Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

advertisement
...................., dnia .................... 201... r.
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem serwisu Allegro
w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nr aukcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
z dokumentem zakupu (koniecznie oryginał paragonu)
Data otrzymania towaru: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dowód zakupu: paragon o nr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zgodnie z przysługującym mi prawem informuję o odstąpieniu od Umowy sprzedaży poniższych produktów.
Lp.
Nazwa Towaru - Symbol
PLU
Ilość sztuk
Proszę o zwrot kwoty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł
(słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)
Zgadzam się na zwrot płatności w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży za pośrednictwem
rachunku bankowego numer:
nr rachunku bankowego: _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
w banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dane osoby zwracającej towar (Kupującej/go):
Imię i nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nick allegro: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kod pocztowy: __ __-__ __ __ miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer telefonu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
........................................................
czytelny podpis kupującej/go
UWAGA !!!
Zwracany towar wraz z dowodem zakupu oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży należy
wysyłać na nasz adres (podany na allegro).
Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.
Download