Jan Paweł II Karol Wojtyła był obrońcą godności człowieka. Uważał

advertisement
Papież Jan Paweł II, nasz kochany
Ojciec Święty, Papież Polak, dzisiaj
Sługa Boży, który jak wierzymy,
należy już do grona Świętych w
niebie. Był niezwykłym Człowiekiem
w dziejach Polski i świata. Jego
życie, pontyfikat zmieniły losy wielu
ludzi, a nawet narodów. Chcemy
przypomnieć postać Papieża Jana
Pawła II, Jego życie, służbę Bogu i
ludziom, aby zawsze pozostał w
naszych myślach i sercach.
"Tylko Chrystus może
uciszyć lęk człowieka.
patrzcie na Jezusa
głębią waszych serc i
umysłów! On jest
waszym nieodłącznym
przyjacielem."
‘’Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest
Miłością’’. - Jan Paweł II
Papież w poruszający sposób pisał o pragnieniu
Boga wpisanym w serce człowieka. Z
zaangażowaniem opisywał osobistą relację
między indywidualnym wiernym a Jezusem
Chrystusem, zapośredniczoną przez Pismo
Święte, sakramenty i Kościół. Jego nauczanie,
skoncentrowane na niezwykłej miłości Boga i na
miłosierdziu, było radośnie przyjmowanym
antidotum na nauki pesymistycznych
kaznodziejów, którzy przedstawiają Boga jako
wymagającego pana i surowego sędziego. Jak
jednak miał zauważyć Jan Paweł II, nie można
stawiać miłości Bożej przeciwko Bożej
sprawiedliwości. Papież był przekonany, że miłość
Boża nie przekreśla konieczności posłuszeństwa
Bożym przykazaniom, a osoby, które odrzucają
Bożą miłość, muszą się liczyć z Bożą
sprawiedliwością.
‘’Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka’’. – Jan Paweł II
Ojciec Święty wielokrotnie powtarzał, że „człowiek nie
może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa".
‘’Człowiek jest
wielki nie przez
to, co posiada,
lecz przez to,
kim jest; nie
przez to, co ma,
lecz przez to,
czym dzieli się z
innymi’’. - Jan
Paweł II
Karol Wojtyła był obrońcą godności człowieka. Uważał,
że każdy ma prawo do korzystania z życia. Kochał
ludzi i obdarzał ich wielkim szacunkiem. Nie gardził
człowiekiem. Ksiądz Karol Wojtyła był bardzo
skromnym, pracowitym i radosnym kapłanem.
W swojej pracy duszpasterskiej zaprzyjaźnił się z
grupą młodzieży, która nazywała go „Wujkiem”.
Rozumiał ich problemy, potrafił dobrze poradzić,
przyciągał do siebie swoją niezwykłą osobowością.
Jan Paweł II to Papież pokoju, wielki pielgrzym, teolog,
przyjaciel dzieci i każdego człowieka, a także
uosobienie skromności
i pokory. Jednocześnie umiał przebaczać i prosić o
wybaczenie, radował się
i pokornie znosił cierpienie, modlił się i uczył
rozmodlenia, śpiewał i pochylał się nad chorymi,
podróżował i pisał książki. Jego modlitwa, myśli i
miłość ogarniała jednocześnie cały świat, dlatego
zmieniał oblicze tego świata. Jan Paweł II podczas
swojego pontyfikatu dokonał wielu przemian w
sercach i społecznościach ludzi.
‘’Wy jesteście przyszłością świata!
Wy jesteście nadzieją Kościoła!
Wy jesteście moją nadzieją’’! – Jan Paweł II
Niepowtarzalne miejsce w sercu Papieża Jana Pawła II zajmowały dzieci.
Często brał je na ręce, przytulał, na czole kreślił krzyż lub całował z
największą miłością. Napisał też do dzieci list, w którym prosi o modlitwę,
dobre życie i słuchanie słów Pana Jezusa. Często powtarzał, że to dzieci
są najbliżej Boga. Papież kochał dzieci i one go bardzo kochały. Pokładał
w nich nadzieję, ufał, że to dzieciom w przyszłości uda się zmienić
oblicze tego świata.W naszych sercach także powinno być miejsce dla
kochanego Ojca Świętego.
‘’Nie lękajcie się, Ja jestem z
wami.
Nie lękajcie się, Ja jestem z
wami.
Nie lękajcie się, Bóg jest miłością
Nie lękajcie się, trwajcie mocni w
wierze’’.
2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21. 37 odszedł
do Domu Ojca - Wielki człowiek, który kształtował
nasze charaktery, wpływał na losy świata, a
jednocześnie wydawał się taki bliski,
przyjacielski. Żartował i płakał, modlił się i
uśmiechał.
Download