Compensa Zdrowie porówn- 08-2

advertisement
Compensa Zdrowie Brązowy
Medycyna pracy
Konsultacje lekarskie
– bez skierowania, niezależnie od stopnia
naukowego
Compensa Zdrowie Srebrny
Compensa Zdrowie Złoty
• badania wstępne, kontrolne i okresowe
• wizytacja stanowisk pracy
• poradnictwo w stosunku do osób
cierpiących na choroby zawodowe lub inne
choroby związane z wykonywaną pracą
• analizy stanu zdrowia pracowników
• wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia
lub niezdolności do pracy
• badania wstępne, kontrolne i okresowe
• wizytacja stanowisk pracy
• poradnictwo w stosunku do osób
cierpiących na choroby zawodowe lub inne
choroby związane z wykonywaną pracą
• analizy stanu zdrowia pracowników
• wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia
lub niezdolności do pracy
• badania wstępne, kontrolne i okresowe
• wizytacja stanowisk pracy
• poradnictwo w stosunku do osób
cierpiących na choroby zawodowe lub inne
choroby związane z wykonywaną pracą
• analizy stanu zdrowia pracowników
• wystawianie zaświadczeń o stanie zdrowia
lub niezdolności do pracy
oraz pozostałe świadczenia wynikające
z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
oraz pozostałe świadczenia wynikające
z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
oraz pozostałe świadczenia wynikające
z Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej w sprawie przeprowadzania badań
lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami
oraz orzeczeń lekarskich wydawanych
do celów przewidzianych w Kodeksie pracy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
internista
pediatra
lekarz rodzinny
chirurg
okulista
dermatolog
laryngolog
ginekolog
kardiolog
urolog
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
internista
pediatra
lekarz rodzinny
chirurg
ortopeda
okulista
dermatolog
laryngolog
pulmunolog
alergolog
kardiolog
ginekolog
endokrynolog
reumatolog
neurolog
urolog
nefrolog
gastrolog
diabetolog
hematolog
onkolog
(wszystkie specjalizacje dostępne w pakiecie
dotyczą również specjalizacji dziecięcych).
• wszyscy lekarze specjaliści
zgodnie z wykazem specjalności lekarskich
Ministerstwa Zdrowia (z wyłączeniem
stomatologii, psychiatrii, chirurgii szczękowej)
Compensa Zdrowie Brązowy
Compensa Zdrowie Srebrny
• Zabiegi ortopedyczne
(np.: opatrzenia drobnych ran, oparzeń,
skręceń, zwichnięć, nieskomplikowanych
złamań)
• Zabiegi chirurgiczne
(np.: opatrzenia oparzeń i odmrożeń z ich
ewentualnym dalszym leczeniem, nacięcia
ropnia, punkcji stawu lub krwiaka, usunięcie
kleszcza, ciała obcego)
• Zabiegi okulistyczne
(np.: wyjęcie ciała obcego, badanie dna oka,
badanie ostrości widzenia, płukanie dróg
łzowych, badanie pola widzenia,
mierzenie ciśnienia gałkowego,
gonioskopia wstrzyknięcie
podspojówkowe)
• Zabiegi otolaryngologiczne
(np.: płukanie uszu, przedmuchiwanie
trąbki słuchowej, usunięcie ciała obcego
z ucha, usunięcie ciała obcego z nosa
lub gardła, postępowanie zachowawcze
w krwawieniu z nosa,
opatrunek uszny z lekiem)
• Zabiegi urologiczne
(np. zakładanie cewników)
• Zabiegi ortopedyczne
(np.: opatrzenia drobnych ran, oparzeń,
skręceń, zwichnięć, nieskomplikowanych
złamań)
• Zabiegi chirurgiczne
(np.: opatrzenia oparzeń i odmrożeń z ich
ewentualnym dalszym leczeniem, nacięcia
ropnia, punkcji stawu lub krwiaka, usunięcie
kleszcza, ciała obcego)
• Zabiegi okulistyczne
(np.: wyjęcie ciała obcego, badanie dna oka,
badanie ostrości widzenia, płukanie dróg
łzowych, badanie pola widzenia,
mierzenie ciśnienia gałkowego,
gonioskopia wstrzyknięcie
podspojówkowe)
• Zabiegi otolaryngologiczne
(np.: płukanie uszu, przedmuchiwanie
trąbki słuchowej, usunięcie ciała obcego
