struktury-organizacyjne-omowienie

advertisement
Struktury organizacyjne: 1. Wysmukłe - charakteryzują się tym, że: jest duża ilość szczebli
organizacyjnych, jest mała liczba komórek podległych poszczególnym szczeblom; 2. Płaskie charakteryzują się tym, że: jest mała ilość szczebli organizacyjnych, jest duża liczba komórek
podporządkowanych poszczególnym szczeblom.
Wymiary struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa określa się przy pomocy: liczba pozycji w
liniowym łańcuchu zwierzchności i podporządkowania; liczba podwładnych podporządkowanych
bezpośrednio najwyższemu kierownikowi w hierarchii organizacji; liczba podwładnych
podporządkowanych bezpośrednio najniższemu szczeblowi kierowniczemu; proporcji komórek
zaangażowanych bezpośrednio w działalności podstawowej przedsiębiorstwa do ogółu komórek
liniowych; proporcji komórek sztabowych do ogólnej liczby komórek; proporcji pracowników
kierowniczych do ogólnej liczby pracowników; przeciętnej liczby komórek przypadających na jeden
poziom hierarchii struktury organizacyjnej.
Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa obejmuje: elementy twarde (ogniwa i komórki
przedsiębiorstwa); elementy miękkie (przepływy rzeczowe i informacyjne w przedsiębiorstwie).
Konkluzja jest taka, że struktura organizacyjna przedsiębiorstwa ma wpływ na wielkość i strukturę
kadr kierowniczych i wykonawczych.
Elementy struktury organizacyjnej
Struktura organizacyjna firmy - omówienie
Struktura organizacyjna firmy - omówienie
STUKTURA ORGANIZACJI JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA
Struktura organizacyjna w zarządzaniu
Struktura organizacyjna przedsiębiorstw
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download