Ja i samoocena

advertisement
Ja i samoocena
Adriana Schwtz
IF US
Ja - definicja
• Strelau, Doliński (red.): „Ja (self) jest luźną
strukturą różnych ról i tożsamości społecznych,
przekonań na własny temat i samoocen oraz
wartości i celów uznawanych za własne”.
• Ja realne
• Ja idealne
• Ja powinnościowe
Funkcje Ja
•
•
•
•
Tożsamość (negocjowana)
Regulacja zachowań celowych
Symulacja cudzych stanów mentalnych
Samokontrola
Samoocena - definicja
• „afektywna reakcja człowieka na samego
siebie” (Strelau, Doliński (red.)
• Samoocena może być analizowana jako cecha
lub jako „motyw”: motyw egotystyczny, czyli
„motyw do obrony, utrzymania i podwyższenia
dobrego mniemania o sobie”.
Samoocena jako motyw
• Sposoby podtrzymywania dobrego mniemania
o sobie:
• 1. Pochlebstwa na swój temat
• 2. Autoafirmacja
• 3. Autoprezentacja
• 4. Porównania z innymi
• 5. Relacje społeczne
Autoweryfikacja – badania Wiliama
Swanna
• U osób z wysoką samooceną motyw egotystyczny
i autoweryfikacyjny mają ten sam wektor w
wypadku pochlebnej opinii na swój temat
• U osób z niską samooceną są to motywy
sprzeczne, gdyż pozytywna ocena jest zgodna z
motywem samooceny (jest w interesie Ja), ale
jest niezgodna z interesem motywu
autoweryfikacji (nie dostarcza racji do niskiej
samooceny)
Analiza przypadku
• J.M. jest osobą, która zapamiętuje negatywne
opinie na swój temat uważając, że trafnie ją
opisują. Jednocześnie sprawia jej dużą trudność
próba zaakceptowania tych opinii w wymiarze
emocjonalnym; krótko mówiąc, choć się z nimi
zgadza, odczuwa z ich powodu złość.
• Jak to możliwe w świetle koncepcji samooceny
jako motywu egotystycznego?
Analiza przypadku
• Skłonność do akceptacji pochlebnych sądów o sobie
jako tego, co składa się na strukturę Ja cechują dwie
rzeczy:
1. Nierealistyczne przecenianie siebie
2. Autoweryfikacja (mechanizm oceny spójności sądów
o sobie).
W wypadku J.M. doszło do poznawczej akceptacji
niepochlebnych sądów na swój temat, ale
jednocześnie pragnienie usłyszenia czegoś
pozytywnego na swój temat wywołało u J.M.
negatywną reakcję emocjonalną.
Wyjaśnienie
• Wiliam Swann konkludował, że osoby z niską
samooceną preferują wyraźnie negatywne opinie na
swój temat.
• Np. osoba, która uważa, że źle radzi sobie z pływaniem,
będzie gwałtownie zaprzeczać w obliczu stwierdzenia,
że pływa równie dobrze, co większość przeciętnych
ludzi
• Np. ktoś, kto uważa się za nieudacznika
komputerowego będzie nawet sam (sic!) podkreślał jak
to nieudolnie obchodzi się z urządzeniami tego typu
(„Komputery mnie nie lubią”).
Wyjaśnienie
• Ma to swoje ograniczenia:
1. Akceptacja opinii pozytywnej odbywa się automatycznie
2. Akceptacja opinii negatywnej wymaga oceny zgodności z
wizją własnego Ja; to z kolei wiąże się z zaangażowaniem
zasobów poznawczych
3. Akceptacja opinii na swój temat przebiega w dwóch
wymiarach:
a. wierzę-nie wierzę
b. Cieszy mnie to-nienawidzę tego
Tu: można wierzyć w opinię na swój temat i jednocześnie czuć
z jej powodu nienawiść.
Model utrzymania samooceny
Czyli „pławię się w twoim sukcesie”!
Badania Roberta Cialdini 1676: ilu studentów
ubrało się w koszulki zwycięskiej drużyny
futbolowej następnego dnia po jej wygranej?
Więcej, niż po przegranej. Odnotowano
wypowiedzi w rodzaju: „Wygraliśmy”,
zaś po przegranej
„Przegrali”.
Model utrzymania samooceny
• Z drugiej strony Abraham Tesser 1988,
sformułował zasadę znaną jako model utrzymania
samooceny: spadek samooceny w wyniku
porównywania się z kimś lepszym jest tym
większy, im lepsza jest to jednostka w danej
dziedzinie i na odwrót.
• Jak to możliwe?
• Ważna jest osobista istotność dziedziny, w której
dokonywane jest porównanie (czy jest to
dziedzina istotna dla struktury Ja)
Model utrzymania samooceny
• Mechanizmy umożliwiające utrzymanie samooceny:
1. Zwiększanie lub zmniejszanie dystansu między oceną
siebie a oceną konkurencyjnej osoby (pomagamy
przyjaciołom, jeśli ich sukces nie zagraża naszej
samoocenie; chętniej pomagamy obcemu, gdy sukces
przyjaciela zagraża naszej samoocenie)
2. Nasilenie lub osłabienie relacji bliskości z jednostką
konkurencyjną (np. rodzeństwo jest sobie bliższe, gdy
odnosi sukcesy w różnych dziedzinach)
3. Zmiana postrzegania dziedziny, której dotyczy
porównywanie wyników, jako istotnej dla
charakterystyki Ja.
Autoprezentacja
•
1.
2.
3.
4.
5.
Techniki obronne sposobu, w jaki postrzegają nas inni, czyli sposoby obrony naszego Ja gdy jest
atakowane, a my czujemy się zagrożeni tym atakiem:
Samoutrudnianie
Wymówki
Suplikacja (prosząca postawa)
Usprawiedliwienia
Przeprosiny
(charakteryzują osoby o niskiej samoocenie… lub manipulatorów?)
Można też stosować asertywno-zdobywcze taktyki autoprezentacji (pozyskanie i utrwalenie nowej
tożsamości) –charakteryzują osoby o wysokiej samoocenie:
1.
Ingracjacja (zdobywanie sympatii)
2.
Autopromocja
3.
Zastraszanie
4.
Świecenie przykładem
5.
Autopromocja przez skojarzenie
Download