z ucha, usunięcie ciała obcego z nosa
lub gardła, postępowanie zachowawcze
w krwawieniu z nosa,
opatrunek uszny z lekiem)
• Zabiegi urologiczne
(np. zakładanie cewników)
• Zabiegi alergologiczne
(np. wykonywanie testów alergicznych
metodą nakłuć, odczulanie bez kosztów leku)
• Zabiegi ortopedyczne
(np.: opatrzenia drobnych ran, oparzeń,
skręceń, zwichnięć, nieskomplikowanych
złamań)
• Zabiegi chirurgiczne
(np.: opatrzenia oparzeń i odmrożeń z ich
ewentualnym dalszym leczeniem, nacięcia
ropnia, punkcji stawu lub krwiaka, usunięcie
kleszcza, ciała obcego)
• Zabiegi okulistyczne
(np.: wyjęcie ciała obcego, badanie dna oka,
badanie ostrości widzenia, płukanie dróg
łzowych, badanie pola widzenia,
mierzenie ciśnienia gałkowego,
gonioskopia wstrzyknięcie
podspojówkowe)
• Zabiegi otolaryngologiczne
(np.: płukanie uszu, przedmuchiwanie
trąbki słuchowej, usunięcie ciała obcego
z ucha, usunięcie ciała obcego z nosa
lub gardła, postępowanie zachowawcze
w krwawieniu z nosa,
opatrunek uszny z lekiem)
• Zabiegi urologiczne
(np. zakładanie cewników)
• Zabiegi alergologiczne
(np. wykonywanie testów alergicznych
metodą nakłuć, odczulanie bez kosztów leku)
Zabiegi pielęgniarskie wykonywane
w placówce medycznej
Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie
wykonywane w placówce medycznej przez
personel pielęgniarski na podstawie
skierowania lekarza
Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie
wykonywane w placówce medycznej przez
personel pielęgniarski na podstawie
skierowania lekarza
Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie
wykonywane w placówce medycznej przez
personel pielęgniarski na podstawie
skierowania lekarza
Szczepienia
• szczepienie przeciw grypie raz w roku
ubezpieczeniowym
• podanie antytoksyny przeciwtężcowej
• szczepienie przeciw grypie raz w roku
ubezpieczeniowym
• podanie antytoksyny przeciwtężcowej
• szczepienie przeciw grypie raz w roku
ubezpieczeniowym
• podanie antytoksyny przeciwtężcowej
• szczepienie przeciw WZW A i B
Zabiegi ambulatoryjne
– pod warunkiem, że istnieje możliwość
ich wykonania w warunkach ambulatoryjnych
bez szkody dla Ubezpieczonego
(łącznie z kosztami zużytych materiałów)
Compensa Zdrowie Złoty
Badania diagnostyczne
– nielimitowane, na podstawie skierowania
od lekarza
(łącznie z kosztami zużytych materiałów
np. kontrastu przy tomografii komputerowej
lub rezonansie magnetycznym)
Compensa Zdrowie Brązowy
Compensa Zdrowie Srebrny
Compensa Zdrowie Złoty
• morfologia krwi z rozmazem
• czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
• kreatynina, OB
• białko całkowite
• aminotransfaraza alaninowa (ALAT/ALT/GPT)
• Aminotransfaraza asparginianowa
(AspAT/AST/GOT)
• badanie moczu – badanie ogólne,
amylaza/diastaza
• badanie kału na krew utajoną
• posiew w kierunku bakterii tlenowych
+ antybiogram
• pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego
• EKG spoczynkowe
• RTG – klatki piersiowej, czaszki, kręgosłupa,
miednicy, kości kończyn
• USG – jama brzuszna, tarczyca,
ginekologiczne przez powłoki brzuszne
• audiometria
• spirometria
• assistance medyczne
• morfologia krwi z rozmazem
• czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
• kreatynina, OB
• białko całkowite
• aminotransfaraza alaninowa (ALAT/ALT/GPT)
• Aminotransfaraza asparginianowa
(AspAT/AST/GOT)
• badanie moczu – badanie ogólne,
amylaza/diastaza
• badanie kału na krew utajoną
• posiew w kierunku bakterii tlenowych
+ antybiogram
• pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego
• badania hematologiczne
• badania biochemiczne
• badania hormonalne
• markery nowotworowe
• badania immunologiczne
• badania serologiczne
• badania moczu
• badania kału
