T: Powtórzenie wiadomości z działu „Prąd elektryczny”

advertisement
T: Powtórzenie
wiadomości z działu
„Prąd elektryczny”
Sprawdź, czy potrafisz:
• opisać przepływ prądu w przewodnikach jako ruch elektronów
swobodnych;
• posługiwać się pojęciem natężenia prądu elektrycznego
• posługiwać się (intuicyjnie) pojęciem napięcia elektrycznego;
• posługiwać się pojęciem oporu elektrycznego,
• stosować prawo Ohma w prostych obwodach elektrycznych;
• posługiwać się pojęciem pracy i mocy prądu elektrycznego;
• przeliczać energię elektryczną podaną w kilowatogodzinach na dżule
i dżule na kilowatogodziny;
• budować proste obwody elektryczne i rysować ich schematy;
• wymieniać formy energii, na jakie zamieniana jest energia
elektryczna.
Zadanie 1 (5min.)
Uzupełnij tabelę:
Wielkość
fizyczna
Natężenie
prądu
Napięcie
elektryczne
Opór
elektryczny
Moc prądu
elektrycznego
Praca prądu
elektrycznego
Oznaczenie
Jednostka
Wzór
Zadanie 2 (15 min.)
Masz do dyspozycji 2 rezystory oraz
amperomierz, woltomierz, ogniwo (źródło
napięcia) i przewody. Wykonaj
następujące czynności:
• wyznacz opór każdego z otrzymanych
rezystorów,
• wyznacz moc prądu płynącego przez
każdy z oporników,
• narysuj schemat obwodu, w którym dwa
rezystory połączone są szeregowo,
następnie zbuduj taki obwód i wyznacz
opór zastępczy.
Zadanie 3 (10min.)
Dla układu przedstawionego na schemacie
dokonaj odpowiednich pomiarów, a
następnie narysuj wykres zależności I(U).
Zastanów się jakie prawo odkryłeś?
Zadanie 4 (10 min.)
Rozwiąż zadanie:
Przez spiralę grzejną żelazka podłączonego
do napięcia 230 V w czasie 8 s przepłynął
ładunek elektryczny 40 C. Oblicz moc
tego żelazka.
Dane:
Wzór:
Szukane:
Odpowiedź:
Obliczenia:
Download