1.Prąd elektryczny: uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. 2

advertisement
1.Prąd elektryczny: uporządkowany ruch ładunków elektrycznych.
2. Obwód elektryczny: układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego.
3. Źródła prądu elektrycznego:
- baterie, - akumulatory, - dynama, - prądnice, - elektrownie: -węglowe/cieplne: zalety: wykorzystywanie paliwa
wydobywanego w Polsce: węgiel kamienny, brunatny, prąd jest tańszy, w porównaniu z innymi elektrowniami;
wady: do atmosfery dostają się zanieczyszczenia, zatruwając środowisko: efekt cieplarniany, kwaśne deszcze, źródła
węgla ulegają wyczerpaniu, są nieodnawialne; -wodne: zalety: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
możliwość szybkiego zatrzymywania i uruchamiania elektrowni, budując zbiorniki wodne zmniejszamy ilość
powodzi; wady: uzależnienie wytwarzania prądu elektrycznego od opadów deszczu, konieczność zalewania dużych
obszarów i przesiedlenia ludzi, lokalne zmiany klimatyczne; -słoneczne: zalety: wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii, ogniwa słoneczne pracują niezawodnie; wady: wysokie koszty magazynowania energii i wysoka cena ogniw
słonecznych, ogniwa zajmują duże obszary, mała moc, wytwarzanie prądu el. uzależnione jest od zmienności
dobowej i sezonowej ilości promieniowania słonecznego; -wiatrowe: zalety: wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii; wady: wysokie koszty budowy i utrzymania elektrowni, zmiana wyglądu środowiska naturalnego, hałas
turbin, wytwarzanie prądu el. uzależnione jest od wiatru; -atomowe/jądrowe: zalety: otrzymujemy duże ilości
energii z małej ilości paliwa: 1 kg uranu = 3000 ton węgla, przy bezawaryjnej pracy są prawie nieszkodliwe, niskie
koszty eksploatacji po uruchomieniu; wady: groźba skażeń w razie awarii - skażenie wielkich obszarów, problemy ze
składowaniem zużytego paliwa, bardzo wysokie koszty budowy i ewentualnej rozbiórki elektrowni.
4. Symbole elektryczne:
przewód
połączenie el. przewodów
bateria
wyłącznik
silnik el.
M
żarówka
5. Rodzaje połączeń elektrycznych:
połączenie szeregowe
Połączenie szeregowe jest to
połączenie, w którym koniec
jednego odbiornika łączy się
z początkiem następnego (prąd
elektryczny płynie po kolei, przez
wszystkie odbiorniki). Jeżeli jeden
z odbiorników ulegnie zniszczeniu
(np. przepali się jedna z żarówek) to
pozostałe elementy nie będą
działać, gdyż nastąpi przerwa
w przepływie prądu elektrycznego.
połączenie
równoległe
Połączenie równoległe jest to
połączenie, w którym wszystkie
odbiorniki
są
przewodami
bezpośrednio połączone ze źródłem
prądu. Jeżeli jeden z odbiorników
ulegnie zniszczeniu (np. przepali się
jedna z żarówek) to pozostałe
elementy będą działać, gdyż są one
bezpośrednio połączone ze źródłem
prądu.
połączenie
mieszane
Połączenie mieszane jest to połączenie
zbudowane z kombinacji połączeń:
szeregowego i równoległego. Jeżeli jeden
z odbiorników ulegnie zniszczeniu (np.
przepali się jedna z żarówek) to, czy
pozostałe będą działać zależy od tego,
który element został uszkodzony.
Download