• bakteriologia
• badania mykologiczne
• badania diagnostyczne
• EKG spoczynkowe, 24-godzinne badanie
EKG i ciśnienia tętniczego krwi
• RTG – pełen zakres
• USG – pełny zakres z wyłączeniem badań
wykonywanych w technologii 3 4D,
• audiometria
• spirometria
• urografia, mammografia
• tomografia komputerowa
• rezonans magnetyczny
• badania histopatologiczne
(pobranie i wykonanie badania)
• biopsja cienkoigłowa
• EEG, EMG
• badania endoskopowe (gastroskopia,
kolonoskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia)
• assistance medyczne
• morfologia krwi z rozmazem
• czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
• kreatynina, OB
• białko całkowite
• aminotransfaraza alaninowa (ALAT/ALT/GPT)
• Aminotransfaraza asparginianowa
(AspAT/AST/GOT)
• badanie moczu – badanie ogólne,
amylaza/diastaza
• badanie kału na krew utajoną
• posiew w kierunku bakterii tlenowych
+ antybiogram
• pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego
• badania hematologiczne
• badania biochemiczne
• badania hormonalne
• markery nowotworowe
• badania immunologiczne
• badania serologiczne
• badania moczu
• badania kału
• bakteriologia
• badania mykologiczne
• badania diagnostyczne
• EKG spoczynkowe, 24-godzinne badanie
EKG i ciśnienia tętniczego krwi
• RTG – pełen zakres
• USG – pełny zakres z wyłączeniem badań
wykonywanych w technologii 3 4D,
• audiometria
• spirometria
• urografia, mammografia
• tomografia komputerowa
• rezonans magnetyczny
• badania histopatologiczne
(pobranie i wykonanie badania)
• biopsja cienkoigłowa
• EEG, EMG
• badania endoskopowe (gastroskopia,
kolonoskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia)
• assistance medyczne
Compensa Zdrowie Brązowy
Compensa Zdrowie Srebrny
Compensa Zdrowie Złoty
Nielimitowane wizyty domowe
Brak
Rehabilitacja
– opcja dodatkowa (możliwość zakupu
przy wyborze wariantu ZŁOTEGO)
Na daną jednostkę chorobową lub okolicę ciała przysługuje prawo do 20 zabiegów w roku ubezpieczeniowym. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane
są na zlecenie lekarza
Infolinia całodobowa
+ 48 22 458 46 89
Do dyspozycji Ubezpieczonych oddana jest
specjalna Infolinia, dzięki której Ubezpieczony
ma możliwość przez całą dobę uzyskać informację:
Do dyspozycji Ubezpieczonych oddana jest
Do dyspozycji Ubezpieczonych oddana jest
specjalna Infolinia, dzięki której Ubezpieczony
specjalna Infolinia, dzięki której Ubezpieczony
ma możliwość przez całą dobę uzyskać informację: ma możliwość przez całą dobę uzyskać informację:
• umawianie terminów konsultacji oraz badań
• pomoc w organizacji procesu leczenia
• informacja o zakresie ubezpieczenia
• informacja o Rekomendowanych Placówkach
Medycznych
• informacje medyczne
• zgłaszanie refundacji
• umawianie terminów konsultacji oraz badań
• pomoc w organizacji procesu leczenia
• informacja o zakresie ubezpieczenia
• informacja o Rekomendowanych Placówkach
Medycznych
• informacje medyczne
• zgłaszanie refundacji
Brak
• internista
• pediatra
• lekarz rodzinny
• ćwiczenia instruktażowe (indywidualne)
• ćwiczenia ogólnousprawniające (grupowe)
• wyciąg trakcyjny
• galwanizacja
• jonoforeza
• fonoforeza
• elektrostymulacja
• prądy diadynamiczne
• prądy wielkiej częstotliwości (CURAPULS)
• prądy TENSA
• prądy Traebeta
• impulsowe pole magnetyczne
• terapia ultradźwiękowa (ultraterapia miejscowa
i JONOFOREZA)
• krioterapia miejscowa
• laseroterapia
• prądy interferencyjne
• prądy Kotza
• umawianie terminów konsultacji oraz badań
• pomoc w organizacji procesu leczenia
• informacja o zakresie ubezpieczenia
• informacja o Rekomendowanych Placówkach
Medycznych
• informacje medyczne
• zgłaszanie refundacji
Download