tabela zaszeregowania stanowisk pracy miejskiego ośrodka

advertisement
Załącznik nr 1
Do Regulaminu Wynagradzania
Pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubaniu
TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU
Stanowisko
Kategoria
zaszeregowań
Stawka
dodatku
funkcyjnego
Dyrektor jednostki
brak
do 2.000
2.
Zastępca
dyrektora
brak
do 1.700
3.
Główny
księgowy
XVI-XX
4.
Kierownik działu
5.
Radca prawny
6.
Starszy Inspektor
7.
Inspektor
Lp.
1.
8.
9.
Samodzielny
referent,
Starszy księgowy
Starszy referent
Podinspektor
Księgowy
Kasjer
10. Referent
11.
Starszy
administrator
12.
Starszy specjalista
pracy socjalnej
XII – XVII
XII – XVII
IX - XIV
IX-XIII
Wymagania kwalifikacyjne
Liczba
lat
Wykształcenie
pracy
Według odrębnych przepisów
Wyższe
do 175%
Według odrębnych przepisów
najniższego
wynagrodzenia
do 110 %
5
wyższe
najniższego
wynagrodzenia
do 110 %
wg odrębnych przepisów
najniższego
wynagrodzenia
Wyższe
4
średnie
5
Wyższe
2
średnie
4
VII-XIII
-
Wyższe
średnie
2
4
VI– XII
-
Wyższe
średnie
2
-
Średnie
-
XIII-XV
do 80%
najniższego
wynagrodzenia
Wyższe
średnnie
4
XIV – XVII
do 50 %
najniższego
wynagrodzenia
V – XI
wyższe wg.
odrębnych
przepisów
dyplom pracownika
socjalnego i
specjalizacja II st.
w zawodzie
pracownik socjalny
5
Konsultant,
koordynator ds.
13.
komputeryzacji
pomocy społecznej
XIV - XVII
14
Starszy specjalista
pracy z rodziną
XIV - XVI
15.
Specjalista pracy
z rodziną
XIII - XV
Specjalista Pracy
16.
Socjalnej
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Starszy pracownik
socjalny
Pracownik
socjalny
Instruktor terapii
zajęciowej
Instruktor ds.
kulturalnooświatowych
Pomoc
administracyjna
(biurowa,
techniczna)
Robotnik do pracy
lekkiej
23. Sprzątaczka
-
-
Wyższe
wyższe pedagogiczne ,
psychologiczne lub na kierunku
nauki o rodzinie
wyższe pedagogiczne ,
psychologiczne luba na kierunku
nauki o rodzinie
wyższe wg
odrębnych
przepisów
Dyplom pracownika
socjalnego i
specjalizacja
I st. w zawodzie
pracownik socjalny
3
5
3
XIII – XV
-
XII-XV
-
Wg. odrębnych przepisów
5
XI – XIV
-
Wg. odrębnych przepisów
-
XI – XIII
-
3
średnie i policealna szkoła
odpowiedniej specjalności
średnie
III-VIII
-
średnie
-
IV-VII
-
podstawowe
-
I–V
-
podstawowe
średnie zawodowe
podstawowe
średnie zawodowe
-
Starszy
24.
konserwator
VI-XI
-
25. Konserwator
V-X
-
26. Goniec
II-IV
-
podstawowe
-
IV-VIII
-
Podstawowe i kurs dla palaczy
c.o.
-
27. Palacz: c.o.,
3
-
Załącznik nr 1
Do Regulaminu Wynagradzania
Pracowników Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lubaniu
TABELA ZASZEREGOWANIA STANOWISK PRACY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU
Stanowisko
Kategoria
zaszeregowań
Stawka
dodatku
funkcyjnego
Dyrektor jednostki
brak
do 1490
2.
Główny księgowy
jednostki
brak
do 1280
3.
Kierownik działu
XII – XVII
4.
Radca prawny
5.
Inspektor
Lp.
1.
6.
7.
8.
Samodzielny
referent,
Starszy księgowy
Starszy referent
Podinspektor
Księgowy
Kasjer
Referent
XII – XVII
do 110 %
najniższego
wynagrodzenia
do 110 %
najniższego
wynagrodzenia
IX - XIII
Według odrębnych przepisów
wyższe
5
wg odrębnych przepisów
Wyższe
średnie
2
4
-
Wyższe
średnie
2
4
VI– XII
-
Wyższe
średnie
2
-
Średnie
-
V – XI
XIV – XVII
do 110 %
najniższego
wynagrodzenia
Konsultant,
koordynator ds.
10.
komputeryzacji
pomocy społecznej
XIV - XVII
-
Starszy specjalista
pracy z rodziną
XIV - XVI
11
Według odrębnych przepisów
VII-XIII
Starszy specjalista
pracy socjalnej
9.
Wymagania kwalifikacyjne
Liczba
Wykształcenie
lat
pracy
wyższe wg.
odrębnych
przepisów
Wyższe
wg.odrębnych
przepisów,
dyplom pracownika
socjalnego i
specjalizacja II st.
w zawodzie
pracownik socjalny
5
Wyższe
3
wyższe pedagogiczne ,
psychologiczne luba na kierunku
nauki o rodzinie
5
15.
Specjalista pracy
z rodziną
Specjalista Pracy
16.
Socjalnej
18.
19.
20.
21.
23.
Starszy pracownik
socjalny
Pracownik socjalny
Instruktor terapii
zajęciowej
Instruktor ds.
kulturalnooświatowych
Pomoc
administracyjna
(biurowa,
techniczna)
24. Sprzątaczka
25. Pomoc kuchenna
26. Konserwator
27. Palacz: c.o.,
XIII - XV
-
wyższe pedagogiczne ,
psychologiczne luba na kierunku
nauki o rodzinie
3
Dyplom pracownika
socjalnego i
specjalizacja
I st.w zawodzie
pracownik socjalny
3
wyższe wg
odrębnych
przepisów
XIII – XV
-
XII-XV
-
Wg.odrębnych przepisów
5
XI – XIV
-
-
XI – XIII
-
Wg.odrębnych przepisów
średnie i policealna szkoła
odpowiedniej specjalności
średnie
III-VIII
-
średnie
I–V
-
podstawowe
-
zasadnicze zawodowe
podstawowe
-
średnie zawodowe
-
zasadnicze zawodowe i odpowiednie
wyszkolenie w zawodzie
-
IV-VIII
V-X
IV-VIII
-
-
Podstawowe i kurs dla palaczy
c.o.
-
-
-
Download