. Nowe technologie
zagościły już na dobre w wielu inicjatywach zmierzających do rozwoju nowoczesnego społeczeństwa
obywatelskiego i (mądrze wykorzystywane) będą budowały jego potencjał. Warto zatem uczyć czegoś,
co dostarcza nowych bodźców i umiejętności, a jednocześnie rozwija młodych ludzi dając im narzędzie
wpływu na otaczający ich świat.
Dlaczego język Python?
Twórcy zaprojektowali go tak, aby był zrozumiały dla początkujących programistów, a z drugiej strony
stanowił pełnowartościowy język programowania pozwalający na tworzenie aplikacji na systemy
operacyjne Windows czy Linux. Przystępność Pythona polega na rezygnacji z nadmiarowych znaków
w kodzie (np. kończących linię kodu), braku konieczności deklarowania zmiennych czy wymuszonej na
użytkowniku konieczności odpowiedniego formatowania kodu tak, aby był dla innych czytelniejszy.
Python jest również językiem posiadającym olbrzymie wsparcie edukacyjne - w internecie znaleźć
można wiele ciekawych projektów opartych o ten język.
W razie pytań lub wątpliwości jesteśmy do dyspozycji:
Grzegorz Lipski
koordynator programu Koduj z Klasą
[email protected]
[email protected]
+48 22 825 01 81 wew. 110
Serdecznie zapraszamy!
Download