Instytut Ochrony Roślin

advertisement
Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy
Terenowa Stacja Doświadczalna
w Toruniu
Copyright ©2011 dr hab. Jacek Piszczek
Dr hab. Jacek Piszczek
Instytut Ochrony Roś
ślin – PIB
TSD w Toruniu
System zapobiegania stratom
powodowanym przez chwościk buraka
Program współpracy
pomiędzy Krajową Spółką Cukrową S.A.
i IOR – PIB w Poznaniu
Historia współpracy IOR – PIB
z przemysłem cukrowniczym
Projekt „Rhizomania” – lata 2001-2003
Cukrownie:
•Chełmża
•Dobrzelin
•Glinojeck
•Krasiniec
•Mełno
•Ostrowy
Współpraca z Cukrownią Glinojeck (BSO)
Od 2004 do momentu zmiany właściciela:
•Monitoring chwościka
•Ocena zdrowotności korzeni w
doświadczeniach odmianowych
•„Dr Piszczek radzi” – na stronie BSO
WSPÓŁCZESNOŚĆ
Porozumienie o współłpracy pomię
ędzy
Instytutem Ochrony Roś
ślin – Pań
ństwowym Instytutem
Badawczym w Poznaniu
a
Krajową
ą Spółłką
ą Cukrową
ą S. A. w Toruniu
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Porozumienie o współpracy (Art.1)
Strony porozumienia działając w ramach posiadanych
uprawnień i środków, będą współpracowały w zakresie
poszerzania informacji o nowoczesnych technologiach
uprawy
buraka
występowania
cukrowego,
określenia
najważniejszych
szkodliwości
agrofagów
buraka
cukrowego oraz sposobu ich zwalczania, w tym także
prowadzenia niektórych badań odmianowych i środków
ochrony roślin.
Wspólne przedsięwzięcia w 2011roku
1. Efektywność działania
wybranych biopreparatów w
uprawie buraka cukrowego
2. System zapobiegania stratom
powodowanym przez
chwościk buraka
Monitorowanie chwościka buraka
• monitoring chwościka prowadzony jest na całym rejonie
plantacyjnym KSC S.A.
• inspektorzy na wybranych plantacjach, na których
pobierane są próby dekadowe:
a) prowadzą obserwacje terminu pojawienia się choroby
b) określają stopień porażenia roślin
c) dostarczają informacje o historii pola
d) pobierają liście z objawami choroby i przesyłają je do badań
odporności na fungicydy
Skala wg EPPO (BASF)
0,1% powierzchni
1 stopień porażenia
Skala wg EPPO (BASF)
1% powierzchni
2 stopień porażenia
Skala wg EPPO (BASF)
2% powierzchni
3 stopień porażenia
Skala wg EPPO (BASF)
5% powierzchni
4 stopień porażenia
Skala wg EPPO (BASF)
10% powierzchni
5 stopień porażenia
Skala wg EPPO (BASF)
25% powierzchni
6 stopień porażenia
Skala wg EPPO (BASF)
35% powierzchni
7 stopień porażenia
Skala wg EPPO (BASF)
45% powierzchni
8 stopień porażenia
Skala wg EPPO (BASF)
60% powierzchni
9 stopień porażenia
Skala 9-cio stopniowa od 9 do 1
(wg KWS, stosowana przez COBORU)
9 – brak porażenia – roślina zdrowa
8 – pojedyncze plamki na starszych liściach
7 – liczne plamki na najstarszych liściach,
pierwsze plamki na kolejnych okółkach liści
6 – pierwsze zasychające na skutek infekcji
fragmenty blaszek liściowych
5 – pojawiają się pierwsze,
całkowicie zasychające na skutek infekcji liście
3 – roślina całkowicie porażona,
większa część liści zewnętrznych uschnięta
1 – liście całkowicie zaschnięte,
roślina wytwarza nowe liście
Porównanie skal
EPPO
KWS
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
5,4,3,2,1
Kilka uwag na temat chwościka
(wg aktualnego stanu wiedzy)
1. Termin i warunki wystąpienia infekcji
2. Termin wykonania zabiegów
3. Skuteczność zabiegów
4. Opłacalność
(wg Piszczek, Górski, Ulatowska)
Kontrola = 100%
Dziękuję za uwagę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards