Cały świat jest miejscem zdobywania wiedzy. Lekcja o ewolucji

advertisement
10 listopada 2015 r.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Park Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie
organizuje
spotkanie konferencyjne pt.
Cały świat jest miejscem zdobywania wiedzy.
Lekcja o ewolucji człowieka – z e-podręcznikiem
w Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie
w ramach projektu pt. E-podręczniki do kształcenia ogólnego
Sesja konferencyjna:
Godz. 9.30 – 10.00
Godz. 10.00 – 10.10
Godz. 10.10 – 10.20
Godz. 10.20 – 10.40
Godz. 10.40 – 11.20
Godz. 11.20 – 11.35
Godz. 11.35 – 11.45
Godz. 11.45 – 12.00
Godz. 12.00 – 12.30
Godz. 12.30 – 14.00
Godz. 14.00 – 14.45
Godz. 14.50 – 16.30
Sala kinowa PNiEC
Rejestracja uczestników w hallu Parku Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie,
ul. 1 Maja 10 (Gmina Ozimek, niedaleko Strzelec Opolskich)
Prezentacja
idei
spotkania,
Urszula
Siembieda,
kierownik
projektu
pt.
„E-podręczniki do kształcenia ogólnego” ze strony Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu, dr Andrzej Boczarowski, twórca Parku Nauki i Ewolucji Człowieka
w Krasiejowie oraz autor treści kilku e-podręczników
E-podręczniki do przedmiotów przyrodniczych w skrócie (liczby, struktura, użytkowanie),
Marcin Pawlak, menadżer ds. merytorycznych projektu, CKU UPWr
Z e-podręcznikiem uczę (się) doświadczając (1), konstruując wiedzę (2), wszędzie (3).
Koncepcja dydaktyczna e-podręcznika do biologii na przykładzie lekcji o ewolucji człowieka,
Elżbieta Szedzianis, redaktor prowadząca e-podręcznik do biologii, CKU UPWr
Doświadczenia z e-podręcznikiem w szkołach – nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
opowiadają
o
lekcjach
przeprowadzonych
z
zastosowaniem
e-podręcznika
Uczniowie i nauczyciel biorący udział w lekcji nt. ewolucji człowieka – efekty pracy,
wrażenia, spostrzeżenia, uwagi
Zakończenie prezentacji e-podręczników, Urszula Siembieda, CKU UPWr, dr Andrzej
Boczarowski
Przerwa kawowa
Demonstracja cyfrowa obiektu – pokaz 3D – Rekonstrukcje przeszłości metodami
naukowymi – prowadzi autor obiektu dr Andrzej Boczarowski
Zwiedzanie Parku Nauki i Ewolucji Człowieka, oprowadza autor – dr Andrzej Boczarowski
Obiad
Zwiedzanie JuraParku (dla chętnych), oprowadza współautor – dr Andrzej Boczarowski
Sesja równoległa (zamknięta):
Godz. 10.30 – 11.15
Lekcja z biologii pt. Pochodzenie i ewolucja człowieka
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download