Przykładowa kartkówka nr 2 Statystyka IPSiR Zadanie 1. Tabela

advertisement
Przykładowa kartkówka nr 2
Statystyka IPSiR
Zadanie 1.
Tabela przedstawia liczbę lokatorów w mieszkaniach bloku na ulicy Liliowej.
Liczba lokatorów
1
2
3
4
a)
b)
c)
d)
Liczba mieszkań
10
30
40
20
Średnia liczba lokatorów w mieszkaniu wynosi ………………………….
Mediana dla liczby lokatorów wynosi …………………………
Dominanta dla liczby lokatorów wynosi ……………………………….
Wariancja liczby lokatorów wynosi ……………
Zadanie 2.
Wynagrodzenie brutto pracowników edukacji w październiku 2009 roku kształtowało się
następująco:
Wynagrodzenie w zł
(1000-3000]
(3000-5000]
(5000-7000]
a) Wyznaczyć i narysować dystrybuantę.
b) Obliczyć średnie wynagrodzenie.
Odsetek pracowników
50%
30%
20%
Download