mgr Anna Sabat

advertisement
Ciekawe praktyki odpowiedzialnego biznesu
mgr Anna Sabat
Firma to szczególny typ społeczności, swoisty
mikroświat, którego największym bogactwem są
zdolności, zapał i zaangażowanie funkcjonujących
w nim pracowników.
mgr Anna Sabat
Czynniki (jednostkowe,
organizacyjne, otoczenia)
Rysunek 1. Udział kapitału społecznego w kształtowaniu lokalnej gospodarki
Wspólne działania
GOSPODARKA LOKALNA
otoczenie
strategia
ekonomiczna
Społeczna
odpowiedzialność
organizacji
Procesy (polityczne, prawne,
społeczne, technologiczne)
KAPITAŁ SPOŁECZNY
mgr Anna Sabat
Przemiany napędzane przez kapitał społeczny
Koncerny międzynarodowe mogą łatwiej czerpać korzyści
z zachowań odpowiedzialnych społecznie niż MSP. Ze
względu na ekonomię skali wielkie przedsiębiorstwa łatwiej
znoszą koszty formalnego monitoringu, mają z reguły
większe rezerwy czasu i środków na rozwijanie kontaktów z
organizacjami pozarządowymi czy samorządami, i mają
łatwiejszy dostęp do klienta, dla którego społeczna
odpowiedzialność biznesu jest ważna.
mgr Anna Sabat
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
stanowi duże wyzwanie dla sektora MSP. Z jednej
strony wydaje się być koniecznością ekonomiczną
jako upowszechniający się standard funkcjonowania
w biznesie, z drugiej natomiast w wielu przypadkach
wydaje się być rozwiązaniem nieoczywistym i
kosztownym.
mgr Anna Sabat
KORZYŚCI DLA FIRMY:
• Uwiarygodnienie swojej misji.
• Tworzenie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie,
która dba zarówno o pracowników jak i mieszkańców
• Tytuły, nagrody i wyróżnienia 'Dobroczyńca Roku 2001',
‘Nagroda Prezydenta Miasta” itp.
• Stworzenie swoim pracownikom możliwości wykorzystanie
umiejętności, wiedzy i pomysłów na rzecz organizacji
społecznej, co wpływa na wzrost ich zaangażowania i
lojalność wobec firmy (House Of Skills)
mgr Anna Sabat
Ciekawe przykłady, możliwe do wdrożenia w
małych i średnich przedsiębiorstwach
mgr Anna Sabat
Accenture
Przyszła mama w dobrej formie – program skierowany do
młodych mam, który ma wspierać pracowników firmy w podjęciu
decyzji o założeniu rodziny. Kobietom w ciąży firma zapewnia wsparcie
administracyjne, możliwość elastycznego czasu pracy, pracy w
niepełnym wymiarze godzin i pracy z domu oraz pakiet medyczny,
także dla całych rodzin.
Ban Zachodni WBK
Bank Przyjazny Mamom – Pracownice mają zapewniony
dodatkowy trzytygodniowy płatny urlop, możliwość czasowego
zmniejszenia etaty, zwolnienie z planów sprzedażowych przez okres
miesiąca,
zachowanie
stanowiska
pracy
oraz
gwarancję
wynagrodzenia sprzed urlopu macierzyńskiego / wychowawczego.
mgr Anna Sabat
Microsoft
Pracujący rodzic – Kobiety w ciąży i po urlopie macierzyńskim
mogą ubiegać się o ustalenie indywidualnego czasu pracy,
wykonywanie części zadań z domu czy obniżenie wymiaru czasu
pracy do maksymalnie 6 godzin dziennie. Kobiety przebywające na
urlopie macierzyńskim zachowują wszystkie przywileje pracownicze,
mogę również korzystać ze służbowych narzędzi pracy, takich jak
samochód, laptop czy telefon komórkowy. Wszyscy rodzice dzieci do
lat 14 mogą korzystać z elastycznego planowania czasu pracy lub
wykonywać część zadań służbowych z domu.
PAMSO
Zawsze świeże – Program edukacyjny, mający uświadomić
klientom, jak ważny jest prawidłowy transport i przechowywanie
żywności.
mgr Anna Sabat
Comercial Union Polska
Wolontariat pracowniczy – Różnorodne działania podejmowane w
zorganizowanych grupach. W roku 2001 uczestniczyło w nich 6 osób,
a w 2008 ponad 130! Współpraca ze Stowarzyszeniem Centrum
Wolontariatu.
eurobank
Współpraca z Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości –
wsparcie młodych w AIP swoją wiedzą, budowanie sieci współpracy,
organizowanie szkoleń.
House Of Skills – zatrudnia tylko 44 pracowników!!!
We Share How – strategiczne wsparcie organizacji
pozarządowej – współpraca z Fundacją Dzieci Niczyje; program
„Dobry Rodzic – Dobry Start”, szkolenia, etc.
mgr Anna Sabat
Instytut Monitorowania Mediów
Na rzecz dzieci z domów dziecka – Świąteczna adopcja –
przygotowywanie paczek, kupno biletów na „Dziadka do orzechów”.
UPC Polska
e-Akademia UPC – projekt edukacyjny przeciwdziałający
wykluczeniu technologicznemu osób powyżej 50 roku życia
Atrium European Real Estate
Centrum z klimatem – wymiana w centrach handlowych żarówek
na
energooszczędne,
instalacja
energooszczędnych
baterii,
dwustronne drukowanie, itp.
mgr Anna Sabat
Download